WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Чинники і умови ґрунтоутворення, гумус ґрунту, якісна оцінка земель - Реферат

Чинники і умови ґрунтоутворення, гумус ґрунту, якісна оцінка земель - Реферат

рівень вмісту вільних гумінових кислот.
Потужність гумусних горизонтів у чорноземних ґрунтах України складає не менше 2,5м.
Оскільки основним показником гумусного стану ґрунтів є вміст органічної речовини в поверхневому шарі, цей параметр дуже часто використовують для оцінки родючості ґрунту. За кількістю гумусу ґрунти поділяються на:
безгумусні 30%
Наведена градація є умовною. Для деяких ґрунти застосовуються свої градації, але межі 15% та 30% - стандартні.
ЗНАЧЕННЯ ГУМУСУ В ГРУНТОТВОРЕННІ ТА РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ
Гумус відіграє значну роль у формуванні ґрунту. В ньому виділені всі основні елементи живлення рослин: азот, вуглець, фосфор, сірка, калій, кальцій, магній.
Велике значення гумусу в мікробіологічних процесах та як чинника вбирної здатності ґрунту. Чим більше гумусу в ґрунті, тим вища ємкість поглинання.
Органічна речовина поліпшує фізичні, хімічні та біологічні властивості ґрунту, сприяє підвищенню його родючості.
Органічну речовину ґрунту, за пропозицією В.О.Ковди, слід називати особливою енергетичною оболонкою планети - гумосферою. Рослинні залишки, які надходять в ґрунт, несуть 1-2% кДж енергії на 1г сухої речовини. За результатами досліджень С.А.Алієвої, 1г гумінових кислот містить від 18 до 22 кДж, 1г фульвокислот - 19 кДж. Ґрунти -з 4-6% гумусу нагромаджують на 1га стільки енергії, скільки дають 20-30т антрациту.
Гумусові речовини дають ґрунту темне забарвлення, створюють агрономічно цінну структуру. Якщо ґрунт багатий кальцієм, вся маса гумінових кислот переходить у форму нерозчинних у воді гуматів кальцію, бере участь у створенні водоміцної структури.
Органічні речовини, які мають низьку теплопровідність, запобігають швидкій віддачі тепла з ґрунту в атмосферу.
Органічна речовина в процесі розпаду сама виділяє тепло і таким чином є джерелом тепла для ґрунту. Отже, багаті на органічну речовину ґрунти будуть теплими і сприятливими для розвитку рослин. І навпаки, бідні на органічну речовину ґрунти погано зберігають тепло, несприятливі длярозвитку рослин, тому їх називають "холодними" ґрунтами.
Значна роль відводиться органічним речовинам у формуванні профілю ґрунту. В ґрунтах, які мають багато гумінових кислот, формується добре виражений гумусний горизонт потужністю від 50 до 80см, високою вбирною здатністю. І навпаки, якщо в складі гумусу переважають фульвокислоти, утворюється ґрунт з незначним за потужністю гумусним горизонтом (від 5 до 20см).
Поліпшити гумусний стан ґрунту можна шляхом внесення органічних добрив, в першу чергу, гною. Відомо, що 1/3 - і внесеного гною перетворюється на гумус.
Збереженню гумусу сприяє вапнування кислих ґрунтів, тому що Цей захід веде до зменшення рухомості гумусних речовин.
Питання 3. Суть і призначення якісної оцінки земель.
ОБЛІК КІЛЬКОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗЕМЕЛЬ
У минулому державний земельний кадастр України, який був призначений для вирішення аграрних завдань, мав усі риси земельної інформаційної системи, де переважала інформація про кількість і якість земель, технічні та екологічні характеристик землекористування тощо.
З прийняттям у 2001 р. Земельного кодексу Україні державний земельний кадастр набуває нового змісту призначення. Йому відводиться важлива роль у реформування земельних відносин. Однією з його складових частин є облік кількості та якості земель. Інформація про площі земельних ділянок, склад земельних ґрунтів та їх якісний стан є найбільш вживаною споживачами.
Облік земель слід розглядати, як державний захід щодо накопичення, систематизації й аналізу всебічних відомостей про кількість, розміщення, господарське використання земельних ресурсів та їх природний стан [19].
Земля є загальною умовою процесу будь-якого виробництва забезпечує умови проживання людей і виступає територіальним базисом розміщення природних ресурсів, тому обліку підлягають усі землі в межах території України.
Основне завдання обліку кількості земель полягає в тому щоб дати характеристику кожній земельній ділянці землеволодінню і землекористуванню щодо їх розмірів, складу угідь, їх підвидів відповідно до прийнятої класифікації.
Земельно-обліковою одиницею є земельна ділянка - частин. земної поверхні з установленими межами, певним місце розташування, з визначеними щодо неї правилами, яка має ідентифікаційний (кадастровий) номер.
Облік земель ведеться за окремими земельними ділянками власниками землі і землекористувачами, у тому числі орендарями. При обліку земель виділяють землі населених пунктів, які є просторовим операційним базисом для житлового,
Облік кількості земель, як і державний земельний кадастр в цілому, ведеться за системою, яка складається з трьох рівнів: базовий, регіональний і національний.
На базовому рівні, який є вихідним, розробляється і впроваджується текстова земельно-кадастрова документація. Одержані тут земельно-облікові дані узагальнюються на наступних рівнях і ведуться в автоматизованому режимі. Значним кроком у процесі автоматизації обліку кількості земель стала розробка програмного комплексу "Земля".
Облік якості земель відображає відомості, які характеризують земельні угіддя за природними та набутими властивостями, що впливають на їх родючість, а також за ступенем забруднення ґрунтів.
У системі державного земельного кадастру він передбачає, проведення класифікації не тільки ґрунтів, але й земель. У природничих науках під ґрунтом переважно розуміють верхній" пухкий шар земної суші, сформований під впливом різних. чинників ґрунтоутворення. Ґрунти покривають всю поверхню суші (окрім льодовиків і голих скель) суцільним шаром товщиною від декількох сантиметрів до 1-3 м і більше. Класифікація ґрунтів будується за принципом їх походження і розвитку [19]. Розміщаються ґрунти на території країни за певною закономірністю. Відповідні типи і підтипи ґрунтів добре ув'язуються з широтними зонами.
Поняття земля включає всю економічну систему, в якій знаходиться земельна ділянка, тобто весь комплекс чинників навколишнього середовища, природних умов виробництва, які визначають ріст і розвиток рослин, умови сільськогосподарського використання земель і, значить, впливають на кінцевий результат, господарської діяльності людини. При класифікації земель виділяють ділянки території з характерним не тільки конкретним, ґрунтовим покривом, але й усіма іншими умовами, від яких, залежить спосіб їх використання. До таких умов належать: клімат, характер водного і теплового режимів ґрунту та прилеглих шарів атмосфери, рельєф місцевості, експозиція схилів окремих ділянок, їх конфігурація, розміри й розміщення, природна рослинність і придатність земель для вирощування певних культур, господарська

 
 

Цікаве

Загрузка...