WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і аналіз проекту використання земель Космацької сільської ради Богородчанського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і аналіз проекту використання земель Космацької сільської ради Богородчанського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

розвитку тваринницьких галузей, зокрема для ведення скотарства та вівчарства.
Територія Космацької сільської ради розміщена в умовах передгірського та частково в умовах складного розчленованого гірського рельєфу. Рельєф передгірськоїмісцевості відносно рівний з добре вираженим мікрорельєфом, який характеризується невеликим пониженням та видолинками водного характеру. В гірській частині переважають еродовані положисті та складисті схили різної крутизни та експозиції, які порізані ярами та балками. На схилах гір обробляють лише невеликі земельні ділянки. Вершини гір, як правило, зайняті лісом та природними карповими угіддями.
Найбільш поширеними ґрунтами на території села Космач є дернові глибокі глеюваті і неоглеєні легкосуглинкові, дернові глибокі глейові легкосуглинкові ґрунти, буроземно-підзолисті, бурі гірсько-лісові опідзолені поверхнево-оглеєні легкосуглинкові ґрунти, бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі щебенюваті легкосуглинкові грунти помірного поясу.
Материнськими і ґрунтоутворюючими породами служать делювіальні суглинки, елювій-делювій Карпатського фліщу, давньоалювіальні і сучасні алювіальні відклади.
Буроземно-підзолисті поверхнево-оглеєні:
Поширені в північній частині і північно-східній частині сільської ради на вершинах вододілів та їх схилах. Використовуються переважно як орні угіддя та пасовища.
За механічним складом - це крупно пилувато-середньосуглинкові ґрунти. Характерним для механічного складу цих ґрунтів є наявність значного шару ілювіального горизонту погіршує їх водно-повітряний режим.
Буроземно-підзолисті ґрунти містять 3% гумусу, з глибиною вміст його різко зменшується. Реакція ґрунтового розчину середньо кисла РН сольове 4,7; гідролітична кислотність висока - 8,5 мг/100г ґрунту.
Вбирний комплекс слабо насичений основами: сума ввібраних основ у верхньому горизонті складає 3 мг /100 г ґрунту. Висока кислотність і не насиченість основами обумовлена високим вмістом алюмінію.
Для нейтралізації надмірної кислотності дані ґрунти потребують вапнування.
Бурі лісові ґрунти:
Поширені на підвищених елементах рельєфу. Вони сформувались в умовах гірського, волого клімату під широколистяними та хвойно-широколистяними лісами в умовах порівняно інтенсивного вивітрювання і біологічного кровообігу речовини на елювій-делювій Карпатського фліщу.
Характерними ознаками бурих гірсько-лісових ґрунтів являється слаба диференціація профілю генетичні горизонти і порівняно рівномірний і однотипний бурий і коричнево-бурий колір профілю, слабо виражена опідзоленість.
Бурі лісові опідзолені середньо-змиті ґрунти:
Поширені по всій території землекористування і утворились в умовах гірського рельєфу на схилах різної крутизни і експозиції, характерним для даного ґрунту є скороченість профілю у зв'язку із змитістю верхнього горизонту.
За механічним складом це щебеновато-крупнопилувато середньосуглинкові ґрунти.
За даними фізико-хімічних аналізів в даних ґрунтах в верхньому горизонті міститься 2,6% гумусу.
Реакція ґрунтового розчину кисла, РН сольової витяжки становить 4,7 сума увібраних основ - 6,4 мг/100г ґрунту, гідролітична кислотність - 9,9 мг/100 г ґрунту.
Кисла реакція пригнічує процеси нагромадження нітратних форм азоту, а також доступних форм фосфору, тому вони характеризуються низькою забезпеченістю поживними речовинами.
В зв'язку з розташуванням цих ґрунтів на схилах значної крутизни і змитістю, орні землі на цих ґрунтах малопродуктивні, вони мають розпорошену структуру з включенням жорстви і каміння, схильні до запливання і утворення корки при підсиханні. Дані ґрунти потребують спеціальних протиерозійних заходів.
Бурі лісові неглибокі глеюваті ґрунти:
З осипами і виходами порід 10 - 30% поширені на більших висотах, ніж попередні, тому мають неглибокий профіль глибиною 40 - 50 см.
За механічним складом ґрунти пилувато-легкосуглинкові із значним включенням жорстви і каміння.
За фізико-хімічними даними ґрунти дуже кислі, бідні на поживні речовини.
Дерново-буроземні ґрунти:
Поширені в нижніх частинах річки Ман'явки. За своїм походженням вони пов'язані переважно з гірсько-лісовими луками, де трав'яний покрив широко представлений риклопущовими злаками.
Дерново-буроземні грунти утворились під дією дернового процесу грунтоутворення, що проходить під лучною трав'янистою рослинністю на буро-лісових ґрунтах.
Ці ґрунти сформувались на давньоалювіальних відкладах і використовуються переважно як орні землі, які частково осушені гончарним дренажем. За механічним складом ці ґрунти піщано-важкосуглинкові.
Дані ґрунти слабо суглинкові. У Верхньому горизонті міститься 2,84% гумусу, з глибиною кількість його різко зменшується. Реакція ґрунтового розчину слабо кисла( РН сольової витяжки 5,3 ). Сума увібраних основ 7,5 мг/100г ґрунту, гідролітична кислотність - 6,4 мг/ 100 г ґрунту. Через близьке залягання ґрунтових вод ці ґрунти - оглеєні, тому водно-повітряний режим цих ґрунтів поганий.
Дерново-буроземні змиті ґрунти ярів та балок:
Поширені по всій території. Частина цих ґрунтів заліснена, а частина використовується під сінокоси та випаси. В зв'язку з сильною еродованістю цих ґрунтів, їх слід заліснити і в майбутньому використовувати під лісом.
3. Існуючий стан організації ведення земельного кадастру
Згідно діючого земельного законодавства, а саме статті 196 "Про складові частини державного земельного кадастру" Земельного кодексу України та змісту державного кадастру видно, що його дані не є однорідними оскільки включають відомості про правовий, природний і господарський стан земель, тому він за своєю структурою включає такі складові частини:
1. Кадастрове зонування;
2. Кадастрові зйомки;
3. Бонітування ґрунтів;
4. Економічну оцінку земель;
5. Грошову оцінку земельних ділянок;
6. Державну реєстрацію земельних ділянок;
7. Облік кількості та якості земель.
На основі цих складових частин державного земельного кадастру, які мають різне застосування в загальній системі управління земельними ресурсами, я роблю аналіз існуючого стану організації ведення земельного кадастру на території Космацької сільської ради.
3.1. Кадастрове зонування.
Кадастрове зонування - це одна із складових частин державного земельного кадастру. Відповідно до статті 197 Земельного кодексу України кадастрове зонування включає :
а) місця розташування обмежень щодо використання земель.
б) меж кадастрових зон та кварталів.
в) меж оціночних районів та зон.
г) кадастрових номерів ( території адміністративно-територіальної одиниці).
Кадастровий план обмежень і обтяжень складається з метою одержання достовірної графічної і аналітичної інформації про наявність, склад, місце розташування об'єктів з особливим режимом використання і меж зон в яких обмежуються ті або інші види господарської діяльності з метою гарантування

 
 

Цікаве

Загрузка...