WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Характеристика й особливості розвитку Дніпропетровської області - Курсова робота

Характеристика й особливості розвитку Дніпропетровської області - Курсова робота

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ДНІПРО-ПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2.1. Аналіз тенденцій динаміки чисельності населення області

На території області триває тенденція скорочення чисельності населення, що супроводжується погіршенням його вікової структури, характерне для всіх областей України. Чисельність населення області протягом 2005 року в результаті змін природного та міграційного руху скоротилася на 24,4 тис. осіб і на 01.11.2005 становила 3451,8 тис. осіб. За цей період в області народилося 25,1 тис. дітей, у той час як померлих було 51,2 тис. осіб. Внаслідок цього відбулося природне скорочення населення на 26,1 тис. осіб, що становило – 9,0 особи на 1000 жителів. Проти минулого року обсяг природного скорочення населення збільшився на 17,2%. У 2005 році в область прибуло 16,2 тис. осіб (на 6,9% менше аналогічного періоду минулого року), а вибуло з області 14,5 тис. осіб (на 9,4% менше). Міграційний приріст дорівнював 1,7 тис. осіб проти 1,5 тис. осіб у відповідному періоді 2004 року.

2.2. Характеристика трудових ресурсів області

Загальна економічна ситуація в області характеризується поступовим закріпленням стабілізаційних процесів та економічним зростанням в основних сферах господарського комплексу регіону, що сприяє збільшенню зайнятості та скороченню рівня безробіття. Протягом 2005 року на обліку в обласній службі зайнятості перебувало 190,5 тис. незайнятих громадян, що на 7,1% нижче, ніж у минулому році. Станом на 01.01.2006 року чисельність безробітних зменшилась з початку року на 21,9% і склала 49,6 тис. осіб. Рівень безробіття становив 2,36% проти 3,02% на початок року. В рамках регіональної програми зайнятості населення активізувалася робота щодо орієнтації безробітних на зайняття підприємницькою діяльністю – одноразову виплату допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю у 2005 році отримали 2,5 тис. осіб. За 2005 рік службою зайнятості працевлаштовані на вільні та новостворені робочі місця 73,5 тис. осіб (на 5,2% більше рівня попереднього року), у тому числі на робочі місця, які створені за рахунок дотацій, понад 2,3 тис. осіб. Збільшується кількість робочих місць на підприємствах, організаціях та установах міста. Всього за 2005 рік в усіх сферах економіки створено майже 70 тисяч робочих місць. До громадських робіт залучено 16,8 тис. осіб, що на 19,0% більше 2004 року, підвищено кваліфікацію 12,6 тис. осіб (на 8,9% більше).

РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЦЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

3.1. Характеристика основних напрямків розвитку промисловості в області

Область має потужний промисловий потенціал. Він характеризується високим рівнем розвитку важкої індустрії. В регіоні діє більше 700 основних промислових підприємств за 16 основними видами економічної діяльності, на яких працюють 457,7 тис. чол. На Дніпропетровщині виробляється 15,7% всієї промислової продукції України. За цими показниками область посідає друге місце в Україні.

Найбільші об'єми виробництва в цьому виді економічної діяльності посідають: металургія і обробка металу (49,1% від загального об'єму по області), харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів (8,1%), машинобудування, монтаж і ремонт машин та устаткування (6,1%), хімічна і нафтохімічна (5,3%), легка промисловість (0,4%).

Металургія і обробка металу

Основа промисловості області - металургія і обробка металу. На 76 підприємствах цього виду діяльності зайнято 132,9 тис. чол. В області виробляється 73,5% труб, 37,1% металопрокату, 36,2% чавуну, 33,6% стали, 29,6% коксу від загального об'єму по Україні. Велика частина продукції сертифікована і відповідає світовому рівню якості.

У металургії введена технологія виробництва сталі, що дозволяє одержувати сталь з місткістю сірки і фосфору не більше 0,025%, проводити додаткове легування молібденом, ванадієм, титаном. Це необхідно для виготовлення прокату, що за хімічним складом і механічними властивостями відповідає вимогам стандартів DI, EN, ASTM АРІ та ін.

На трубних підприємствах області (ВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод", ВАТ "Дніпропетровський трубний завод", ряд заводів, створених на базі ВАТ "Нікопольський Південнотрубний завод" та ін.) виготовляються труби більш ніж 140 тис. типорозмірів з 400 марок сталей різними способами гарячого і деформування, відцентрового литва, методом зварювання. Освоєна технологія виробництва сталевих труб широкого сортаменту з емалевим покриттям, а також труб з латуні, алюмінію, титану, цирконію. Виробляються суцільнокатані залізничні колеса та осі, бандажі, кільцеві вироби, які експортуються більш ніж у 35 країн

світу.

