WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Землі населених пунктів - Реферат

Землі населених пунктів - Реферат

водопостачання 0,90-0,95
без каналізації 0,90-0,95
без тепломережі 0,90-0,95
без централізованого газопостачання 0,90-0,95
Інженерно-геологічні фактори Місцеположення земельної ділянки:
в межах території, яка має схил поверхні понад 20% 0,85-0,90
на ґрунтах з несучоюспроможністю менше 1,0 кг/см2 при потужності понад два метри 0,85-0,90
в зоні залягання ґрунтових вод менше ніж три метри 0,90-0,95
в зоні затоплення паводком понад 4% забезпеченості (шар затоплення понад два метри) 0,90-0,95
в зоні значної заболоченості з ґрунтовим живленням, яка важко осушується 0,90-0,95
в зоні небезпечних геологічних процесів (зсуви, карст, яружна ерозія - яри понад 10м) 0,90-0,95
на намивних (насипних) землях 1,02-1,07
Історико-культурні фактори Місцеположення земельної ділянки:
в межах заповідної території 1,08-1.20
в зоні регулювання забудови 1,07-1,11
в зоні Історичного ландшафту, що охороняється 1,06-1,12
в зоні охорони поодиноких пам'яток 1,06-1,12
Природно-ландшафтні фактори Місцеположення земельної ділянки:
в межах території природоохоронного призначення (національних, зоологічних та дендрологічних парків, парків - пам'яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів, заказників, заповідних урочищ, пам'яток природи) 1,07-1,11
в межах території оздоровчого призначення (курортів та округів санітарного призначення) 1,06-1,10 1
в межах території рекреаційного призначення (земель туризму та відпочинку, парків та зелених зон) 1,05-1,09
Санітарно-гігієнічні фактори Місцеположення земельної ділянки:
в санітарно-захисній зоні 0,80-0,90
в водоохоронній зоні 1,20-1,05
в зоні обмеження забудови за ступенем забруднення атмосферного повітря 0,80-0,95
в зоні обмеження забудови за рівнем напруження електромагнітного поля 0,90-0,95
в зоні перевищення припустимого рівня шуму, від залізниці та аеродрому) 0,90-0,97
в ареалі забруднення ґрунтів (важкі метали) 0,90-0,95
5. Грошова оцінка земель промисловості,
транспорту, зв'язку та оборони
Відповідно до існуючої методики, розглянутої в [12. 27]. грошова оцінка ІДН земель промисловості, транспорту та зв'язку визначається за формулою:
Цн=Рпнп х Тк х Кф х Км х Пд, (7)
де Рпнп - рентний дохід, який створюється за рахунок облаштування земельної ділянки (у гривнях);
Тк - термін капіталізації рентного доходу, який встановлюється рівним 33 роки;
Кф - коефіцієнт, який враховує функціональне використання земельної ділянки;
Км - коефіцієнт, який враховує місце розташування земель ділянки;
Пд - площа земельної ділянки, га.
Величину рентного доходу РПНП визначають за формулою:
Рпнп = (ТП - З -З х Кнр) х Взп : Воф, (8)
де ТП - нормативний обсяг товарної продукції підприємства, яке є власником або користувачем оцінюваної земельної ділянки (у гривнях на 1 кв. м);
З - виробничі затрати, грн. на 1 кв.м.;
Кпр - коефіцієнт норми рентабельності;
Взп - балансова вартість будівель і споруд, розташованих у межах земельної ділянки та Інженерно-транспортної інфраструктури, яка розташована за межами земельної ділянки і знаходиться на балансі даного підприємства;
Воф - балансова вартість основних фондів підприємства.
Нормативний об'єм валової продукції ТП розраховується як добуток виробничих затрат (3) на коефіцієнт нормативної рентабельності 1,15. Значення виробничих затрат приймається згідно з даними фінансового звіту підприємства за той рік, який передував рокові оцінки. Коефіцієнт норми рентабельності (Кнр). що визначає обсяги витрат на розширене відтворення виробництва, приймається рівним 0,12.
Коефіцієнт Кф який враховує функціональне використання земельної ділянки, характеризує відносну прибутковість наявних в її межах видів економічної діяльності. Коефіцієнт Км, який враховує місце розташування земельної ділянки, обчислюється за формулою:
Км=Кр х Кл, (9)
де Кр - коефіцієнт, що враховує регіональні фактори місце розташування земельної ділянки (віддаленість від адміністративного центру та найближчого населеного пункту, де наявні магістральні шляхи сполучення (залізниці, автомагістралі загальнодержавного значення, морські та річкові порти, аеропорти), входження до приміської зони великих міст:
Кл - коефіцієнт, який враховує локальні фактори місця розташування земельної ділянки за інженерно-інфраструктурними, інженерно-геологічними, історико-культурними. природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та тереторіально-планувальними умовами.
Загальне значення коефіцієнта Кл, розраховується як добуток значень окремих локальних коефіцієнтів, які наведені в [27]. залежно від наявності факторів, що їх визначають.
Грошова оцінка земельних ділянок, наданих для потреб оборони та. іншого призначення, визначається з урахуванням їх фактичного використання, на основі положень; викладених у відповідних розділах [12,27].
6. Грошова оцінка земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення
В основу розрахунку грошової оцінки земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення покладається нормативний середньорічний економічний ефект від використання земельних ділянок відповідного функціонального призначення.
Нормативний середньорічний розрахунковий економічний ефект визначається як приріст валового внутрішнього продукту від реалізації таких негосподарських функцій: природоохоронної, оздоровчої, рекреаційної та історико-культурної.
Грошова оцінка земель Це природоохоронного, оздоровчого. рекреаційного та історико-культурного призначення визначається за формулою:
Цм=Е х Тк х Кмц х Пд; (10)
де Е - нормативний середньорічний економічний ефект від використання земель відповідного призначення в розрахунку на 1 га (у гривнях):
Тк - термін капіталізації нормативного середньорічного економічного ефекту, який дорівнює 33 роки;
Кмц - коефіцієнт, який характеризує місце розташування та цінність земельної ділянки відповідного функціонального призначення;
Пд - площа земельної ділянки, га.
Значення нормативного середньорічного економічного ефекту від використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення наведено в [27].
Коефіцієнт, який враховує місце розташування та цінність земельної ділянки природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (Кмц), обчислюється за формулою:
Кмц = Км х Кц х Кс,
де Км - коефіцієнт, який враховує місце розташування земельної ділянки (віддаленість від адміністративного центру та найближчого
населеного пункту, що має магістральні шляхи сполучення; входження до приміської зони великих міст тощо);
Кц - коефіцієнт, який враховує цінність об'єктів природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного

 
 

Цікаве

Загрузка...