WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і аналіз проекту використання земель Космацької сільської ради Богородчанського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і аналіз проекту використання земель Космацької сільської ради Богородчанського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

змін.
Облік кількості та якості земель.
Облік кількості земель забезпечується проведенням кадастрових зйомок. Основним чинником, що визначає всі параметри кадастрових зйомок, є вимоги до точності таДетальності відображення земельно-облікових одиниць, які зумовлені зростанням ролі землі в ринковій економіці, особливо при оподаткуванні її власників і землекористувачів та при купівлі-продажу землі. Ці вимоги, у свою чергу, визначаються цільовим призначенням, якістю і максимальними можливостями відображення на плані земельно-облікових одиниць інформації.
Облік якості земель у складі державного земельного кадастру забезпечує одержання необхідних і вірогідних відомостей для вирішення важливих завдань регулювання земельних відносин у країні. Його дані є базою для бонітування фунтів і представляють собою порівняльну оцінку фунтів за основними природними властивостями, що мають сталий характер та істотно впливають на урожайність сільськогосподарського культур в природних кліматичних умовах.
Як правило, ґрунтове обстеження односторонньо характеризує стан земель за особливостями ґрунтового покриву. Агрохімічне обстеження дає інформацію про забезпеченість ґрунту поживними речовинами з виділенням мало, середньо, і високо забезпечених азотом, фосфором і калієм. Геоботанічне - включає характеристику природних кормових угідь за складом травостою. Меліоративне обстеження характеризує землі за глибиною залягання ґрунтових вод і ступенем зволоження з виділенням земель, що вимагають гідротехнічних, агротехнічних, культуртехнічних меліоративних заходів. При цьому виділяють землі з різною глибиною залягання ґрунтових вод.
До обліку кількості та якості земель належать такі характеристики:
- характеристика кількості земельних ділянок;
- характеристика земель за складом угідь;
- характеристика якісного складу угідь.
Бонітування ґрунтів.
Бонітування ґрунтів є логічним продовженням комплексних обстежень земель і передує їх економічної оцінці. Основна мета бонітування ґрунтів полягає у визначені відносної якості ґрунтів за їх родючістю тобто в встановлені, скільки разів один ґрунт кращий або гірший від іншого за своїми природними і стійко набутими властивостями. Об'єктом бонітування - це ґрунт виражений суворо визначеними таксономічними одиницями, встановленими за матеріалами детального ґрунтового обстеження.
У зв'язку з цим бонітування ґрунтів проводять за ґрунтовими різновидностями або групами ґрунтів, рівноцінних за господарською придатністю, які залягають на одних і тих же елементах рельєфу, подібних за умовами зволоження і внаслідок цього, близьких за агрофізичними і агрохімічними та іншими природними властивостями які впливають на урожайність сільськогосподарських культур. При бонітуванні необхідно брати до уваги урожайність на різних виробничих групах ґрунтів у межах земельно-оціночного району при порівняльному рівні агротехніки і інтенсивності землеробства.
Однакові групи ґрунтів при бонітуванні повинні одержати однакові показники бонітету. Щоб визначити ці показники складається шкала бонітування ґрунту, яка являє собою систему цифрових даних, що відповідають певним значенням природних показників на різних групах ґрунтів.
До завдання бонітування ґрунтів належить:
- визначення агро виробничих груп ґрунтів;
- складання схеми бонітування ґрунтів по району, сільській раді, населеному пункту.
Якісна характеристика ґрунтів включає:
- визначення вмісту гумусу ґрунтів;
- механічний склад ґрунтів;
- вміст поживних речовин і ступінь кислотності.
Оскільки роботи по земельному кадастру та аналізу використання земель не нормуються, тому кошторис та обрахунок обсягів робіт проведено методом калькуляції за формою "3-ІГ відповідно " Правил визначення вартості і проектно-вишукувальних робіт" (ДБН Д. 1.1-7-2000 і доповнення №1) в слідуючому порядку:
1. Основна та додаткова заробітна плата виробничого персоналу, 670 грн
2. Відрахування на соціальні заходи, 251грн
3. Матеріальні витрати, 40 грн
4. Інші прямі витрати, 20 грн
5. Загальновиробничі витрати, 134 грн
6. Всього собівартість, 1115 грн
7. Прибуток, 223 грн
8. Відрядження виробничого персоналу, 54грн.
9. Адміністративні витрати, 67грн
10. ВСЬОГО, 1459 грн
11. ПДВ, 291грн
Вартість роботи(рядб+ряд7+ряд+ряд9+ряд10+ряд11), 1750грн
Отже, загальна вартість роботи становить одна тисяча сімсот п'ятдесят гривень.
Висновки і пропозиції
В ринкових умовах регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами передбачає реєстрацію і розповсюдження інформації про власність на землю, вартість і використання землі та тісно пов'язаних з нею ресурсів: визначення прав на землю та меж земельних ділянок в порядку землеустрою, детальне підтвердження належними документами і надання відповідної інформації, яка необхідна для функціонування обігу земельних ділянок.
За час земельної реформи в Україні можна сказати , що вона набула динамічного і невідворотного характеру в основному на землях сільськогосподарського призначення, які займають найбільшу питому вагу земельного фонду країни - понад 70 %.
Відродження сільського господарства має вирішальне значення для якнайшвидшого зростання економіки та поліпшення життя народу України - Розвиток приватного сектора відіграватиме наріжну роль у поновленні історичного звання України як одного з лідерів сільськогосподарського виробництва. Адже, як засвідчує світовий досвід, саме приватна власність на землю забезпечує вишку ефективність роботи сільськогосподарських підприємств.
В Законі України "Про земельну реформу" від 18 грудня 1990 року, з 15 березня 1991 року об'єктом земельної реформи оголошені всі землі України, хоч практично таким об'єктом стали в основному сільськогосподарські і частково забудовані землі. Всіх інших земель реформа не торкнулася, вони так і залишилися в переважиш більшості в державній власності . Таке становище склалося через те, що Ь визначення завдань земельної реформи основним напрямком визначено реформування земельних відносин лише в сільському господарстві. Реформування ніби не стосується використання й охорони земель в інших галузях народного господарства.
В зв'язку з перебудовою суспільства і відносин, які регулюють виробництво, як промислове так і сільськогосподарське, активної роботи потребує вдосконалення земельних відносин, особливо це стосується форм власності на землю, пошуку ефективного власника на землю, обґрунтування еколого-економічного використання земель. Поряд з державною нормою власності на землю, має право на існування приватна форма власності що являється основною для створення нових форм господарювання на землю;
Перехід до нових форм власності на землю істотно змінює зміст землевпорядкування, а також суттєво впливає на процес ведення земельного кадастру.
Розробці заходів щодо перспективного

 
 

Цікаве

Загрузка...