WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Основи містобудівного кадастру - Реферат

Основи містобудівного кадастру - Реферат

(адресу), дані про реєстрацію ділянки, термін, форму власності, серію та номер державного акту, геометричні характеристики (загальнуплощу ділянки та окремі площі під забудовою, твердим покриттям, основним функціональним призначенням), ціну земельної ділянки відповідно до експертної чи економічної оцінки, функціональне призначення та використання ділянки; облаштування ділянки інженерно-технічними та транспортними мережами (водовід, каналізація, газопровід, тепломережа, електромережа, телефонізація, кабельні мережі низької напруги, автомобільний, залізничний та енергетичний транспорт [33].
Кадастровий план земельної ділянки залежно від вимог споживача може бути складений у масштабі 1:2000, 1:1000 і 1:500. До цього плану, як правило, додають акт погодження встановлених меж з суміжними землевласниками чи землекористувачами, каталог координат точок зовнішніх меж земельних ділянок з зазначенням довжин сторін між цими точками та їх дирекційні кути. Як правило, кожній ділянці присвоюють реєстраційний код та вказують дату реєстрації.
Паспорт будівлі чи споруди включає загальні відомості про неї, поповерховий план, план земельної ділянки, каталог координат зовнішніх кутів тощо.
У відомостях про будівлю вказують власника та його юридичну адресу, місцезнаходження (поштову адресу), права користування будівлею та форму власності, функціональне призначення й використання, тип будівлі та її серію, метричні характеристики, кількість поверхів, довжина, ширина, висота, загальна площа і площа під забудовою, будівельний об'єм, а також прибудовані приміщення та їх корисна площа, функціональне призначення, технічний стан, рік забудови та останнього ремонту, матеріал фундаменту, стін, перекриття, покриття, процент зношення і стадію будівництва (для незавершених об'єктів), історико-культурну цінність (категорія цінності та охоронний номер), ціну балансову й оціночну відповідно до економічної чи експертної оцінки, інженерно-технічне облаштування: тип водопостачання, опалення, дощової, побутової та виробничої каналізації, газопостачання, електропостачання, вентиляції. транспортних комунікацій, площі забезпечення водопостачанням, опаленням і каналізацією, кількістю ванн, сміттєпроводів, а також вихідні документи, які підтверджують вищевказані відомості і прийняття будівлі в експлуатацію.
4. Складання планів ділянок забудованих територій і поверхів будівель
За результатами польових обмірів виконують камеральну обробку, яка заключається в перевірці польових журналів, обробці кутових і лінійних вимірювань, обчисленні координат пунктів знімання. Дані обчислень наносять за координатами на планшети, на які накладають також плани земельних ділянок і кварталів. Після викреслювання планів у туші і коректури з них знімають копії.
На план земельної ділянки, розміщений на загальному плані будівельного кварталу, наносять такі дані з абрису:
o на межах земельної ділянки розставляють лінійні розміри;
o на плані земельної ділянки показують у масштабі будівлі з усіма прибудовами, тамбурами, галереями, сходами, приямками тощо, а також усі споруди, альтанки, колодязі, огорожі, замощення та різні угіддя;
o всі будівлі і споруди, згідно з прийнятими умовними знаками, розфарбовують відповідними кольорами залежно від матеріалів стін і конструкцій в підвали і напівпідвали на плані показують пунктиром синьою тушшю, мезоніни і мансарди - дрібним пунктиром чорною тушшю;
o на план наносяться також контури угідь.
На плані земельної ділянки кожна будівля літерується. Службові будівлі літеруються як і основні, огорожі нумеруються арабськими цифрами, а тротуари і замощення нумеруються римськими цифрами.
Складений в олівці план перевіряють, враховуючи зв'язок між будівлями і додатковими промірами в сумнівних місцях. У кінцевому результаті підраховують площу ділянки, угідь, будівель, споруд і замощень. Площі, зайняті покришками і решітками водостічних водопровідних, каналізаційних та інших колодязів, із площі замощень не виключаються.
Після виконаного польового контролю і усунення всіх прорахунків складають копії планів окремих земельних ділянок, а при необхідності - копії планшетів або кварталів. На копіях земельних ділянок проставляють розміри будинків, меж, підписують найменування угідь (город, сад, двір тощо). Копії планів земельних ділянок зберігаються в інвентаризаційній справі на житловий будинок.
Наступним етапом є викреслювання планшетів, яке виконується згідно з умовними знаками, прийнятими для топографе - геодезичних робіт (див. "Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500: М., Недра, 1989).
Після завершення робіт по зніманню забудованих територій представляють:
o матеріали по знімальних мережах;
o абриси знімання,
o зведену схему розташування планшетів знімання;
o планшети знімання і "справу" до них;
o коректурні листи знімання.
Контроль завершених робіт поділяється на: контроль обмірних робіт у натурі і камеральний контроль, що складається із перевірки креслень та результатів обчислень. При контролі обмірних робіт у натурі перевіряють правильність і повноту знімання, конфігурації, об'єктивність даних плану кожної земельної ділянки, розташованої в кварталі, достатність взятих допоміжних розмірів і їх точність.
У процесі камерального контролю перевіряють правильність накладання плану земельної ділянки, дотримання масштабу і умовних позначень, загальне оформлення плану, наявність усіх необхідних розмірів, надписів і підписів, відповідність літерування будівель у плані кварталу літеруванню їх в раніше складених інвентаризаційних матеріалах на будинкове володіння, правильність формул І обчислень площ у журналах зовнішніх обмірів і правильність складання експлікації до плану будівельного кварталу.
Поверхові плани викреслюють на основі абрисів, складених за результатами обмірних робіт. Для будівель, побудованих за типовими проектами, виготовляються копії поверхових планів: технічного, першого і топового поверхів та кожного наступного поверху із врахуванням змін, якщо вони мали місце На цих копіях проставляють лінійні розміри, нумерації квартир (приміщень) і кімнат, а також площу внутрішніх приміщень.
Плани складають на цупкому креслярському папері. Найменший розмір формату креслення - 15x20 см. Якщо план будівлі не може бути розміщений на форматці 15x20 см, розмір паперу збільшується до розміру стандартного листа або більше.
План повинен бути розміщений симетрично відносно країв форматки. Лінію головного фасаду на планах розміщують внизу і паралельно нижньому краю форматки. Відстань між викресленим планом і краями форматки допускається не менше ніж 2-3 см.
Плани поверхів слід викреслювати на окремих форматах. Поверхові плани складаються в масштабі 1:100. Як виняток, плани великих будівель

 
 

Цікаве

Загрузка...