WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення - Реферат

Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення - Реферат


Реферат на тему:
Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення
З метою створення умов регулювання економічних відносин при передачі земель у власність, спадщину, під заставу, а також визначення ставок земельного податку та розмірів внеску до статутних фондів селянських спілок, акціонерних об'єднань та інших господарських підприємств, формування ціноутворення при купівлі-продажу земельних ділянок проводять грошову оцінку земель. Грошова оцінка стає основою при вирішенні багатьох питань у ринковій економіці. Вона дозволяє встановлювати стартові ціни при продаж)' певних об'єктів на аукціонах.
Грошова оцінка земель базується на матеріалах державного земельного кадастру, тобто вона включає в себе кількісну і якісну характеристику ґрунтів, їх економічну оцінку, матеріали землеустрою та інвентаризації земель, генеральні плани перспективного розвитку населених пунктів тощо. При відсутності економічної оцінки земель сільськогосподарського призначення їх грошову оцінку визначають за агровиробничими групами ґрунтів.
Грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення проводять для таких угідь як рілля, багаторічні насадження, природні сіножаті та пасовища. При цьому грошову оцінку роблять окремо для всієї держави, областей, адміністративних районів, окремих підприємств та земельних ділянок.
Грошова оцінка земель здійснюється на основі рентного доходу, який створюється при виробництві зернових культур, тобто результати оцінки представляються в натуральних одиницях, наприклад, у центнерах зерна. Відомо, що грошова оцінка є добутком річного рентного доходу, визначеного за економічною оцінкою, на ціну [12].
Грошову оцінку орних земель та земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями, пасовищами визначають за формулою:
ГОЗ=РзднхТкхЦ (2.11.)
де Г03 - грошова оцінка відповідного угіддя (в гривнях);
РЗДН - загальний рентний дохід (орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями, пасовищами), виражений у центнерах зерна;
Ц - ціна центнера зерна (в гривнях);
Тк - термін капіталізації рентного доходу, прийнятий рівним 33 роки.
Із аналізу формули (2.11) видно, що тут домінуючим є визначення величини загального рентного доходу.
Загальний рентний дохід складається з абсолютного та диференціального рентних доходів, тобто
Рздн=Ран+Рдн (2.12)
Величина абсолютного рентного доходу Ран відображає умови використання гірших за якістю земель і встановлена для України на один гектар рівною 1,6 ц зерна (Ран - 1,6 ц).
Диференціальний рентний дохід з орних земель за економічною оцінкою по виробництву зернових культур визначають за формулою:
Рдн=(У х Ц-З-З х Кнр):Ц (2.13)
де У - урожайність зернових з гектара ( у центнерах ) ; Ц - ціна реалізації центнера зерна ; З - затрати на гектар; Кнр - коефіцієнт норми рентабельності, прийнятий рівним 0,35. На основі статистичних даних за 1986-1990р.р. встановлено, що середньорічна урожайність зернових становила 21.5 ц/га.
Для визначення диференціального рентного доходу земель під багаторічними насадженнями. природними сіножатями та пасовищами використовують вираз:
РДН(і)=РДН-РД(і): Рд, (2.14)
де Рдн(і) - диференціальний рентний дохід з гектара земель під відповідними угіддями (багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами у центнерах;
o Рдн - диференціальний рентний дохід з гектара орних земель ( у центнерах);
o РД(і) - диференціальний рентний дохід з гектара земель під відповідними угіддями (в гривнях);
o Рд - диференціальний рентний дохід з гектара орних земель за економічною оцінкою по виробництву зернових культур (у гривнях).
Диференціальний рентний дохід на орних землях й інших угіддях в областях і регіонах вираховується за даними економічної Оцінки згідно з виразом:
Рдн(р)= Рдн(у) х Рд(р) : Рд(у), (2.15.)
