WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і аналіз проекту використання земель Космацької сільської ради Богородчанського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і аналіз проекту використання земель Космацької сільської ради Богородчанського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Кадастровезонування, яке включає в себе місце розташування обмежень щодо використання земель; меж кадастрових зон та кварталів; меж оціночних районів та зон; кадастрових номерів.
б) Бонітування ґрунтів - це порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, які мають сталий характер та суттєво впливають на урожайність сільськогосподарських культур.
в) Економічна оцінка земель - це оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві, та як просторового базису в суспільному виробництві за показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання та дохідність з одиниці площі.
г) Грошова оцінка земельних ділянок визначається на рентній основі в залежно від призначення та порядку проведення - може бути нормативною та експертною.
д) Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється у складі державного реєстру земель і складається з двох частин:
1. Книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю, на право постійного користування землею, договорів оренди землі із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок.
2. Поземельної книги, яка містить відомості про земельну ділянку.
з) Облік кількості земель, відображає відомості які характеризують кожну земельну ділянку за площею та складом угідь.
т) Облік якості земель, відображає відомості, які характеризують земельні угіддя за природними властивостями та набутими властивостями, що впливають на їх родючість, а також за ступенем забрудненості ґрунтів.
Реформування земельних відносин - це основна складова курсу економічної реформи при переході економіки держави до ринкових відносин. Основним завданням реформування земельних відносин є впровадження різних форм власності на землю, перерозподіл земель та створення умов для їх рівноправного розвитку. У цьому розділі дається оцінка здійснення земельної реформи. Опрацьовуються основні законодавчі акти і інформативні документи пов'язані із земельною реформою. Одним із яких став Указ Президента України від 3 грудня 1999р. №1529 " Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки", на основі якого і за дорученням Кабінету Міністрів України від 22.12.1999р. №26601/1, Державний Комітет України по земельних ресурсах прийняв Наказ від 30.12.1999р. №130 "Про затвердження рекомендацій щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки". Цим наказом затверджено рекомендації щодо: спрощення процедури виходу членів КСП із складу господарств з належними їм земельними частками (паями); визначення вартості землевпорядних робіт при реформуванні КСП; виділення єдиним масивом земельних ділянок групі власників земельних ділянок (паїв); створення поблизу населених пунктів із земель запасу та резервного фонду громадських пасовищ; розширення особистих підсобних господарств за рахунок земельних часток (паїв) без створення юридичної особи.
Вихід цих рекомендацій дозволив зняти ряд проблем та напругу при проведені земельної реформи на місцях. Питання аналізу використання земель недержавних сільськогосподарських підприємств пов'язано з вирішенням завдань організації раціонального використання земель, які випливають з потреб земельної реформи, відбувається шляхом формування нових землеволодінь та землекористувань, але уже відповідно до нових форм власності на землю і господарювання на ній, що забезпечить необхідний рівень ефективності використання та охорони земель.
В дипломному проекті розкрито перспективи використання земель Космацької сільської ради, організацію використання сільськогосподарських угідь та організацію сівозмін на території господарств. Наведені показники проекту, висвітлені питання охорони навколишнього середовища, охорони праці та життєдіяльності працівників, дані висновки і пропозиції. Виконано планово-картографічний матеріал, на якому показано: стан існуючого використання земель; індексний кадастровий план, схема поділу земель на земельні частки (паї), черговий кадастровий план, проект використання земель.
Також використовується, проект роздержавлення і приватизації земель Космацької сільської ради, який був розроблений в 1994 році, але в зв'язку із зміною площ під роздержавлення і приватизації із резервним фондом виникла необхідність коректури проекту роздержавлення.
При коректурі проекту роздержавлення і приватизації використано проект, що розроблений 1994 році та матеріали ґрунтового обстеження і якісної характеристики земель, та інші земельні облікові документи. Коректування проекту приведено на основі договору з Івано-Франківським обласним управлінням земельних ресурсів №1-96 від 19.01.96 р.
А також, матеріали технічної документації по складанню схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) розроблена на виконання Указу Президента України від 08 серпня 1995 року №720/95 "Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам, організаціям", постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 року №187 "Про стан реформування земельних відносин" та Указу Президента України від 03 грудня 1999 року №1529/99 "Про невідкладні заходи щодо прискореного реформування аграрного сектору економіки" на основі діючих методичних рекомендацій та інструкцій Державного комітету по земельних ресурсах України та Академії аграрних наук України.
Підставою для складання схеми поділу земель колективної власності є рішення сесії Космацької сільської ради від 29 лютого 2000 року, технічне завдання на виконання робіт, затверджене обласним управлінням земельних ресурсів та договір №14-2000 від 13 листопада 2000 року з обласним управлінням земельних ресурсів.
Дані по землевпорядним вишукуванням, які були задані для проведення 20 червня 1985 року. Де вони були проведені з метою визначення заходів по підвищенню продуктивності і раціональному використанні всіх земельних угідь господарства "Верховина" та встановлення відповідності існуючої організації території, і перспективи її розвитку. Вишукування були проведені в липні-серпні 1986 року методом комплексного обстеження угідь господарства з визначенням рекомендації по їх покращення.?
1.Огляд літератури
Згідно статті 13-14 Конституція України, яка гарантує кожному громадянину право власності та право користування землею та іншими природними об'єктами відповідно до закону.
На даний час в Україні завершився третій етап земельних перетворень. Відбулися принципові, глибокі зміни в формі власності на землю, розв'язана проблема забезпечення громадян земельними ділянками, введена платність за землекористування, створенні передумови для розвитку ринку землі, був введений в дію з 1.01.2002 року Новий Земельний Кодекс України.
Необхідно зазначити, що даний період є не лише рубежем історичних віх в розвитку суспільства, а й відліку здійснення якісно нових завдань щодо формування земельних відносин. Земельні перетворення в

 
 

Цікаве

Загрузка...