WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і аналіз проекту використання земель Космацької сільської ради Богородчанського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і аналіз проекту використання земель Космацької сільської ради Богородчанського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

будь-які роботи, що можуть спричинити їх пошкодження, призупинити роботу або викликати нещасні випадки.
Тут переважають буроземно-підзолисті поверхнево-глеюваті незмиті й слабозмитіпіщанисто-середньосуглинкові ґрунти, шифр яких 183д, бал бонітету - 18.3.
Урочище "Погарі долішні". За матеріалами теодолітної зйомки площа ріллі становить 19.19 га. Це на 3.21 га менше, ніж згідно проекту роздержавлення і приватизації земель. Дане урочище поділене на 44 земельні частки. Всі паї здані в оренду колективному сільськогосподарському підприємству "Верховина".
Через дану територію проходить в двох місцях траса газопроводу. Забороняється виконувати будь-які дії, що можуть призупинити роботу, спричинити пошкодження газопроводу або викликати нещасні випадки. Вздовж траси газопроводу охоронна зона становить 25.0 м від осі з кожної сторони, обмеженої умовними лініями.
Тут поширені ґрунти буроземно-підзолисті поверхнево-глеюваті не змиті й слабозмиті діщанисто-середньосуглинкові, шифр їх 183д, бал бонітету 18.3.
Площа ріллі в урочищі "Перед Сенчака" складає 15.45 га за матеріалами зйомки. Це на 0.05 га більше, ніж згідно проекту роздержавлення і приватизації земель. Дане урочище поділене на 70 земельних часток. Всі паї винесені в натуру й роздані громадянам села Космач.
Вздовж урочища, паралельно дорозі, проходить лінія електропередач. Виконувати будь-які дії, що можуть призупинити роботу електричних мереж, забороняється.
В цьому урочищі переважають буроземно-підзолисті поверхнево-глеюваті незмиті й слабозмиті піщанисто-середньосуглинкові ґрунти, шифр 183д, бал бонітету 18.3.
Урочище "Коло Ірки". За результатами зйомки загальна площа ріллі становить 3.83 га. Дане урочище поділене на 21 частку (пай). Вони роздані громадянам села.
Площа ріллі в урочищі "Коло Олени" складає 2.80 га за результатами зйомки. Це на 1.3 га ріллі менше, ніж згідно проекту роздержавлення й приватизації земель. В даному, урочищі винесено в натуру шість земельних часток (паїв).
Переважають в урочищах "Коло Ірки" та "Коло Олени" буроземно-підзолисті поверхнево-глейові крупнопилувато-важко--суглинкові ґрунти, шифр 183е, бал бонітету -16.7.
Для зручного користування земельними ділянками запроектовані під'їзді дороги шириною 4.0 м з виходом на існуючу дорожню мережу:
З метою виділення в натурі земельних часток (паїв) проведено вирахування земельних площ з точністю до 0.01 га в фізичних гектарах. їх проектування проводилось із врахуванням крутизни, напрямку схилів та природних ландшафтів території.
Виділення земельних ділянок в натурі проводилось згідно списків громадян, поданих Космацькою сільською радою на кожен масив.
На планах земельних масивів пронумерована в зростаючому порядку кожна земельна ділянка.
Таким чином, загальна площа ріллі, що підлягає поділу на земельні частки (паї), становить 207.76 га.
Складання схеми поділу земель на земельні частки.
Для складання схеми поділу земель на земельні частки (паї) складено картографічну основу в масштабі 1: 2000 по масивах на основі проведених геодезичних робіт. Крім того, складена загальна схема земельних угідь в масштабі 1:5000.
Згідно списків громадян, поданих Космацькою сільською радою, право на земельні частки (паї) мають 359 громадян. На загальних зборах власників земельних ділянок 15 лютого 2000 року вирішено прийняти рівновелику земельну частку (пай) всім власника сертифікатів. Це зроблено без врахування грошової та бальної оцінки землі в розмірі 0.63 га.
Рішення зборів власників земельних сертифікатів затверджене сесією Космацької сільської ради 29 лютого 2000 року.
Зменшена площа пайованих земель та земельна частка (пай) в розмірі 0.58 га. Це підтверджено протоколом зборів власників земельних часток (паїв) села Космач Богородчанського району Івано-Франківської області від 17 лютого 2000 року. Рішенням сесії Богородчанської районної ради від 26 жовтня 2000 року зменшено площі пайованих земель та земельну частку (пай).
Передбачено виділити земельні частки (паї) у двох і в трьох масивах на території Космацької сільської ради. При цьому враховано віддаленість земельних масивів, різні ступені зволоження ґрунтів та їх неоднорідність на кожному масиві.
На схемі показані земельні ділянки громадян, які одержали земельні частки (паї) в натурі. . Додається список власників земельних сертифікатів, в якому вказана назва урочища, номер ділянки та їхня площа.
На території сільської ради погоджена схема поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) Богородчанським районним відділом земельних ресурсів, відділом архітектури і містобудування та затверджена сесією Космацької сільської ради 29 лютого 2000 року.
4.2. Аналіз ефективності вирощування сільськогосподарських культур.
Розподіл земель за угіддями в цілому по сільській раді та в сільськогосподарських підприємствах приведений в таблицях 13 та 14 .До земель сільськогосподарського призначення належать згідно статті 22 пункту 2 Земельного кодексу України сільськогосподарські угіддя і не сільськогосподарські угіддя.
До сільськогосподарських угідь відносяться : рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги.
Сільськогосподарські угіддя є основним видами земель в цілому. Для економіки землекористування є істотним показником сільськогосподарської освоєності земельної території, який характеризується коефіцієнтом - відношення площ сільськогосподарських угідь до загальної території і характеризує частку продуктивних угідь сільськогосподарського призначення в загальній структурі земельної площі.
Територія Космацької сільської ради займає 1600 га земель. Як сільськогосподарські землі використовуються 760,7362 га земель, що складає приблизно 48% території сільської ради, з них 758,1562 га сільськогосподарські угіддя, з яких 481,5286 га рілля. Отже в структурі сільськогосподарських угідь рілля становить 62,4% .
Розораність території знижує показники родючості ґрунту, поглиблює економічну кризу в землекористуванні. Всі сільськогосподарські угіддя задіяні у вирощуванні сільськогосподарських культур. Більше 7 % земель сільської ради з тих чи інших причин несприятливі для ведення сільського господарства. Основний фактор прояву деградації земель - це ерозія. Еродованість ріллі за останні роки зросла по сільській раді до 2%. Це пов'язано з роздрібністю земельних ділянок, особливо земельних ділянок (паїв). Власники цих земельних ділянок не мають можливості вводити науково обґрунтовані системи сівозмін, проводити правильне чергування культур, а тому розміщують просапні культури на схилах стрімкістю понад 3°. Залучення схилових земель до обробітку та залучення до орних земель площ гіршої якості, збільшення посіву на схилових землях культур, які посилюють ерозію ґрунтів (цукровий та кормовий буряк, кукурудза, картопля) підвищують ерозію ґрунтів. Так розораність земель по сільській раді

 
 

Цікаве

Загрузка...