WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і аналіз проекту використання земель Космацької сільської ради Богородчанського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і аналіз проекту використання земель Космацької сільської ради Богородчанського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

використання земель, повинен передувати об'єктивний аналіз існуючого використання земель, показниками загальної оцінки земель по районованих культурах мають бути відповідними до цих нормативних вимог, які встановлять до їхвирощування.
При розробці дипломного проекту проведено аналіз існуючого використання земель на території Космацької сільської ради, Богородчанського району, Івано-Франківської області за даними земельного кадастру про правовий режим земель та розподіл їх серед власниками і землекористувачами.
В результаті існуючого використання земель встановлено і земельний фонд Космацької сільської ради, який становить-1600 га.
В результаті роздержавлення і приватизації було виділено землі , що підлягають роздержавленню та приватизації загальною площею 223,60 га, з них: ріллі 207,76 га, інших угідь - 15,84 га.
Згідно списків громадян, поданих Космацькою сільською радою, право на земельні частки (паї) мають 359 громадян.
На території Космацької сільської ради об'єктами кадастрового зонування є лінії електропередач, які проходять через сільськогосподарські угіддя протяжністю 7,4 км і займають площу 0,096 га. Впродовж цих ліній створені охоронні зони мінімальних відстаней та особливим режимом роботи. Створені прибережні захисні смуги в межах водоохоронних зон по обидва боки річки Манявка.
Територія Космацької сільської ради займає 1600 га земель. Як сільськогосподарські землі використовуються 760,7362 га земель, що складає приблизно 48% території сільської ради, з них 758,1562 га сільськогосподарські угіддя, з яких 481,5286 га рілля. Отже в структурі сільськогосподарських угідь рілля становить 62,4% .
Як і в кожній сільській раді так, і в Космацької сільської ради поголів'я і продуктивність тваринництва відіграє велике значення, проте темпи зростання поголів'я і продуктивності тваринництва в не державних господарствах сільської ради значно відстають від потреб розвитку регіону, не задовольняючи потреб населення регіону продуктами тваринництва. А часто вони бувають економічно не доступні більшості населення. Тому необхідно звернути увагу на всіх рівнях особливо перед виборами нового Парламенту України, що до розвитку тваринництва, як життєво-необхідної галузі народного господарства.
Оскільки на території сільської ради не проводилася грошова оцінка, то однією із пропозицій є проводження грошової оцінки.
Значна увага в дипломному проекті приділена охороні природи та природних ландшафтів, а також ефективному використанні ріллі в не державних сільськогосподарських підприємствах.
Пропозиція даного дипломного проекту полягає в тому, щоб на основі передбачених проектних розробок велося перспективне використання земель.
?
Бібліографічний список
1. Конституція України. Верховна Рада України. 28.06.1996 р. Київ
2. Земельний кодекс України. Верховна Рада України. 25.10.2001 р. Київ. - 80 ст.
3. Закон України "Про державний земельний кадастр" 2003р.
4. Науково-виробничий журнал "Землевпорядкування" №3(7), Київ, 2002р. - ст.. 3-7, ст., 26-32.
5. Науково-виробничий журнал "Землевпорядкування" №1(9), Київ, 2003р. - ст., 61-65.
6. Ступень М.Г. Теоретичні основи Державного земельного кадастру, навчальний посібник., Львів, 2003 р.
7. Гнаткович Д.Й. Земельный кадастр. Економика землепользования- Львов: Выстая школа 1986р.
8. Лісовий кодекс України. Верховна Рада України. 21.01.2001 р. Київ.
9. Даниленко А.С., Лихо груд М.Г., Основні засади запровадження в Україні кадастрової-інформаційної системиЗемлевпорядний вісник. - 2003. - №1. - ст.. 22-27.
10. Добряк Д.С., Вагін Ю.М., Єршов В.Г., Методологічні основи автоматизації процесу реєстрації прав на земельні ділянки Землевпорядний вісник. - 1998р. - №1(2). - с.10-15.
11. Водний Кодекс України. Верховна Рада України. 06.06.1995 р. Київ.
12. Кодекс України про адміністративні правопорушення із змінами і доповненнями. Верховна Рада України. 11.07.1995 р. Київ.
13. Егоренков П. Е. Природоохронные основы землеустройства- М: Агропромиздат, 1986
14. Землевпорядний вісник. - К; Урожай, №1, 1998
15. Земельный кадастр в сельськохозяйственных предприятиях.- Львов: ЛСИ 1975
16. Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею (у тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі : Затверджена наказом Держкомзему України від 29.02.2002., №27, - К.: Деркомзем України , 2002.
17. Іванух Р. А. Охорона і раціональне використання природоресурсного потенціану сільського господарства. -К; Урожай; 1985
18. Казьмір П.Г., Мицай М. А. " Важливі умови реалізації земельної реформи". Економіка АПК 1995
19. Магазинщиков Т. П. Земельный кадастр.- Львів: Світ, 1991, 452с.
20. Магазинщиков Т. П. Бонитировка почв в составе земельного кадастра. Львов : ЛСИ, 1973
21. Методичиские розроботки земельного кадастра в Украинський ССР. - К., 1974. - 44 с.
22. Методика розработки земельного кадастра в Украинской ССР. - К: Урожай 1974
23. Методические рекомендации по проведению внутрихозяйственной оценки земель и составлению картограм масивов экопогичесной пригодности земель для размещення посевов сельскохозяйственных культур.- Львов: ЛСИ. 1985
24. Новаковский Л. Я. Пилипенко М. А. Земельні ресурси Української РСР- К : Урожай 1973
25. Практичний посібник з питань земельної реформи (збірник документів).- К: 1996
26. Проблеми земельного кадастру та застосування його даних в умовах ринкової економіки / Під ред.. Гнатковича Д. І.- Львів 1996.
27. Проект роздержавлення і приватизації Космацької сільської Ради .
28. Проект встановлення меж Космацької сільської Ради
29. Рекомендации по внедрению интенсивных севооборотов с учетом специализации сельськохозяйственного производства Украинской ССР - К: Урожай
30. Реєстрація землі та нерухомості : Нвчальний посібник Р.П. Возняк, Д.І. Гнаткович, А.Я. Сохни, М.В. Шворак. - Львів: ЛАДУ,2001. - 216с.
31. Третяк А. М. Приватизація земель колективних сільськогосподарських підприємств. / Чернівці 1995
32. Третяк А. М. Інституційні механізми системи реєстрації земельних ділянок і прав на них Землевпорядний вісник.-1999.- №1. - ст..3-9.
33. Третяк А. М. Проблеми створення системи управління земельними ресурсами та реєстрації землі Земельний вісник. - 1998. - 4-8с.
34. Третяк А. М. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в Україні. - К., 1998. - 224 с.
35. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки"
36. Веклин Б.Ф., методичка "Охорона праці в ЗМК". - К: , 2004.

 
 

Цікаве

Загрузка...