WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розвиток кадастру - Реферат

Розвиток кадастру - Реферат

топографічною та інженерно-геологічною інформацією; окремі управління, департаменти і відділи місцевих органів влади - питаннями кількості та якості всієї виробничої і соціальної Інфраструктури, що находиться в їх віданні. Така невпорядкованість і відомча децентралізація призводить часто до дублювання одних і тих самих робіт декількома організаціями, що вимагає значних матеріальних І економічних затрат. Це вказує на необхідність створення єдиної цілісної системи управління кадастром, особливо, в період становлення І розвитку різних форм власності. Кожний потенційний власник повинен знати, де можна знайти інформацію про той чи інший об'єкт, який його цікавить.
Іншою важливою проблемою є відсутність нормативно-технічної і правової бази для створення і ведення кадастру, організанійно-технологічна непідготовленість окремих галузей промисловості до кадастру.
Одним з основних є земельний кадастр. Зміст, призначення та ведення цього кадастру регламентується Земельним кодексом України, затвердженим Законом України 12 березня 1992 р. №2196-XII та "Положенням про порядок ведення державного земельного кадастру", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 12 січня 1992р. №15.
Відповідно до Земельного кодексу України "Державний земельний кадастр" призначений для забезпечення рад, зацікавлених підприємств, установ, організацій і громадян відомостями про землю з метою організації її раціонального використання та охорони, регулювання земельних відносин, землеустрою, обґрунтування розмірів плати за землю". "Державний земельний кадастр містить систему необхідних відомостей і документів про правовий режим земель, їх розподіл серед власників землі І землекористувачів, у тому числі орендарів, за категоріями земель, про якісну характеристику і народногосподарську цінність земель" [6].
Відповідно до статті 98 Земельного кодексу України "ведення державного земельного кадастру забезпечується проведенням топографо-геодезичних, картографічних, ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень і вишукувань, реєстрацію землеволодінь та землекористувань і договорів на оренду землі, обліком кількості та якості земель, бонітуванням та економічною оцінкою земель".
Наступним важливим кадастром є "Містобудівний кадастр населених пунктів". Відповідно до Закону України "Про основи містобудування", затвердженого 16 листопада 1992 р. №2780-ХІІ, містобудівний кадастр населених пунктів містить систему даних про належність територій до відповідних функціональних зон. їх сучасне та перспективне призначення, екологічну, інженерне - геологічну ситуацію, стан забудови та її Інженерне забезпечення, характеристики будинків і споруд на землях усіх форм власності. Він призначений для забезпечення в установленому порядку суб'єктів містобудування необхідною інформацією. Відомості про землі в містобудівному кадастрі базуються на даних державного земельного кадастру [15].
Лісовий кадастр у нашій країні регламентується Лісовим кодексом України, затвердженим Верховною Радою України 21 січня 1994 р. Завданням державного лісового кадастру е організація ефективної охорони та захисту лісів, їх раціональне використання Державний лісовий кадастр представляє собою інформаційну систему про правовий режим: лісового фонду, розподіл його між користувачами. кількісний і якісний стан лісів, розподіл їх за групами, екологічну оцінку та інші дані.
Ведення водного кадастру проводиться у відповідності з Водним кодексом України, затвердженим Верховною Радою України 6 червня 1995 року.
Важливе місце в системі кадастрів займає Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин. Відповідно до Кодексу України про надра "родовища, в тому числі техногенні, запаси і прояви корисних копалин підлягають обліку у державному кадастрі родовищ І проявів корисних копалин та державному балансі запасів корисних копалин" [ст.42|. Державний кадастр родовищ І проявів корисних копалин включає Інформацію про всі родовища, які включені до Державного фонду родовищ. Такою інформацією є кількісний та якісний склад запасів корисних копалин, наявність у них видобувних компонентів, гірничо-геологічні та технічні умови розробки родовищ, економічна оцінка тощо. При промисловій оцінці родовища корисних копалин по кожному з них встановлюють кондиції на мінеральну сировину, яка представляє собою сукупність умов до кількості та якості мінеральної сировини та умов розробки родовища.
Крім вище згаданих, можуть створюватись І вестися відомчі кадастри, які призначені для вирішення проблем управління і раціонального використання окремих типів об'єктів соціально-промислової, побутової та іншої інфраструктури [16].
Особливої уваги і вирішення потребують проблеми створення й ведення на державному рівні податкового та правового кадастрів. Важливим науковим завданням кадастру стає розробка комплексу пакетів документації кадастру, яка включала б існуючі правові, технічні, організаційні, технологічні та методичні аспекти і була б орієнтована на споживача. При цьому необхідно виробити загальні правила збору та зберігання інформації, її передачі, обновлення, структуру графічних і семантичних даних.
Велике значення має розробка географічних інформаційних систем, які зберігали б і в разі необхідності видавали всю кадастровуінформацію.
4 Основні вади кадастрів і їх функціональне призначення
Кадастр тісно пов'язаний з процесом обліку й оцінки природних ресурсів, об'єктів побутового, соціально-економічного та промислового призначення. Він заключається у виділенні окремих територіальних одиниць /адміністративних, господарських, промислових/, їх картографуванні, описі і складанні інформаційної системи про якісні І кількісні характеристики цих одиниць.
Залежно від призначення, кадастр сприяє вирішенню тих чи Інших завдань. За призначенням його можна розділити на три основні групи:
- податковий або фіскальний - для визначенню величини податку;
- правовий або юридичний - для вирішення правових питань власності;
- багатоцільовий, який включає відомості різного виду /природні ресурси, інфраструктура, соціально-економічні процеси тощо.
Існують поняття одновидного і багатовидного кадастру.
Одновидний кадастр, включає в себе дат про один об'єкт (водопровід, газову мережу, будівлю і т.д.).
Багатоведний кадастр містить дані про декілька об'єктів різного типу. Наприклад, кадастр природних ресурсів, лісовий, земельний і т.д.
Список літератури
1. Возняк Р.П., Магазинщиков Т.П Земельний кадастр в городах. Львів, 1989,92с.
2. Волосецький Б. Аналіз впливу технологічних і економічних параметрів на особливості геодезичного забезпечення кадастрових робіт. Геодезш. картографія і аерофотознімання, 58. Міжвідомчий наук-техн. зб. Львів. 1997, с. 55-57.
3. Волосецький Б. Оцінка впливу економічних параметрів на точність геодезичних вимірювань при кадастрових роботах, зб. Geodezja inzynieryjna і katastr w gospodarce narodowej. Lvvow -Rzeszow, 1998, c. 19-22.
4. Волосецький Б. Про точність кадастрових планів, зб, Геомошторинг - 99, Львів, 1999, с. 89-92.
5. Волощук М., Перович Л. Організаційна концепція ведення агроеколопчнгого моніторингу. Геодезія. картографія іаерофотознімання, 58. Міжвідомчий наук.-техн. зб.. Львів. 1997. с. 43-47.
6. Гладкий В М, Спиридонов В.А., Городской кадастр и его картографо-геодезическое обеспечение. М.: Недра, 399.1, 252 с.
7. Гнаткович Д.І., Сохнич А.Я., Столярчук Ю.Д. і ін. Земельно-правовий процес приватизації земельних ділянок в містах : Львів, 1997. с.90.
8. Гусаков В.. Валетта У., Нудельман В. і ін. Довідник регулювання використання І забудови територій населених пунктів (зонінг). - К 1996.
9. Державні будівельні норми України. - К.: Держбуд. 1997.
10. Драттковський О.І., Іванова І. Практикум з оцінки міських земель. -К.:УАДУ, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...