o де Рдн(р) - диференціальний рентний дохід з гектара орних земель, земель під багаторічним насадженнями, природними сіножатями та пасовищами по даній області ( регіону), у центнерах;
o Рдн(у) - диференціальний рентний дохід угіддя по Україні, в центнерах;
o Рд(р) - диференціальний рентний дохід за економічною оцінкою по виробництву зернових культур і відповідного угіддя по даному регіону (області), у гривнях;
o Рд(у) - диференціальний рентний дохід за економічною оцінкою виробництва зернових культур на відповідних угіддях, по Україні, у гривнях.
Диференціальний рентний дохід на ріллі, землях під багаторічними насадженнями та природними сіножатями і пасовищами окремих сільськогосподарських підприємств дорівнює:
Рдн(п) = Рдн(р) X Рд(п) : Рд(р). (2.16)
де Рдн(р) - диференціальний рентний дохід з певного виду угідь в адміністративному районі (р) виражений у центнерах ;
Рд(п), Рд(р) - відповідно, диференціальний рентний дохід за економічною оцінкою по виробництву зернових на даних видах угідь, відповідно за оцінкою цих угідь у сільськогосподарському підприємстві та адміністративному районі, виражений у гривнях.
При відсутності економічної оцінки орних земель по виробництву зернових культур у регіоні чи сільськогосподарському підприємстві використовують показники економічної оцінки ріллі в цілому. Якщо не ведуть окремої економічної оцінки меліорованих і немеліорованих земель, то в розрахунках використовують узагальнені показники оцінки земель під зерновими культурами.
Після уточнення площ і меж сільськогосподарських підприємств диференціальний дохід обчислюють з врахуванням нової експлікації агровиробничих груп ґрунтів підприємства. В цьому випадку маємо:
(2.17)
де Рд агр - диференціальний рентний дохід за шкалами економічної оцінки по виробництву зернових культур на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями та пасовищами по агровиробничих групах грунтів у гривнях.
Пагр. - площа агровкробничих груп ґрунтів (га).
Грошова оцінка окремої земельної ділянки, незалежно від форми власності, може бути визначена на основі шкал грошової оцінки агровиробників груп ґрунтів.
Шкалу грошової оцінки окремої агровиробничої групи ґрунтів розраховують за формулою:
Гагр. = Г х Багр.:Б (2.18)
де Г - грошова оцінка у гривнях одного гектара відповідних сільськогосподарських угідь даного підприємства;
Багр - бал бонітету ґрунтів агровиробничої групи;
Б - бал бонітету гектара відповідних угідь сільськогосподарського підприємства.
Грошову оцінку всієї земельної ділянки визначають як суму добутків площ агровиробничих груп ґрунтів на їх грошову ціну.
2.6.2 Грошова оцінка земель запасу
В основу розрахунку грошової оцінки земель запасу покладається рентний дохід, який визначається відповідно до положень "Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення і населених пунктів" [12,27].
Грошова оцінка окремої земельної ділянки сільськогосподарських угідь визначається на основі шкал грошової оціниагровиробничих груп ґрунтів.
Розрахунок шкал грошової оцінки агрогруп ґрунтів орних земель, земель під багаторічними насадженнями, сіножатями та пасовищами здійснюється за формулою (2.18).
Бал бонітету гектара сільськогосподарських угідь сільськогосподарського підприємства обчислюється на підставі експлікації агровиробничих груп ґрунтів і шкал бонітетів ґрунтів за формулою:
(2.19.)
де БП - бал бонітету гектара відповідних угідь сільськогосподарського підприємства;
Багр - бал бонітету агровиробничої груп ґрунтів відповідних угідь;
Пагр - площа агровиробничих груп ґрунтів відповідних угідь (у гектарах).
Сума грошової оцінки орних земель, земель під багаторічними насадженнями, сіножатями та пасовищами становитиме грошову оцінку сільськогосподарських угідь, які входять до земель запасу.
Якщо ґрунтове обстеження сільськогосподарських угідь земель запасу не проведено, його слід провести перед грошовою оцінкою.
Грошова оцінка земель запасу, які знаходяться під дорогами, спорудами, лісосмугами, водоймами,

 
 

Цікаве

Загрузка...