WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Основи містобудівного кадастру - Реферат

Основи містобудівного кадастру - Реферат

представити в цифровій формі.
Обліково-довідникові дані у вигляді таблиць І текстів вводяться безпосередньо в процесор або можуть бути передані по каналах зв'язку чи на магнітних носіях із відомчих баз даних.
В АІС МБК входять декілька баз даних (БД): геодезична, земель міста і нерухомого майна, інженерних комунікацій, еколого-ландшафтна, соціальної сфери тощо. Кожна з цих баз даних має свою структуру, об'єми інформації, пакети програм для обробки цієї Інформації і для зв'язку з іншими БД.
Так. геодезична БД включає файли координат і висот опорних геодезичних пунктів і межових знаків, базових топографо-картографічних матеріалів у вигляді набору формалізованих цифрових карт, цифрових кадастрових карт,пакети програм для обробки результатів польових вимірювань, інженерних розрахунків і прикладних сервісних програм (СУБД).
У цифрових картах відображається гака топографічна І кадастрова ситуація:
o границі, межі, контури, географічні назви;
o рельєф, гідрографія, морфологія, ґрунти;
o дорожня мережа, інженерні комунікації;
o будівлі, споруди;
o земельні угіддя, рослинний покрив.
Система управління БД включає програми:
o переходу в різні системи координат;
o рішення прямої і оберненої геодезичної задачі;
o вирахування координат за результатами польових вимірювань;
o урівнювання і оцінка точності мереж планової і висотної основи;
o вирахування площ;
o формування цифрових моделей місцевості;
o апроксимацію рельєфу;
o пошуку, адресування і обміну інформації і ін.
БД "Кадастр земель міста" включає дані про всі землі міста: ділянки землі, які перебувають у власності і користуванні фізичних чи юридичних осіб.
Для кожної земельної ділянки, якій присвоюють індивідуальний код (номер), наводять дані про власника, чи користувача, юридичні та поштові адреси, місце знаходження ділянки, її юридичний статус, сервітути, перелік документів, що підтверджують цей статус, форму власності, план земельної ділянки з відображенням містобудівельної ситуації, план встановлених меж, площу ділянки, її вартість на основі економічної чи експертної оцінки, наявність інженерних меж, примикаючі дороги і засоби зв'язку тощо. Пошук і звертання до інформації про ділянки здійснюється як через код ділянки, так і через параметри її геодезичної прив'язки.
У БД "Будівлі і споруди", в якій даються відомості про житловий І виробничий фонд, для кожної будівлі і споруди наводяться дані про власника чи фондотримача, юридичну і поштову адреси місцезнаходження, юридичний статус, перелік документів, що підтверджують цей статус, форма власності, функціональне використання, метричні характеристики, площа та об'єм будівлі, технічний стан, інженерні комунікації, дані економічної чи експертної оцінки. Дана БД безпосередньо пов'язана з попередньою і може входити як підсистема у більш загальну БД "Нерухомість", яка практикується за рубежем.
Для бази даних про інженерні комунікації характерна така ж структура, як і для попередньої. Відомості про інженерні комунікації включають код мережі і вузла мережі, ім'я власника, юридичну і поштову адреси місцезнаходження, юридичний статус і документи, що підтверджують цей статус, тип власності, схему та плани мережі, каталоги координат вузлів, технічний стан мережі, а також ряд технічних показників, які характерні для водопровідних, каналізаційних, теплових, газових, енергетичних і інших мереж. Пошук і звертання до Інформації про Інженерні мережі можна здійснювати через код мережі чи вузла, а також через дані координатної прив'язки.
Ландшафтно-екологічна БД може бути представлена набором цифрових карт відповідних масштабів, на яких, крім топографічної інформації, будуть наведені дані про ландшафтну, екологічну та інженерно-геологічну ситуацію на тій чи Іншій ділянці міста. Всі ці дані наносяться на топографічну основу, І кожен елемент цієї БД має координатну пряв'язку.
Представлення і видача споживачам інформації, зосередженої в А1С МБК, здійснюється з використанням пакету прикладних програм.
АІС МБК забезпечує зберігання, систематизацію, обробку інформації і видачу необхідних даних залежно від запитів споживачів. Враховуючи специфіку вимог споживачів: органи управління, інженерні та комунальні служби міста, будівельні фірми тощо інформація видається в багаторівневому просторі з врахуванням співвідношення масштабів і геодезичної прив'язки. Інформація може використовуватись для розв'язання певних загальних проблем, зокрема.
o розробки і реалізації інвестиційної та соціальної політики, програми комплексного соціально-економічного розвитку території, міських екологічних програм, програм житлового й шляхового будівництва, благоустрою;
o розробка і удосконалення проектів генеральної забудови міста й міського господарства;
o розробка транспортних систем та інженерних мереж міста тощо.
Використання АІС МБК дає можливість вирішення конкретних оперативних завдань:
o прийняття рішень про розміщення об'єктів будівництва;
o здійснення земельної реформи, оцінку земель і нерухомості;
o введення місцевих податків та зборів;
o визначення ефективності використання території, її забезпечення об'єктами соціальної та інженерної інфраструктури.
Інформація для споживача видається у текстовому та графічному вигляді, матеріали даються також на магнітних носіях.
Список літератури
1. Возняк Р.П., Магазинщиков Т.П Земельний кадастр в городах. Львів, 1989,92с.
2. Волосецький Б. Аналіз впливу технологічних і економічних параметрів на особливості геодезичного забезпечення кадастрових робіт. Геодезш. картографія і аерофотознімання, 58. Міжвідомчий наук-техн. зб. Львів. 1997, с. 55-57.
3. Волосецький Б. Оцінка впливу економічних параметрів на точність геодезичних вимірювань при кадастрових роботах, зб. Geodezja inzynieryjna і katastr w gospodarce narodowej. Lvvow -Rzeszow, 1998, c. 19-22.
4. Волосецький Б. Про точність кадастрових планів, зб, Геомошторинг - 99, Львів, 1999, с. 89-92.
5. Волощук М., Перович Л. Організаційна концепція ведення агроеколопчнгого моніторингу. Геодезія. картографія іаерофотознімання, 58. Міжвідомчий наук.-техн. зб.. Львів. 1997. с. 43-47.
6. Гладкий В М, Спиридонов В.А., Городской кадастр и его картографо-геодезическое обеспечение. М.: Недра, 399.1, 252 с.
7. Гнаткович Д.І., Сохнич А.Я., Столярчук Ю.Д. і ін. Земельно-правовий процес приватизації земельних ділянок в містах : Львів, 1997. с.90.
8. Гусаков В.. Валетта У., Нудельман В. і ін. Довідник регулювання використання І забудови територій населених пунктів (зонінг). - К 1996.
9. Державні будівельні норми України. - К.: Держбуд. 1997.
10. Драттковський О.І., Іванова І. Практикум з оцінки міських земель. -К.:УАДУ, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...