WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розвиток кадастру - Реферат

Розвиток кадастру - Реферат


Реферат на тему:
Розвиток кадастру
1. Історія розвитку кадастру
Історичні корені кадастру виходять з далекого минулого. Перші відомості про кадастрові роботи (визначенню границь земель та їхніх площ) проводилися ще в Стародавньому Єгипті приблизно 2000 років до н.е.
Згідно з дослідженнями французького етнолога Блондхема термін "кадастр" походить можливо від грецького "Kadastrum". У латиш кадастр ''katastr" означає реєстрацію території, на якій відбувається її таксація. Це мало місце в провінції Романії (2.7р. до н.е. - 14 р. н.е.).
Одним з найвідоміших кадастрових проектів був "Domastic book" в Англії. Це - найбільша колекція фактів про землю і найважливіші податкові документи (1085 - 1026 p.p.). Подібне запровадив французький Імператор Луї IV у 1115р.
Починаючи з 1718 p., Джовані Джакомо Маріоні (Мілан) першим розробив кадастр на основі визначення границь земель методом тріангуляції і полігонометрії. Програма цього кадастру включала створення карт у масштабі 1:2000 для італійських провінцій Мілан і Мантуа. На картах відображали парцели (ділянки), типи ґрунтів, чистий прибуток, який був основою оподаткування. Цей кадастр був введений у дію 1760 року і послужив основою для розробки кадастрів Франції, Бельгії, Австрії, Голландії і Швейцарії.
Цікаво, що в 1807 р. Наполеон доручив відомому математику Даламберу зробити зйомку більш ніж 100 млн. парцелей, класифікувати їх по ґрунтах та продуктивності, встановити прізвище кожного власника і залежно від загальної продуктивності ділянки визначити величину податку.
Тепер кадастр ведеться в усіх країнах світу. Особливе значення він має там, де є різні форми власності на землю, засоби виробництва тощо. Він стає важливим Інструментом управлінні земельними ресурсами в ринковій економіці.
2. Кадастрові роботи за кордоном.
Основні віхи розвитку кадастру в окремих країнах тісно пов'язані з її соціально-політичним та економічним становищем. Безумовно, що на печатках зародження кадастру основним його призначенням був захист прав власника та розробка ефективної податкової політики. Однак, з розвитком урбанізації, інфраструктури населених пунктів, впровадження нових технології і агробіологічних засобів обробітку земель, ускладненням суспільно-господарських зв'язків виникла необхідність змін форм і змісту кадастру.
В розвитку кадастру є багато спільного для окремих країн, а саме: засоби технічного і програмного забезпечення, технологія і методика ведення кадастрових робіт. Однак поряд з цим кожній країні притаманні свої національні ознаки: політика, економічна діяльність, правова система, забезпечення природними ресурсами і т.п., а тому кадастр кожної окремо взятої країни має свої індивідуальні особливості, а отже є національним.
У країнах Східної Європи розвиток кадастру відбувається у двох основних напрямках: використання кадастру як однієї з систем управління і раціонального використанню природних ресурсів; кадастр, як система оцінки земельних ресурсів, об'єктів житлової та промислової інфраструктури.
Кадастр у Польській республіці розвивається, здебільшого, в напрямку оцінки нерухомості, тобто оцінки земельних ділянок, водних ресурсів, будівель, інженерних споруд та комунікації І тому подібне та їхньої реєстрації.
Сучасний кадастр Болгарії - це техніко-економічна комплексна система про підземні і наземні споруди та комунікації. Цей кадастр складається з трьох основних складових, центральний - призначений для створення кадастрового матеріалу на всю територію країни; територіальний - включає кадастрові роботи в рамках адміністративно-територіальних одиниць; відомчий - включає дані, які мають певний соціально-економічний Інтерес для окремої галузі народного господарства. Кадастр Болгарії складається з двох взаємозв'язаних частин - графічної і текстової. Графічна частина включає в себе кадастрові плани і карти, текстова - кількісні і якісні характеристики, економічну оцінку, різного виду реєстри.
