WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Землі населених пунктів - Реферат

Землі населених пунктів - Реферат

відносно існуючої забудови, транспортних зв'язків з громадськими, культурними і торговими центрами, промисловими зонами, близькість до існуючих магістралей інженерних комунікацій, стан природно-екологічногодовкілля, характер попереднього використання та забруднення території.
Методика оцінки земель повинна враховувати такі фактори:
o Необхідні витрати пов'язані з облаштуванням території, капітальні вкладення на створення відповідної інженерно-технічної інфраструктури,
o Економічні розрахунки наслідків вилучення земель із сільськогосподарського виробництва і введення їх у сферу будівництва й обслуговування громадської та промислової забудови;
o Економічні розрахунки результатів використання міських земель для житлового та промислового будівництва для адміністративних, культурних і комунальних будівель і споруд, будівель сфери послуг, транспортних артерій тощо.
Для економічної оцінки земель міста можна використати два підходи. В першому випадку проводять розрахунки, виходячи з нормативних витрат на розвиток інженерно-транспортних, соціально-побутові та природоохоронної інфраструктури, а також витрати, пов'язані зі зміною використання території.
У другому випадку в економічну оцінку земель міста закладено рентний принцип, який передбачає одержання відповідної плати від землекористувачів як частки їх рентного прибутку, що визначається вигідним положенням" міста в загальнодержавній системі розселення, а також від вигод розташування земельної ділянки в системі забудови міста. Вартість залежить також від типу функціонального використання території.
Грошова оцінка земель населених пунктів здійснюється на основі нормативів витрат, пов'язаних з облаштуванням територій та їх освоєнням, а також функціональним призначенням і місцем розташування [10,29].
Ціну одного квадратного метра земельної ділянки визначають за формулою:
(1)
де В - норматив витрат на освоєння і облаштування земельної ділянки, в гривнях;
Нп- норма прибутку (6 %);
Нк - норма капіталізації (3 %) ,
Кф - коефіцієнт функціонального призначення земельної ділянки;
KM- коефіцієнт місцеположення земельної ділянки.
З врахуванням величин Нп і Нк рівними відповідно 6% і 3% формула (1) приймає вигляд :
ЦН=2В·Кф·КМ (2)
Витрати на освоєння та облаштування території земельної ділянки залежать від наявності соціальної та Інженерно-технічної Інфраструктури в даному районі, а також перспектив його розвитку. Залежно від конкретних умов норматив В може включати в себе капіталовкладення на вишукування, проектування та будівництво інженерно-технічних комунікацій, у тому числі транспортних. каналізаційних, зв'язкових, газових, енергетичних, теплових та водогінних мереж, а також кошти, пов'язані з розвитком соціальної Інфраструктури в даному районі, і витрати, обумовлені зміною функціонального використання території.
Коефіцієнти Кф функціонального використання земельної ділянки можуть мати різне значення залежно від майбутнього призначення цієї ділянки.
Послідовність обчислень грошової оцінки земель населених пунктів:
1. Обчислення базової вартості одного квадратного метра земель (Дмн) залежно від факторів, які визначають місцеположення ділянки:
(3)
КМ=Кр1 ·Кр2·Кр3·Кр4
Величина KМ вираховується як добуток коефіцієнтів, що враховують:
Кр1 - адміністративний статус населеного пункту України;
Кр2 - входження в приміську зону великих міст;
Кр3 - населений пункт має статус курорту;
Кр4 - входження до зони радіаційного забруднення.
2. Обчислення вартості 1 кв.м. в межах населеного пункту за формулою:
Цнз=Цнм-Км2, (4)
де Цнз- середнє значення вартості для економіко-планувальних зон.
У межах населеного пункту базова вартість 1кв.м. землі змінюється залежно від розташування в економіко-планувальних зонах, які встановлюються на основі економічної оцінки території з урахуванням таких факторів:
o функціонально - планувальні якості;
o доступності до центру населеного пункту, місць роботи, центрів обслуговування, зон відпочинку;
o рівня інженерного забезпечення та благоустрою території;
o екологічних якостей;
o привабливості середовища, різноманітності місць праці, наявності історико-культурних та природних пам'яток.
Значення коефіцієнту Км2 визначається як добуток пофакторних оцінок вагової характеристики кожного фактора. Числові значення пофакторних оцінок приймаються в межах граничних значень коефіцієнта Kм2 для груп населених пунктів з різною чисельністю населення.
3. Визначення вартості квадратного метра ділянки певного функціонального використання Цн здійснюється з урахуванням територіального планування інженерно-теологічних, історико-культурних, природно-ландшафтних, санітарно-гігієнічних та інженерно-інфраструктурних особливостей, її місце розташування в межах економіко-планувальної зони за формулою:
Цн=Цнз-Кф-Км3. (5)
Значення коефіцієнта Кмз визначається по кожному населеному пункту, виходячи з його особливостей. Для обчислення Кмз враховують локальні фактори, наведені в таблиці 9. При цьому добуток пофакторних оцінок повинен бути в межах 0,75-1,50. Значення коефіцієнта Кф наведеш в таблиці 2.
Невідомою величиною є В - базова вартість одного квадратного метра земельної ділянки. Величини загальних коефіцієнтів функціонального призначення (Кф) земельної ділянки та її місцеположення (Км ) знаходять по наведеній вище методиці.
В сучасній методиці обрахунку грошової ціни земельних ділянок базову вартість одного квадратного метра приймають рівною стократному розміру земельного податку, встановленого на землю. Значення базової вартості наведено в таблиці 1 [12].
Таблиця 1 Базова вартість квадратного метра земельної ділянки
Група населених пунктів з чисельністю населення ( тис. чол. ) В ( гривнях )
До 0,2 1,5
Від 0, 2 до 1 2,1
Від 1 до 2 2,7
Від 2 до 10 3,8
Від 10 до 20 4,8
Від 20 до 50 7,5
Від 50 до 100 9,0
Від 100 до 250 10,5
Від 250 до 500 12,0
Від 500 до 1000 15,0
Від 1000 і більше 21,0
Таблиця 2. Коефіцієнти, які характеризують функціональне використання земельної ділянки (Кф)
Категорія земель за функцією використання Склад категорії Значення коефіцієнту
1 2 3
Землі житлової забудови Землі одно- і двоповерхової житлової забудови.
Землі багатоповерхової житлової забудови 1,00
Землі промисловості Землі легкої промисловості.
Землі важкої промисловості.
Землі будівництва (за винятком будівельних майданчиків) 1,20
Землі гірничої промисловості і відкритих розробок Землі торфорозробок.
Землі відкритих розробок і кар'єрів гірничої промисловості.
Інші землі гірничої промисловості. 1,00
Землі комерційного використання Землі автотехобслуговування.
Землі оптової торгівлі та складського господарства.
Землі роздрібної торгівлі

 
 

Цікаве

Загрузка...