WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Чинники і умови ґрунтоутворення, гумус ґрунту, якісна оцінка земель - Реферат

Чинники і умови ґрунтоутворення, гумус ґрунту, якісна оцінка земель - Реферат

складу органічної речовини в ґрунті, умов аерації і мінерального живлення. Для більшості мікроорганізмів оптимум гідротермічних умов в ґрунті характеризується температурою 25-30 °С і вологістю біля 60% повної вологоємкості ґрунту.
Всі групи мікроорганізмів найбільш активні при реакції середовища. близькій до нейтральної. Більшість бактерій, такі як нітрифікатори, азотофіксатори, бульбашкові бактерії, пригнічуються при кислій реакції середовища. Погіршення умов аерації ґрунту пригнічує діяльність аеробних бактерій, сприяє консервації органічних залишків і може прилети до утворення токсичних для рослин продуктів анаеробних процесів. Особливо велике значення для життя мікроорганізмів має наявність в ґрунті органічної речовини, оскільки переважна частина їх - теротрофи. Органічна речовина для них - джерело енергії, вуглецю, азоту та інших елементів.
Розподіл мікроорганізмів в ґрунтовому профілі пов'язаний з вмістом гумусу і надходженням свіжих органічних залишків, тому максимальна їх кількість розташована в верхніх горизонтах, збагачених на органічні сполуки кореневих виділень і органічні речовини відмираючих кореневихволосків.
Мікроорганізми виконують дуже важливу функцію в перетворенні речовин та енергії при ґрунтоутворенні. Головною з них є: трансформація органічних речовин, утворення різноманітних солей та сполук з компонентів ґрунту, участь в руйнуванні і утворення нових ґрунтових мінералів, акумуляція продуктів ґрунтоутворення. Діяльність мікроорганізмів - безпосередній ланцюг біологічного кругообігу речовин. Перетворення речовин мікроорганізмами відбувається за участю різноманітних ферментів. Наприклад, ферменти групи гідролаз здійснюють розщеплення білків, вуглеводів, ліпідів, смоли. Мікроорганізми формують біологічний, поживний, окисно-відновний, повітряний режим ґрунту.
Мікроорганізми беруть активну участь в розкладі та синтезі мінералів. Під дією різноманітних мінералів та органічних кислот (продуктів життєдіяльності мінералів) відбуваються руйнування мінералів. В умовах перезволоження спостерігається розвиток відновних біологічних процесів, які викликають утворення елементів з перемінною валентністю (залізо, марганець та інші). Ці процеси можемо спостерігати під час утворення болотних ґрунтів (глеєутворення).
З розвитком окисно-відновних процесів спостерігається явище міграції та акумуляції мінеральних продуктів ґрунтоутворення.
Частина органічних сполук, які виділяються мікроорганізмами, можуть утворювати хелатні комплексні сполуки і сприяти їх міграції. До таких комплексноутворювальних сполук слід віднести процеси міграції заліза, алюмінію, марганцю.
З мікробіологічними процесами тісно пов'язане явище утворення нових сполук в ґрунті, акумуляція різних елементів живлення, утворення кальциту, трансформація біотиту в вермікуліт, формування ортштейного горизонту, содоутворення. Під дією мікроорганізмів спостерігається процес окислення та відновлення елементів змінної валентності - азоту (нітрифікація, денітрифікація), марганцю та інших елементів.
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІКРООРГАНІЗМІВ В ГРУНТІ. Всі відносини між мікроорганізмами в ґрунті можемо віднести до таких основних явищ: симбіоз, метабіоз, антагонізм, паразитизм.
Симбіоз може бути прикладом взаємовідносин між грибами та водорослями, які приводять до утворення нових форм - лишайників. Найбільш поширений вид взаємовідносин між мікроорганізмами є метабіоз - прикладом можуть бути взаємовідносини між азотобактером та целюлозоруйнуючими бактеріями.
Крім позитивних взаємовідносин, існують антагоністичні. Так, деякі види актиноміцетів виділяють речовини, які гальмують процес розетку бактерій. Існують також організми, які паразитують.
На інтенсивність мікробіологічних процесів впливає агротехніка, У застосовують на тому чи іншому типі ґрунту. Обробіток ґрунту, особливо оранка, впливає на повітряний, тепловий та водний режим ґрунту При створенні сприятливих умов в ґрунті розвиваються мікроорганізми дуже активно, що в свою чергу мобілізує поживні речовини. Істотний фактор, який впливає на активність мікробіологічних процесів, є внесення органічних та мінеральних добрив. Систематичне внесення гною значно збільшує загальну кількість мікроорганізмів в ґрунті. Мінеральні добрива стимулюють розвиток мікроорганізмів, що прискорює процес розвитку мінералізації органічної речовини. При цьому слід зауважити, якщо в ґрунті мало органічних речовин та гумусу, довготривале внесення мінеральних добрив пригнічує розвиток мікроорганізмів ґрунту. Поєднання мінеральних добрив з органічними значно покращує розвиток мікрофлори ґрунту.
Важливим фактором існування нормальних умов життя мікроорганізмів в ґрунті є реакція ґрунтового середовища. Так, при кислій реакції а також сильнолужний створюються несприятливі умови для життя останніх.
ТВАРИННИЙ СВІТ ГРУНТУ. Фауна ґрунту надзвичайно різноманітна. До неї належать представники простих форм (найпростіших), безхребетні, хребетні тварини. Найпростіші в ґрунті представлені інфузоріями, корененіжками, джгутиковими.
За способом живлення найпростіші переважно гетеротрофні. Вони живляться переважно мікроорганізмами (спорами, грибами, водорослями).
Найпростіші виявлені у всіх ґрунтах, переважно у верхніх горизонтах ґрунту. Вчені вважають, що найпростіші обновлюють мікрофлору ґрунту.
Безхребетні організми ґрунту - це перги за все дощові черв'яки, кліщі, ногохвістки та ін. Вони відіграють важливу роль в процесах перетворення рослинних залишків, використовуючи їх як харчові продукти, чим прискорюють біологічний процес обігу речовин. Особливе значення в ґрунтоутворенні належить дощовим черв'якам. Вони поширені в різних грунтово-кліматичних зонах. Черв'яки зустрічаються як в окультурених ґрунтах, так і в неокультурених. Іх кількість в ґрунтах коливається в межах від сотень тисяч до декількох мільйонів на 1 г ґрунту. Найбільше їх у верхніх горизонтах, з глибиною їх кількість зменшується. Дощові черв'яки виробляють в профілі ґрунту проходи, які покращують фізичні властивості ґрунту: підвищується пористість ґрунту, покращується аерація, вологоємкість, водопроникливість. В ґрунтах, де є дуже багато черв'яків, нагромаджується значна кількість продуктів їх життєдіяльності капролітів, які сприяють зростанню кількості гумусу, суми обмінних основ, зменшується кислотність ґрунту. Капроліти впливають на водоміцність структурних агрегатів. Дощові черв'яки покращують не тільки агрофізичні властивості ґрунту, але також хімічні його властивості.
К о м а х и ґ р у н т у. В ґрунтах живе значна кількість комах (жуки, мурашки, терміти та ін.), які мають значний вплив на ґрунтоутворення. Вони риють в ґрунті ходи. Тим самим покращують

 
 

Цікаве

Загрузка...