WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Характеристика й особливості розвитку Чернівецької області - Курсова робота

Характеристика й особливості розвитку Чернівецької області - Курсова робота

З метою оздоровлення довкілля в області розроблені і виконуються програми з охорони навколишнього природного середовища, а саме:

1. Довгострокова комплексна програма екологічного моніторингу навколишнього природного середовища в Чернівецькій області на 2003-2015 р.р. "Еко-Моніторинг". Програмою передбачається збір інформації про стан: водних ресурсів (поверхневих вод основних водних об'єктів області, питної води систем централізованого водопостачання, спостереження за якістю стічних та підземних вод), атмосферного повітря та викидів (в місцях проживання та відпочинку населення), моніторинг земель (загального, сільськогосподарського призначення, на територіях промислових підприємств, сміттєзвалищ і в місцях проживання та відпочинку населення), екзогенних процесів (спостереження за вогнищами активізації та виникнення нових ділянок зсувів, карстових явищ, підтоплення та селів), моніторинг біоресурсів. Також передбачається створення автоматизованої розподіленої системи вводу, первісного контролю, передачі, накопичення та обробки інформації від організацій - суб'єктів обласної системи моніторингу довкілля.

2. Комлексна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки "Екологія", термін реалізації 2000-2005 рр., вартість робіт 292 млн.грн. Програма "Екологія" прийнята в листопаді 1999 року і до неї ввійшли відповідні природоохоронні заходи програм, що приймались раніше.

3. Регіональна програма захисту земель від водної та вітрової ерозії, інших видів деградації земель – 1995-2010 рр.,98,1 млн. грн.

Виходячи з конкретної екологічної обстановки, визначено основні проблемні екологічні питання та пріоритети природоохоронної діяльності в області:

1. Забруднення транскордонних річок (Прут, Сірет, Дністер) недостатньо очищеними стічними водами

Пріоритети діяльності: Будівництво нових та реконструкції діючих потужностей комунальних очисних каналізаційних споруд.

Заходи, що вживаються для вирішення екологічних проблем: Будівництво і реконструкція очисних каналізації м. Чернівці, Вижниця, Новоселиця, Сторожи-нець, Сокиряни, смт Кельменці.

2. Поводження з відходами

Пріоритети діяльності: Відноситься до пріоритетного напрямку діяльності держуправління.

Заходи, що вживаються для вирішення екологічних проблем: Посилення природоохоронного контролю в даній сфері, будівництво полігонів твердих побутових відходів та облаштування сільських сміттєзвалищ.

3. Шкідлива дія повеней на інфраструктуру населених пунктів, шляхів, мостів, на сільськогосподарські угіддя

Пріоритети діяльності: Розділ 2 обласної комплексної програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки "Екологія" на 2000-2005 рр.

Заходи, що вживаються для вирішення екологічних проблем: Будівництво протиповіневих

4. Деградація земель та розвиток зсувних процесів

Пріоритети діяльності: Відноситься до пріоритетного напрямку діяльності держуправління.

Заходи, що вживаються для вирішення екологічних проблем: Часткове залуження еродованих земель та заліснення зсувонебезпечних ділянок, будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд не проводиться із за відсутності коштів

5. Впровадження природоохоронних технологій лісорозробок в Карпатському регіоні

Пріоритети діяльності: Формування збалансованої систем природокористування та екологізації технологій у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, на транспорті.

Заходи, що вживаються для вирішення екологічних проблем: Проводяться організаційні заходи по виконанню відповідних вимог Закону України "Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону. Проте, при нинішніх темпах нарощування відповідної матеріально- технічної бази, впровадити повсюдно з 2005 р. ґрунтозахисні технології буде проблематично.

6. Збереження біологічного різноманіття та унікальних особливостей області

Пріоритети діяльності: Збереження біологічної та ландшафтної різноманітності, розвитку природно-заповідної справи.

Заходи, що вживаються для вирішення екологічних проблем: Посилення природоохоронного контролю в даній сфері, розширення мережі природно-заповідного фонду, фінансування робіт по репродукції та інтродукції цінних і рідкісних рослин. В ході земельної реформи вкрай потрібний механізм стимулювання робіт для резервування територій ПЗФ.

7. Стан використання рекреаційних ресурсів області та розвиток екологічного туризму

Пріоритети діяльності: Розділ 5 обласної комплексної програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки "Екологія" на 2000-2005 рр.

Заходи, що вживаються для вирішення екологічних проблем: З даних питань проводяться круглі столи, конференції, розробляються відповідні рекомендації та вивчається досвід. Але практичних справ робиться мало.

Висновки

Чернівецька область — область у західній частині України, утворена 7 серпня 1940 з північної, переважно українцями заселеної, частини Буковини і сусідньої частини Бесарабії (з м. Хотином), положена у межах Карпат, Передкарпаття та Покутсько-Бесарабської височини.

Область багата на природні ресурси. На території Буковини виявлено 4 нафтогазоносні родовища (Лопушнянське, Чорногузьке, Красноїльське, Шереметівське).

Відповідно до галузевої структури виробництва область належить до індустріально-аграрної категорії.

У структурі промислового виробництва регіону найбільшу питому вагу мають харчова промисловість, машинобудування та металообробка, електроенергетика, деревообробна промисловість. Область дає сьогодні майже 100% загальноукраїнського виробництва нафтоапаратури.

У машинобудуванні провідним є виробництво нафтогазопереробного устаткування; у лісовій і деревообробній промисловості – виробництво пиломатеріалів, фанери, меблів; у промисловості будівельних матеріалів – виробництво цегли, толі, кераміки, залізобетонних конструкцій; у легкій промисловості – виробництво швейних і трикотажних виробів, бавовняних тканин; у харчовій промисловості – виробництво цукру, хлібобулочних виробів, спирту, соняшникової олії, м'яса, молока, плодоовочевих консервів.

Високими темпами розвивається машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування. Вагомою складовою промислового комплексу області є легка промисловість, яка посідає третє місце в структурі галузей промисловості і формує внутрішній споживчий ринок.

Регіони відіграють важливу роль в розвитку народного господарства України, і не останнє місце за своїм значенням посідає Чернівецька область. Тому вивчення і аналіз розміщення продуктивних сил Чернівецької області є дуже важливим і пріорітетним завданням.

Список використаної літератури:

1. Заставный Ф.Д. Территориально-производственные комплексы. – К. Наукова думка, 1979.

2. Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів: Світ,1994.

3. Іщук С. І. Географія промислових комплексів. – К. „Віпол",1993.

4. Іщук С. І. Територіально-виробничі комплекси і економічне районування. – К., 1996.

5. Поповкін В. А., Калитенко А. П. Регіонально-цілісний підхід в економіці. – К.: Наукова думка, 1993.

6. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. – Львів. Світ, 1993.

7. Чистобаев А. Й. Развитие экономических районов. Теория и методы исследования. – Л., 1980.

8. Головне статистичне управління Чернівецької області http://www.oblstat.cv.ukrtel.net/frame.html - річна статистична інформація http://www.oblstat.cv.ukrtel.net/frame.html - оперативна статистична інформація

9. Портрет регіонів України. – Видання Асоціації промисловців України

http://www.ukrgold.net/pride/

10. Чернівецька обласна державна адміністрація - офіційний сайт

http://www.oda.cv.ua/


 
 

Цікаве

Загрузка...