WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Характеристика й особливості розвитку Київської області - Курсова робота

Характеристика й особливості розвитку Київської області - Курсова робота

Вказаний результат передбачається досягти за рахунок збільшення обсягів виробництва підприємствами харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів (116,0%), хімічної та нафтохімічної промисловості (115,1%), металургії та оброблення металу (121,5%), машинобудування (131,0%), целюлозно-паперової та поліграфічної промисловості, видавничої справи (110,8%) (табл.7).

Прогнозується, що у 2008 році всі райони та міста області матимуть позитивну динаміку темпів зростання промислового виробництва.

Найважливішими чинниками збільшення випуску промислової продукції належної якості є:

збільшення обсягів залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку промислового комплексу області;

активізація інноваційної діяльності підприємств;

удосконалення роботи маркетингових служб підприємств;

освоєння нових енергозберігаючих технологій виробництва;

запровадження європейської системи контролю якості продукції;

нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції та розширення її асортименту, підвищення якості;

модернізація застарілого обладнання на існуючих виробництвах та створення нових підприємств.

З метою забезпечення розвитку високотехнологічного, наукоємного виробництва, насамперед, у провідних галузях – машинобудуванні, хімічній та нафтохімічній промисловості, у 2008 році намічено освоїти виробництво нових видів шин та гумотехнічних виробів, здійснити реконструкцію підприємств та впровадження ресурсозберігаючих, екологічно чистих технологій; створити системи машин і обладнання нового покоління для агропромислового комплексу, транспорту та житлово-комунального господарства; поступово нарощувати обсяги виробництва складної побутової техніки; збільшити обсяги випуску інноваційного обладнання і виробництва експортної та імпортозамінної продукції.

Зокрема, у ЗАТ „Бориспільський автозавод" і передбачається освоїти серійний випуск автобусів А 412, а також завершити роботи щодо створення конструкції 12-метрового низькопольного автобуса, оснащеного системою АВС (гальма) і двигуна з параметрами EURO ІІ та EURO ІІІ.

У 2008 році планується впровадження інновацій на 10 промислових підприємствах м. Біла Церква, серед яких найбільш інноваційно активними є ЗАТ "Росава", ВАТ "Трібо", ТОВ "Інтер-ГТВ".

За рахунок реконструкції виробничих цехів, придбання нового обладнання, впровадження нових технологій намічено досягти зростання обсягів промислового виробництва на підприємствах м.Фастова: ТОВ Компанія "Юнівест Маркетинг", ВАТ "Елопак-Фастів", ВАТ "Електронагрівач", ТОВ ЗТМ "Аріан", ДП ВАТ Київський завод металовиробів ім. Письменного, ВАТ "Червоний Жовтень", Фастівський хлібокомбінат.

Інноваційно активними будуть 6 підприємств Макарівського району, зокрема, ТОВ "Фабрика "Світанок", ТОВ "Унава-2", ВАТ "Потенціал", ВАТ "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів", продукція яких має бути повністю сертифікована на відповідність державному стандарту ISO 9001-2001. Зокрема, у ВАТ "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" намічено збільшення обсягів виробництва за рахунок введеного в дію нового цеху з виробництва препаратів для ветеринарії.

З початку 2007 року фабрикою "Захист" (м.Переяслав-Хмельницький) планується відкриття нового виробництва, яке дасть змогу додатково створити 26 робочих місць та наростити обсяги виробництва на 28 відсотків. Швейні фабрики "Гаян" та "Сотекс", маючи власні дизайн-центри та експериментальне виробництво, планують у 2007 році освоїти нові види продукції, які будуть реалізовуватися як на внутрішньому ринку, так і на експорт.

Значна увага розширенню асортименту продукції приділяється у ЗАТ "Молокопродукт" Переяслав-Хмельницького району, де у 2008 році буде продовжено освоєння нових її видів, що відрізняються високою якістю, (відсутність консервантів та харчових добавок). Нові найменування продукції планують освоїти ДП "Сквирський хлібзавод", Тхорівський спиртзавод, ВАТ "Сквирський вентиляторний завод" Сквирського району, ТОВ "Виробничо-торгівельна фірма "Екмі" та АТЗТ "Обухівський мол завод" Обухівського району.

Для розширення ринків реалізації виробленої продукції значна частина промислових підприємств області прийматиме активну участь у виставкових заходах, бізнес-форумах, презентаціях, розвиватиме виробничу кооперацію, що є запорукою подальшого розвитку промислового комплексу області.

