WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і аналіз проекту використання земель Космацької сільської ради Богородчанського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і аналіз проекту використання земель Космацької сільської ради Богородчанського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

призначення і порядок ведення державного кадастру законодавчо закріплено в Земельному кодексі України (2001 р.) та у постановіКабінету Міністрів України від 12 січня 1993р. №15 "Про порядок ведення державного земельного кадастру".
Відповідно до цих актів державний земельний кадастр - єдина державна система земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визначення чи припинення права власності на земельні ділянки і права користування ними та містить сукупність відмінностей і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі й землекористувачів.
Державний земельний кадастр розглядається як єдина державна система земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності і права користування земельними ділянками та містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів.
Державний земельний кадастр є основою для ведення кадастрів інших природних ресурсів.
Призначенням державного земельного кадастру є забезпечення необхідною інформацією органів державної влади та органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установі організацій, а також громадян з метою регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель, визначення розміру плати за землю і цінності земель у складі природних ресурсів, контролю за використанням і охороною земель, економічного та екологічного обґрунтування бізнес планів та проектів землеустрою.
Державний земельний кадастр ведеться уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
Порядок ведення державного земельного кадастру встановлюється законом.
Основними завданнями ведення державного земельного кадастру є:
" забезпечення повноти відомостей про всі земельні ділянки;
" застосування єдиної системи просторових координат та системи ідентифікації земельних ділянок;
" запровадження єдиної системи земельно-кадастрової інформації та її достовірності.
Система державного земельного кадастру - це сукупність взаємопов'яза-них організаційно-правових, технологічних, економічних та методичних заходів по створенню і веденню земельного кадастру.
Система державного земельного кадастру включає:
а) законодавчо визначену діяльність в галузі державного земельного кадастру та його правове регулювання;
б) органи, що здійснюють державне управління у галузі державного земельного кадастру;
в) організацію, ведення та управління в галузі державного земельного ка-дастру;
г) здійснення земельно-кадастрових робіт та ведення державного земельного кадастру на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях;
ґ) державний і самоврядний контроль за здійсненням земельно-кадаст-рових робіт;
д) наукове, кадрове та фінансове забезпечення державного земельного кадастру;
є) суб'єкти та об'єкти державного земельного кадастру;
є) державні і комунальні науково-дослідні та проектно-вишукувальні організації, приватні юридичні і фізичні особи, які здійснюють земельно-кадас-трові роботи
Державний земельний кадастр має базуватися на наступних принципах:
1) комплексності, яка передбачає охоплення всіх земель України;
2) єдності методології ведення земельного кадастру в масштабах всієї країни;
3) об'єктивності, достовірності і повноти даних земельного кадастру;
4) документованості всієї інформації;
5) безперервності, що передбачає систематичне виявлення і відображен-ня всіх змін в земельно-кадастрових даних;
6) обов'язковості застосування даних земельного кадастру при підтвердженні права власності на землю, справлянні плати за землю, здійсненні цивільно-правових угод із земельними ділянками, прогнозуванні і плануванні раціонального використання і охорони земель, здійсненні землеустрою, контролю за використанням земель, вирішенні земельних спорів тощо.[8]
Згідно діючого земельного законодавства та змісту державного кадастру видно, що його дані не є однорідними оскільки включають відомості про правовий, природний і господарський стан земель, тому він за своєю структурою включає такі складові частини:
1. Кадастрове зонування,
2. Кадастрові зйомки,
3. Бонітування ґрунтів,
4. Економічну оцінку земель,
5. Грошову оцінку земельних ділянок,
6. Державну реєстрацію земельних ділянок,
7. Облік кількості та якості земель.
Всі ці складові частини державного земельного кадастру мають різне застосування в загальній системі управління земельними ресурсами.
Кадастрове зонування - це відомості про місця розташування обмежень щодо використання земель, меж кадастрових зон та кварталів, меж оціночних районів та зон, кадастрових номерів (території адміністративно-територіальної одиниці).
Основою земельно-кадастрових робіт є кадастрові зйомки.
Кадастрові зйомки - це комплекс робіт, виконуваних для визначення та відновлення меж земельних ділянок. Кадастрова зйомка включає в себе геодезичне встановлення меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами, відновлення меж земельної ділянки на місцевості, встановлення меж частин земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження щодо використання землі, виготовлення кадастрового плану.
Бонітування ґрунтів - це порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, які мають сталий характер та суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природнокліматичних умовах. Бонітування ґрунтів проводиться за 100-бальною шкалою. Вищим балом оцінюються ґрунти з кращими властивостями, які мають найбільшу природну продуктивність.
Економічна оцінка земель - це оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві та як просторового базису в суспільному виробництві за показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання та дохідність з одиниці площі. Економічна оцінка земель різного призначення проводиться для порівняльного аналізу ефективності їх використання. Дані економічної оцінки земель є основою грошової оцінки земельної ділянки різного цільового призначення. Економічна оцінка земель визначається в умовних кадастрових гектарах або у грошовому виразі.
Одночасно з посиленням ролі даних державного земельного кадастру значно зросла роль грошової оцінки земельних ділянок. Грошова оцінка земельних ділянок представляє собою порівняльну оцінку земель в грошовому виразі і визначається на рентній основі. Залежно від призначення та порядку проведення грошова оцінка земельних ділянок може бути нормативною та експертною. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення

 
 

Цікаве

Загрузка...