WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і аналіз проекту використання земель Космацької сільської ради Богородчанського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і аналіз проекту використання земель Космацької сільської ради Богородчанського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

до виробництва вона мертва, безплідна.
Всі природні компоненти ландшафтної сфери, а саме рельєф, гірськіпороди, води, ґрунти, рослинний і тваринний світ знаходяться у внутрішньому взаємозв'язку і розвитку, як одне ціле вони вивчаються самостійною галуззю фізичної географії - ландшафтознавством. Всі природні компоненти ландшафтної сфери несуть слід антропогенної діяльності.
Враховуючи значне перетворення ландшафтів нашої країни, останнім часом все більше уваги приділяється визначенню рівня антропогенної перетвореності ландшафтів, плануються і розробляються заходи по перетворенню їх в природній стан.
Найбільших змін ландшафти зазнали під впливом меліорації земель, тому оцінка структурних змін в ландшафтах під впливом меліоративних заходів повинна включати характеристику і аналіз ступеня диференціації і змінюваності, розчленованості і строкатості, ступінь якісної диференціації ландшафту характеризують контрастністю. Ряд вчених для такої характеристики пропонує використовувати шкалу контрастності ґрунтів, об'єднання їх в агрогрупи.
Крім того, доцільно розрахувати коефіцієнт неоднорідності ґрунтового ареалу, враховуючи компоненти за показниками ступеня перетворення, визначаючи загальний індекс антропогенного перетворення. Оцінка структурних змін в ландшафтах під впливом меліоративних заходів повинна починатись з розрахунку показників характеристик елементарних ґрунтових ареалів, тобто агрогруп ґрунтів, типів земель, сільськогосподарських земель.
Розробка землевпорядних схем, і впровадження їх через комплекс проектів призводить до глибоких змін природних і сільськогосподарських ландшафтів. В даний час відсутні зведені наукові роботи та методичні рекомендації по складанню ландшафтно-екологічної документації, тому можна запропонувати такі вихідні положення прикладного аналізу ландшафтної неоднорідності земельного фонду при землевпорядкуванні:
1) в сільськогосподарській практиці важливо врахувати основну умову ландшафтно-екологічного підходу - збалансоване співвідношення між використанням, збереженням і покращенням конкретного виду ґрунтів при оптимальному використанні потенційних можливостей самих ландшафтів;
2) в конкретному районі необхідно ув'язувати спеціалізацію, агротехніку, різні види сільськогосподарських меліорацій з особливостями прояву ландшафтної неоднорідності, стійкості їх змін в протіканні геохімічних і біофізичних процесів;
3) створені ландшафти функціонують і розвиваються у відповідності з природними закономірностями;
4) природні ландшафти і сільськогосподарське виробництво взаємозв'язані і являють собою єдину ландшафтно-сільськогосподарську систему;
5) при інтенсивному сільськогосподарському використанні земельного фонду, коли рівновага в ландшафті підтримується штучно. Особливо важливі: розробка і здійснення на практиці заходів, спрямованих на попередження можливих негативних наслідків використання земель;
6) аналіз ландшафтної неоднорідності земельного фонду необхідно розглядати як багатофункціональний процес.
Аналізуючи природні умови для потреб землевпорядкування, поряд з впливом антропогенних факторів необхідно враховувати і природні тенденції розвитку ландшафтів, можливість прояву несприятливих природних процесів для сільського господарства (заболочення, засолення). Останні діють повільніше але масштабніше.
Раціональним можна рахувати такий вплив, при якому забезпечується правильний ресурсообіг, розширення відтворення природних ресурсів, ландшафтів.
Територія Космацької сільської ради відноситься до гірського агро-кліматичного району, головними кліматичними особливостями, якого слід вважати температурний режим і опади. Клімат помірно-континентальний, вологий. Самими теплими місяцями року є липень і серпень. За температурними показниками цю територію можна назвати помірно теплою. Середньорічна температура повітря становить 4о - 5о. Періоди з середніми добовими температурами вище нуля настають в другій декаді березня і закінчуються в кінці листопада (240 - 255 днів). Середня тривалість без морозного періоду 176 днів, а вегетаційного - -180 днів, весняні приморозки припиняються в першій декаді травня, а починаються в третій декаді жовтня. В середньому тут випадає за рік 760 - 1060 мм атмосферних опадів, при чому на теплій період випадає близько 460 - 600 мм, що становить 60% від річної кількості. Тому в літку дощі випадають часто, у вигляді злив, а також мають затяжний характер. На протязі зими сніговий покрив не стійкий.
Кліматичні умови району в цілому сприятливі для вирощування наступних сільськогосподарських культур: льону, зернових культур. Однак малосніжна зима з частими відлигами приводить до вимерзання та випрівання озимих зернових і багаторічних бобових трав, а зливні дощі влітку сприяють ерозії ґрунтів на схилах та вимоканню рослин на рівнинних ділянках, а також для розвитку тваринницьких галузей, зокрема для ведення скотарства та вівчарства.
Територія Космацької сільської ради розміщена в умовах передгірського та частково в умовах складного розчленованого гірського рельєфу. Рельєф передгірської місцевості відносно рівний з добре вираженим мікрорельєфом, який характеризується невеликим пониженням та видолинками водного характеру. В гірській частині переважають еродовані положисті та складисті схили різної крутизни та експозиції, які порізані ярами та балками. На схилах гір обробляють лише невеликі земельні ділянки. Вершини гір, як правило, зайняті лісом та природними карповими угіддями.
Найбільш поширеними ґрунтами на території села Космач є дернові глибокі глеюваті і неоглеєні легкосуглинкові, дернові глибокі глейові легкосуглинкові ґрунти, буроземно-підзолисті, бурі гірсько-лісові опідзолені поверхнево-оглеєні легкосуглинкові ґрунти, бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі щебенюваті легкосуглинкові ґрунти помірного поясу.
Материнськими і ґрунтоутворюючими породами служать делювіальні суглинки, елювій-делювій Карпатського фліщу, давньоалювіальні і сучасні алювіальні відклади.
Вода - один із найважливіших екологічних чинників, без якого життя неможливе. Для забезпечення населення якісною водою, придатною для пиття і господарських потреб та попередження забруднення джерел поверхневих і підземних вод, законодавством України встановлені санітарно-захисні зони.
З цією ж метою встановлені санітарно-захисні зони навколо кладовищ. В даному земельному масиві не видержано санітарних зон між населеним пунктом і господарськими дворами, оскільки територія села вже сформована.
З метою створення та підтримання сприятливого водного режиму, поліпшення санітарного стану річок і водоймищ, охорони від замулювання продуктами ерозії ґрунтів від забруднення, а також запобігання інших шкідливих дій на території господарства встановлені природоохоронні зони і прибережні смуги малих річок, водоймищ, каналів, тощо.
Прибережні смуги встановлені для річки Манявка та невеликого струмка який

 
 

Цікаве

Загрузка...