WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і аналіз проекту використання земель Космацької сільської ради Богородчанського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і аналіз проекту використання земель Космацької сільської ради Богородчанського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

земельного фонду для планомірного і пропорційного розвитку всіх галузей народного господарства, економічне обґрунтування об'ємів виробництва.
Економічна оцінка земель проведена у відповідності з "Загальносоюзною методикою оцінки земель (1976) і Вказівками пропорядок проведення оцінки земель, затверджених Держагропромом СРСР 14 серпня 1987 року. Ці положення були конкретизовані для природноекономічних умов України в Технічних вказівках про проведення економічної оцінки земель (в умовах України), затверджених Держагропромом УРСР 12 травня 1988 року, в яких розроблені додаткові технічні прийоми, уточнені окремі положення методики, приведена необхідна довідково-нормативна інформація.
Роботи з оцінки були виконані в 1988 році спеціалістам Республіканського проектного інституту по землевпорядкуванню (Укрземпроект) і Кущового інформаційно вирахувального центру Південного відділення ВАСГНІЛ, з участю наукових співробітників Українського відділу Державного науково-дослідного інституту земельних ресурсів і Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства ім. А.Г. Шліхтера. В розробці довідково-нормативних даних для оцінки земель приймали участь наукові співробітники Українського науково-дослідного інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. А.Н. Соколовського і Українського науково-дослідного інституту землеробства. Збір інформації про господарську діяльність за 1980-1986 роки і заповнення земельно-оціночних формулярів виконали спеціалісти господарств і районного агропромислового об'єднання.
Показники економічної оцінки земель розроблені на основі:
" Даних обліку земель станом на 01.11.1987 року;
" Даних річних звітів господарств про господарську діяльність в землеробстві в 1980-1986 роках;
" Матеріалів крупно-масштабних обстежень ґрунтів і їх коректури, на основі яких складені експлікації агровиробничих груп ґрунтів в розрізі сільськогосподарських угідь.
Для забезпечення однорідності природнокліматичних умов і подібності господарської діяльності при економічній оцінці земель було проведено земельно-оціночне районування у відповідності до якого Космацька сільська рада була віднесена Богородчанського земельно-оціночного району.
Оцінка земель виконана у двох аспектах:
- загальна оцінка ріллі, багаторічних насаджень, сінокосів, пасовищ і сільськогосподарських угідь в цілому;
- часткова оцінка ріллі по ефективності вирощування основних сільськогосподарських культур (для Космацької сільської ради: зернових і зернобобових культур, кормових, картоплі і льону).
Як загальна так і часткова оцінка представлена трьома показниками. Показники оцінки земель взаємозв'язані і кожен має відповідне функціональне призначення.
Показник продуктивності валова продукція (ВП), або врожайність (У) в залежності від якості земель, індивідуальних характеристик ділянок, інтенсивності землеробства відображає рівень виробництва рослинницької продукції.
Окупність затрат (ОЗ) характеризує продуктивність праці в землеробстві. На відміну від валової продукції вона показує різницю якості земель при різних затратах в регіональних умовах при однаковому способі їх використання. Показники окупності затрат в межах одного земельно-оціночного району завжди є вищими, на відносно кращих землях і нижчими на гірших.
Окупність затрат (ОЗ) визначається як співвідношення валової продукції /ВП/ або врожайності (У) до затрат (З).
Звичайно, окупність затрат визначається в карбованцях на 100 крб. затрат, або в центнерах на 100 крб. затрат.
Диференціальний дохід (ДД) є матеріальною основою диференціальної ренти І і ІІ. Він показує величину економічної ефективності використання земель з одночасним врахуванням якості і рівня землеробства. Диференціальний доход співставимий на всіх землях, в будь-яких умовах виробництва. Він утворюється на основі додаткового доходу землеробства на кращих і середніх землях в порівнянні з відносно гіршими землями. Внаслідок більш вищої продуктивності землеробської праці він представляє собою частину чистого доходу, яка перевищує ту його частину, яка необхідна для забезпечення розширеного відтворення.
Диференціальний дохід визначається за формулою:
ДД=ВП - 1,35 х З
де ДД - диференціальний дохід
ВП - валова продукція,
3 - затрати.
Результати економічної оцінки землі 1986 року приведені в таблиці3.2. Для порівняння Богродчанський район по загальній оцінці ріллі має наступні показники по валовому продукту 30 балів, по окупності затрат 32 і по диференціальному доходу 10 балів, а відповідно всіх сільськогосподарських угідь 24, 36 і 11 балів.
В цілому за даними економічної оцінки Космацька сільська рада має оціночні показники близькі до середньо районних. Як видно із таблиці 3.3 на території сільської ради більшість ґрунтів за економічною оцінкою земель придатні для вирощування всіх сільськогосподарських культур.
Показники економічної оцінки сільськогосподарських угідь.
Таблиця № 5.
№№
ппр. Назва угідь. Площа в га. Оцінка в балах
Величини (ВП) в1 га. Окупність затрат. По диференціальному доходу.
По району. По ср. По району. По ср. По
району. По ср
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Рілля. 377,1 30 27 32 23 10 1
2. Сіножаті. 58,2 28 36 55 46 20 21
3. Пасовища. 119,5 10 10 10 18 34 7,8
Всього с/г угідь по ср. 963,5 27 42 16
Всього с/г угідь по району. 25881 24 36 11
Грошова оцінка земель визначається на рентній основі. Залежно від призначення та порядку проведення грошова оцінка земельних ділянок може бути нормативною і експертною.
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель тощо.
Експертна грошова оцінка використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок.
Грошова оцінка земельних ділянок проводиться за методикою, яка затверджується Кабінетом Міністрів України. Грошова оцінка земель здійснюється з метою регулювання відносин при передачі землі у власність, спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі-продажу земельної ділянки та права оренди, визначенні ставок земельного податку, ціноутворенні, обліку сукупної вартості основних засобів виробництва, визначенні розміру внеску до статутних фондів акціонерних товариств, об'єднань, кооперативів.
Інформаційною базою для грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення є матеріали державного земельного кадастру (кількісна і якісна характеристика земель, бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель), матеріали внутрігосподарського землевпорядкування, а земель населених пунктів - їх генеральні плани та проекти планування і забудови населених пунктів, матеріали економічної оцінки території.
Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення провадиться окремо по орних землях, землях

 
 

Цікаве

Загрузка...