WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і аналіз проекту використання земель Космацької сільської ради Богородчанського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і аналіз проекту використання земель Космацької сільської ради Богородчанського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

існуючих прав на землю громадян, юридичних осіб, судових органів і органів управління.
Враховуючи, що реєстрація землі у запропонованому вигляді запроваджується в Україні вперше є потреба відпрацювання процедури реєстрації та взаємодії різнихвідомств, задіяних системою. У зв'язку з цим пропонуються логічні схеми процесу реєстрації земельних ділянок та взаємодій відомств щодо створення ведення та використання земельно-кадастрової інформації.
При реєстрації земельних ділянок приватної форми власності на землю спочатку реєструють землі, передані громадянам для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) та для ведення селянського (фермерського) господарства, для садівництва, дачного і гаражного виробництва. Окремо реєструють земельні ділянки громадян, надані їм у користування як постійне, так і тимчасове. Після цього проводиться підсумок всіх земель переданих у приватну власність і наданих у користування.
Загальну площу земельних ділянок записують на основі документів, які підтверджують право власності, право користування землею. Що до кожного виду власності і користування землею вказують назву документу, на основі якого проведена реєстрація, його номер і дату видачі власнику землі і землекористувачу або номер і дату прийняття рішення.
Після реєстрації кожної земельної ділянки залишають відповідну кількість рядків для внесення поточних змін.
3.2. Облік кількості і якості земель.
Зростаюча потреба в інформації про землю як основу земельної реформи, планування землекористування, розвитку і управління земельними ресурсами спостерігається в усьому світі. Земля - основне джерело матеріального благополуччя. Як в приватному так і в громадському секторі інформація про землю є основою для прийняття рішень, пов'язаних з розвитком і управлінням, інвестиціями. Органи державної виконавчої влади і місцевого самоврядування повинні мати можливість вирішувати складні завдання і приймати рішення з використанням великих обсягів географічно-пов'язаних даних. При цьому типові рішення повинні прийматись швидко і професійно.
На сучасному етапі проведення земельної реформи, необхідно врахувати стан земельних ресурсів не тільки в правовому але й в господарському і природному відношеннях. Це означає, що право володіння і користування землею в нашій державі нерозривно зв'язане її господарсько-доцільним користуванням відповідно до призначення тієї чи іншої частини земельного фонду. Тому дотримується єдність реєстрації земельних ділянок і державного обліку земель.
Облік земель слід розглядати, як державний захід щодо накопичення, систематизації й аналізу всебічних відомостей про кількість, розміщення, господарське використання земельних ресурсів та їх природний стан [16].
Земля є всезагальною умовою процесу виробництва, тому облік землі необхідно вести в усіх галузях народного господарства в розрізі основних категорій земельного фонду.
Облік кількості земель відображає відомості, які характеризують кожну земельну ділянку за площею та складом угідь.
Земельно-обліковою одиницею є земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правилами, яка має ідентифікаційний (кадастровий) номер.
Облік земель - це державний захід, щодо накопичення систематизації й аналізу всесторонніх відомостей про кількість, розміщення та господарське використання земельних ресурсів.
Основне завдання обліку земель згідно ст.203 п.1, стр.69 Земельного кодексу України полягає в тому, щоб дати характеристику земельної ділянки за площею, складом угідь і їх підвидами відповідно до прийнятої класифікація угідь.
Державний облік земель проводиться за фактичним станом угідь на основі якісних планово-картографічних матеріалів і даних обліку поточних змін, виявлених графічним способом. Особлива увага надається обліку зрошуваних і осушуваних земель. Однак облік цих земель ведуть не тільки за угіддями та їх підвидами, але й за ступенем зрошуваності й осушуваності, станом осушувальної і зрошувальної мережі.
Обліком передбачена кількісна характеристика земель, що перебувають у власності, зокрема в державній, приватній і комунальній, а також земель, які перебувають в оренді. Виділяється також інформація про землі, що оподатковуються і не оподатковуються.
Особлива увага надається обліку зрошуваних і осушуваних земель. Він ведеться за загальноприйнятою класифікацією угідь, за фактичним станом і використанням меліоративних земель. Однак цей облік ведеться не тільки за угіддями та їх підвидами, але й за ступенем зрошуваності й осушуваності, способами зрошення й осушення, станом зрошувальної й осушувальної мережі.
Дані обліку кількості земель відображають фактичний стан їх використання і щорічно доводяться до відома всіх загальногосподарських і державних органів управління земельними ресурсами.
Облік кількості земель забезпечується проведенням кадастрових зйомок. Основним чинником, що визначає всі параметри кадастрових зйомок, є вимоги до точності та Детальності відображення земельно-облікових одиниць, які зумовлені зростанням ролі землі в ринковій економіці, особливо при оподаткуванні її власників і землекористувачів та при купівлі-продажу землі. Ці вимоги, у свою чергу, визначаються цільовим призначенням, якістю і максимальними можливостями відображення на плані земельно-облікових одиниць інформації.
Від характеру використання земель і потенційних можливостей земельних ресурсів, залежить, і сам ступінь детальності проведення обліку. Найдетальнішому обліку підлягають землі сільськогосподарського призначення, які виступають головним засобом виробництва в сільському господарстві, землі лісового фонду, як головний засіб виробництва у лісовому господарстві. Детального особливого обліку вимагають землі в межах населених пунктів, які є просторовим операційним базисом для житлового, адміністративного і культурно-побутового та виробничого будівництва в містах, селищах міського типу та сільських населених пунктах з густою забудовою дрібними ділянками. Землі промисловості, транспорту, зв'язку, оборони, оздоровчого та іншого не сільськогосподарського призначення виступають як просторовий базис для розміщення промислових підприємств, транспортних шляхів сполучень, зон відпочинку і оздоровлення населення і можуть обліковуватись за скороченою формою. Не вимагають детального обліку землі водного фонду, зайняті переважно водними просторами.
Підсумок обліку - достовірні, дотримані з необхідною точністю та вичерпні дані, які на кінець минулого і на початок наступного років зводяться в земельний звіт за формою 6-зем - "Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності".
Такий звіт складено по Космацькій сільській раді Богородчанського району Івано-Франківської області станом на 23 лютого 2005 року. Звіт складено за

 
 

Цікаве

Загрузка...