Основні завдання та заходи щодо розвитку промислового виробництва на 2007 рік:

сприяння підприємствам області у залученні інвестицій для реалізації інвестиційних проектів та заходів щодо реконструкції та технічного переоснащення виробничих потужностей з метою освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції, впровадження нових наукоємних технологій, насамперед енергозберігаючих;

створення та постійне оновлення бази даних щодо продукції, яку виробляють промислові підприємства області з метою використання цих матеріалів для інформування потенційних споживачів як в Україні, так і за її межами;

забезпечення активної участі підприємств області у виставково-ярмаркових заходах з метою освоєння нових ринків реалізації виробленої продукції;

сприяння підприємствам області у запровадженні європейської системи контролю якості продукції;

забезпечення інформування підприємств щодо інноваційних розробок

наукових установ Національної академії наук України та вищих навчальних закладів;

забезпечення моніторингу проблемних питань підприємств, що виникли у результаті прийняття нормативно-правових актів і призвели до погіршення їх фінансово-господарської діяльності.

Визначення рівня розвитку сільськогосподарського виробництва

Найбільше природне багатство Київщини — її благодатні землі, значна частина яких чорноземи. Площа сільськогосподарських угідь становить 1 674,3 тис. га (59,5% від загальної площі області), у тому числі рілля — 1 367,3 тис. га, пасовища — 137,6 тис. га, сіножаті — 115,2 тис. га, багаторічні насадження — 40,4 тис. га.

Кліматичні умови області сприяють вирощуванню переважної більшості сільськогосподарських культур Європи, зокрема зернових, цукрових буряків, льону, картоплі, овочів, плодів, ягід, кормових культур, утримання великої рогатої худоби молочного і м'ясного видів, свиней, птиці, розвитку вівчарства.

Важливою виробничою ланкою агропромислового комплексу є переробні заводи, тому в області значна увага приділяється розвитку харчової та переробної промисловості.

Лідерами молокопереробної галузі в області є: ВАТ "Галактон", ВАТ "Яготинський маслозавод". М'ясопереробну промисловість очолюють: ЗАТ "М'ясопереробний завод" (м. Вишневе), ТОВ "Поліс" (м. Біла Церква), ЗАТ "Аграрник" (м. Біла Церква), ТОВ "Індекс" (м. Яготин). Спиртову галузь Київщини представляють: Червонослобідський, Стадницький, Трипільський і Тхорівський заводи. На Київщині діє чотири товарні біржі, які обслуговують аграрний сектор, акредитовано 24 брокерські місця, створено 23 агроторговельні доми.

Визначення ролі і місця області на економічній карті України

Київська область займає позицію лідера на економічній карті України. ЇЇ роль полягає не тільки у контролюванні інших областей, а ще й у тому щоб бути зразком для інших областей України.

Головні напрямки розвиткe економічної сфери Київської області:

Зміна акцентів в інвестиційній політиці:

сприяння створенню у районах та містах промислово-технологічних зон для реалізації інвестиційних проектів з урахуванням генеральних схем розвитку територій;

усунення диспропорцій у розміщенні продуктивних сил.

Реформування житлово-комунального господарства і впровадження енергозберігаючих технологій:

виконання завдань, визначених актами Кабінету Міністрів України та передбачених обласною Програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства Київської області на 2005-2010 роки і відповідними місцевими програмами;

сприяння впровадженню інвестиційних проектів, спрямованих на економію енергоресурсів;

розробка комплексної програми енергозбереження та програми газифікації за рахунок коштів бюджету.

Розвиток первинної медико-санітарної допомоги через покращання матеріально-технічної бази ФАПів та запровадження практики сімейної медицини.

Оптимізації мережі об'єктів соціальної інфраструктури з метою підвищення ефективності їх роботи та надання високоякісних послуг.

Забезпечення умов для проведення експерименту щодо фінансування утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з урахуванням потреб кожної дитини, за принципом "гроші ходять за дитиною".

Проблеми та основні тенденції подальшого розвитку економіки області

Основними проблемами є фінансування всіх сфер соціального і економічного розвитку, демографічна проблема, проблеми привлікання іноземних інвесторів. Для рішення цих проблем у Київській області розроблені плани для здійснення ряду інших актуальних заходів:

здійснення заходів щодо забезпечення подальшого зростання рівня доходів населення, поліпшення соціального захисту малозабезпечених та соціально незахищених громадян;

залучення інвестиційних ресурсів у пріоритетні галузі економіки області;

переорієнтація промислового комплексу на випуск конкурентоспроможних видів продукції з використанням ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій, активізація інноваційних перетворень виробництва, стимулювання розвитку наукомістких і високотехнологічних галузей, особливо машинобудівного комплексу, створення умов для техніко-технологічного оновлення виробництва всіх галузей промисловості;


 
 

Цікаве

Загрузка...