WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і аналіз проекту використання земель Космацької сільської ради Богородчанського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і аналіз проекту використання земель Космацької сільської ради Богородчанського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

допомогою комп'ютерної техніки ( програма "Земля", версія 2.6.1; 15.06.2000р.)
Облік якості земель відображає відомості, які характеризують земельні угіддя за природними властивостями та набутими властивостями, що впливають на їх родючість, а також за ступенемзабруднення ґрунтів.
Облік якості земель у системі земельного кадастру передбачає проведення класифікації не тільки ґрунтів, але й земель. Ґрунт у цій системі виступає як один із складових елементів, який поряд з іншими умовами суттєво впливає на характер використання земель. При класифікації земель виділяють ділянки території з характерними не тільки конкретним ґрунтовим покривом, але й усіма іншими умовами, від яких залежить спосіб їх використання. До таких умов належить: клімат, характер водного і теплового режимів ґрунтів та їх конфігурація, їх розміри та розміщення, природна рослинність, придатність земель для вирощування певних культур, господарська діяльність людини ( обробіток, удобрення, меліорація земель).
Категорії придатності земель виділяють за основними стадіями їх утворення і розвитку відповідно до відносного віку земель і основного сільськогосподарського призначення. Основою для виділення категорій придатності є якісний стан земель і можливості їх використання під сільськогосподарське угіддя (ріллю, багаторічні насадження, сінокоси, пасовища).
Діюча класифікація земельного фонду передбачає такі категорії придатності:
1 - землі, придатні під ріллю;
2- землі, придатні під сінокоси;
3 - землі пасовищні, після покращення можуть використовуватись під інші сільськогосподарські угіддя;
4 - землі придатні під сільськогосподарські угіддя після корінних меліорацій;
5 - землі малопридатні під сільськогосподарські угіддя;
6 - землі не придатні під сільськогосподарські угіддя
7 - порушені землі.
У межах кожної категорії придатності виділяють класи придатності земель. При цьому враховують головні кількісні ступені розвитку відповідно до їх абсолютного віку, загального характеру використання та агротехніки. Класи земель є основною одиницею класифікації і представляють собою ділянки земної поверхні з близькими природними і господарськими якостями, з характерною спільністю використання, напрямками окультурення і підвищення продуктивності.
Вони відокремлені чітко вираженими відмінностями ґрунтоутворюючих порід і механічного складу ґрунту, ступенем солонцюватості і засолення, еродованості та інших ознак, які впливають на технологію використання і поліпшення земель.
Вивчення якісного стану забезпечується спеціальними крупно-масштабними, агрохімічними, меліоративними та геоботанічними обстеженнями в усіх сільськогосподарських підприємствах.
Дані обліку якості земель за кількістю показників є дуже об'ємними. В повному обсязі ще не вдалося їх зібрати і відобразити у наявній земельно-кадастровій інформації.
Що стосується обліку лісових угідь та земель у межах населених пунктів, то в земельному обліку було б доцільно давати тільки якісні характеристики земельних угідь, а решту відповідно у системі лісового та містобудівного кадастрів,
Облік якості земель у складі державного земельного кадастру забезпечує одержання необхідних і вірогідних відомостей для вирішення важливих завдань регулювання земельних відносин у країні. Його дані є базою для бонітування фунтів і представляють собою порівняльну оцінку ґрунтів за основними природними властивостями, що мають сталий характер та істотно впливають на урожайність сільськогосподарського культур в природних кліматичних умовах.
Як правило, ґрунтове обстеження односторонньо характеризує стан земель за особливостями ґрунтового покриву. Агрохімічне обстеження дає інформацію про забезпеченість ґрунту поживними речовинами з виділенням мало, середньо, і високо забезпечених азотом, фосфором і калієм. Геоботанічне - включає характеристику природних кормових угідь за складом травостою. Меліоративне обстеження характеризує землі за глибиною залягання ґрунтових вод і ступенем зволоження з виділенням земель, що вимагають гідротехнічних, агротехнічних, культуртехнічних меліоративних заходів. При цьому виділяють землі з різною глибиною залягання ґрунтових вод. Ця характеристика наводиться згідно з державною інструкцією щодо ґрунтових обстежень усіх земель, за даними 1994 року.
Характеристика забезпеченості ґрунту гумусом (%) на території Космацької сільської ради наведені у таблиці 1.
Назва угідь Площа, га
Лучно-болот. та зруйновані Лучно-болотні осуш. Буроземні підзолисті незмиті Крупнопилуват.важкосуглинкові Бурі лісо-
ві Бур-ліс. неглибокі Дерново-буроземні Дер-бур змиті
Рілля 218,3 - - 3 - 2,6 - 2,84 -
Резервний фонд 35,1 - - 2,4-2,8 - 2,5-3 - 3-3,2 -
Пасовища 5,3 - - 2,5-3 - 3-3,2 - 3-3,5 -
Таблиця 1.
Як видно із таблиці ґрунти сільської ради погано забезпечені гумусом, а тому для вирощування сільськогосподарських культур необхідно вносити підвищені норми органічних та мінеральних добрив.
Характеристика ґрунту за ступенем змитості.
Таблиця 2.
Назва угідь Всього обстежених, га Незмиті Слабозмиті Середньо-змиті
Рілля 218,3 180,6 37,7 -
Резервний фонд 35,1 31,1 4 -
Фермерський фонд 20,9 20,9 - -
Пасовища 5,3 1,2 - 4,1
Всього 279,6 233,8 41,7 4,1
Як видно із таблиці 2. на території сільської ради немає сильно змитих ґрунтів. В основному переважають незмиті ґрунти, площа яких рівна - 233,8 га, що складає приблизно 78% усіх сільськогосподарських угідь.
Характеристика ґрунту за ступенем кислотності.
Таблиця 3.
Назва угідь Всього обстеже-них Нейтраль-на Слабо-кисла Середьно-кисла Сильно-кисла
Рілля 218,4 - 19,7 88,7 110
Резервний фонд 35,1 25,1 - - -
Фермерський фонд 20,9 20,9 - - -
Пасовища 5,3 - - 2,3 3
Всього 279,6 56 19,7 91 113
Як видно із таблиці 3. за ступенем кислотності ґрунти сільської ради різноманітні.
Найбільш кислотні ґрунти це:
" буроземні-підзолисті поверхнево-оглеєні ґрунти в них реакція ґрунтового розчину середньо кисла РН сольове 4,7%,гідролітична кислотність висока 8,5мг/100г ґрунту, до них входять рілля і пасовища;
" бурі лісові ґрунти в них реакція ґрунтового розчину сильно кисла, РН сольової витяжки становить 4,7%, а гідролітична кислотність становить 9,9мг/100г ґрунту, до них входять рілля, пасовища;
" дерново-буроземні ґрунти в них реакція ґрунтового розчину слабокисла становить РН сольової витяжки становить 5,3%, а гідролітична кислотність 6,4мг/100г ґрунту, до них входить рілля.
Проаналізувавши ґрунти на кислотність можна дійти висновку, що кисла реакція пригнічує процеси нагромадження нітратних форм азоту, а також доступних форм фосфору. Тому вони характеризуються низькою забезпеченістю поживними речовинами, також висока кислотність і насиченість основами обумовлена високим вмістом алюмінію.
Для нейтралізації надмірної кислотності дані ґрунти потребують

 
 

Цікаве

Загрузка...