В Німеччині широко застосовується автоматизований кадастр для вирішення адміністративних завдань. Розробка інформаційної системи про землю передбачає використання різних методів отримання інформації:
- дигіталізація існуючих топокарт і планів;
- обробка матеріалів аерофотознімання;
- проведення наземного знімання.
Характерною особливістю кадастру Німеччини є встановлення критеріїв точності визначення координат межових знаків. Залежно від умов місцевості середня квадратична помилка положення межових пунктів повинна становити 0,03 - 0,08м, для окремих малоцінних земель ця помилка може бути нижчою ніж 0,65м. Границі міських земель визначаються з точністю до 5см, приміських земель - до 10cм.
В Іспанії кадастр складають за матеріалами наземного і аерофотознімання. Масштаб кадастрових карт - від 1:250 до 1:10 000.
Сучасна кадастрова система США працює як географічна інформаційна система, де в якості вихідної величини використовується парцела (ділянка землі). Парцели об'єднуються у файли по окремих кварталах. Вибір інформації з файла може проводитися за адресами будинків, номерами вулиць.
При розробці кадастру введено стандарт на точність кадастрового знімання і масштаб знімання.
У базу даних кадастру включають:
- правові аспекти.
- інформацію про парцелу (ґрунти, ландшафт, вулиця, відстані до магазинів, метричні та якісні характеристики будівель);
- відомості про ціни і витрати;
- сплачуваний податок;
- транспортна доступність, підземні комунікації.
Стандарт на точність кадастрового знімання і масштаб (США)
?
Територія Масштаб карти Точність кадастрового знімання, м
Міська 1:500:1:1000 0,11
Приміська 1:2000; 1: 2500 0,11
Сільськогосподарська 1. 2000; 1: 5000 0,20
Резервна 1:10000; 1:25 000 0,61
В більшості штатів країни кадастр веде держдепартамент, а в окремих районах - департамент штату або міська влада.
Цікавим є ведення кадастру в штаті Колумбія. Тут використовується масштаб аерофотографій 1:5000 , 1:6000. База даних має інформацію про власників, ґрунти, а також ідентифікатор, адресу ділянки, тип будівель, кадастрову значимість і т.п. Слід зауважити, що ідентифікаційний номер ділянки є ключем для виклику необхідної інформації про дану ділянку.
3. Кадастрові роботи в Україні
В період первіснообщинного ладу щільність заселення території сьогочасної України не була високою, а отже земля не мала великої вартості. Тоді основну цінність становив господарський реманент, жива птиця та худоба, а також освоєна земля, вирішення загальних потреб господарювання та захисту дворища могли об'єднуватись у громади, а громади - в окремі населені пункти (села, города). Такий принцип об'єднання дворищ та громад сприяв виникненню фонду земель загального користування, яким спільно розпоряджалися жителі дворищ, громад, сіл, городів.
Але відомо, що з формуванням Київської Русі як держави, в склад якої входили окремі князівства, були визначені границі окремихкнязівств, міст та володінь населених пунктів. Так. за Городоцьким миром (1026 p.) Київську Русь було поділено па дві частини між князями Мстиславом та Ярославом. Відомо також, що в 1054 р. були дані визначення щодо кордонів, межових знаків та земельних площ. Призначення кадастру, його структура мінялися залежно від політико-економічної ситуації.
За останні 120 років Україна пережила чотири земельні реформи, які суттєво міняли зміст та форми кадастру. Перші дві реформи здійснювались, коли Україна входила до складу Російської імперії, третя - була в складі імперії, яка називалася СРСР, четверта здійснюється тепер, при набутті статусу незалежної держави.
Таким чином, розвиток кадастру в Україні можна характеризувати чотирма основними етапами, перший - маси Київської Русі; другий - часи гетьманщини; третій - період російського поневолення в царській імперії;

 
 

Цікаве

Загрузка...