З метою забезпечення умов для подальшого розвитку підприємств гірничорудної та металургійної промисловості, машинобудівного комплексу, хімічної та нафтохімічної галузі, на протязі року в області здійснювались заходи, щодо впровадження наукоємних конкурентоспроможних технологій, зменшення залежності від імпортних поставок сировини, орієнтація на задоволення потреб внутрішнього ринку, збільшення випуску імпортозамінної продукції, задоволення потреб агропромислового комплексу області різноманітною технікою, у мінеральних добривах та засобах захисту рослин, посилення наукового забезпечення розвитку базових галузей промисловості, підвищення інвестиційної привабливості підприємств, здійснення заходів щодо сертифікації основної продукції базових галузей, і в першу чергу, галузей з високою часткою доданої вартості. У промисловому комплексі області за 2005 рік обсяги виробництва промислової продукції зросли на 7,4%. В цілому реалізовано промислової продукції на суму 63,7 млрд. грн. Досягнуто збільшення обсягів промислової продукції по усіх видах економічної діяльності. У добувній промисловості досягнуто зростання обсягів виробництва на 12,5% за рахунок збільшення виробництва на підприємствах по видобуванню як енергетичних (у 1,5 рази), так і неенергетичних матеріалів (на 6,4%). Збільшеннявиробництва руді концентратів заліза (на 5,1%) за рахунок проведеного капітального ремонту агломераційного цеху та впровадження новітніх технологій на аглофабриках ВАТ " Мітал Стіл Кривий Ріг", проведення оновлення та модернізації основного технологічного обладнаннянаВАТ "Інгулецький ГЗК", та реконструкції і введення в експлуатацію збагачувальні секції №№ 26, 27 наВАТ "Північний ГЗК".В металургійному комплексіобласті досягнуто зростання виробництва продукції на 0,6% проти рівня 2004 року, у тому числі труб – на 7,1%. Серед основних заходів, що сприяли зростанню виробництва слід відмітити : введення наВАТ "Комінмет" лінії обробки торців труб, автоматичної системи мірного розрізу труб;впровадження на ВАТ " Мітал Стіл Кривий Ріг" технології виробництва економно-легованих арматурних сталей, власного виробництво валків СШХН-50, СШХН-59 та проведення капітального ремонту обертової печі ЦВВ, конвертора № 5 та блюмінгу № 2 ; встановлення наВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод" нових різьбонарізних станків для механічної обробки та введення в дію обладнання ультразвукового контролю;впровадження виробництва труб для магістральних трубопроводів у відповідності зі світовими стандартами на ВАТ "Новомосковський трубний завод". У машинобудуванні досягнуто зростання виробництва на 19,7%, у тому числі: електровозів (на 32,3%). Для досягнення зростання в галузі впроваджено заходи : наДКБ "Південне"таДП ВО "Південний машинобудівний завод"– виготовлено та здійснено запуск 4 ракетоносіїв;КВП "Дніпропетровський комбайновий завод" – розроблено та освоєно виготовлення нових бурякозбиральних комбайнів РКС 6-07;на ВАТ "Верхньодніпровський машинобудівний завод" – спроектовано та виготовлено вальцевий верстат по виробництву сонячного масла продуктивністю 60 тонн/добу;ВАТ "Констар"– виготовлено агрегати нового покоління для низькотемпературної сепарації газу;на ВАТ "Дніпровагонмаш"– розроблено та виготовлено вагон-платформу для перевезення широколистової сталі та труб великого діаметру;ДП НВК "Електровозобудування" – розроблено та виготовлено магістральний електровоз ДС-3 змінного струму. При цьому відмічається зменшення випуску тракторів (на 26,1%), що обумовлено збільшенням ціни на імпортні комплектуючі; та тролейбусів (на 32,4%) у зв'язку з відсутністю замовлень з боку електротранспортних підприємств. На підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловостізросло виробництво на 16,2%, у тому числі: соди каустичної (на 8,1%), мінеральних добрив (на 1,1%), аміаку синтетичного (на 3,6%) та пластмаси (на 13,2%), за рахунок проведення реконструкції діючого виробництва іонообмінних смол на ДП "Смоли", введення в дію другого агрегату синтезу рідкого аміаку на ВАТ "ДніпроАЗОТ". У той же час скоротилося виробництво шин на 7,1%. Це пов'язано з переглядом номенклатури продукції, що виробляється підприємством ВАТ "Дніпрошина" в сторону збільшення обсягу виробництва великогабаритних сільськогосподарських і вантажних шин та значним зменшенням кількості мотоциклетних і легкових шин. У харчовій промисловості приріст виробництва складає 18,7% завдяки структурній перебудові, будівництву нових об'єктів, технічного переоснащення та впровадження новітніх технологій. За рахунок цього зросли обсяги виробництва у м'ясній промисловості (на 28,8%), промисловому переробленні овочів та фруктів (у 2,4 рази), виробництві рибної продукції (у 1,5 рази), жирів (на 19,5%), молочних продуктів (на 10,7%), обробленні зерна та виробництві крохмалю (на 2,2%), напоїв (на 32,7%) та інших харчових продуктів (на 17,1%).Зростання досягнуто за рахунок:вводу в дію заводу з переробки кукурудзи в місті Дніпропетровськ;реконструкції на ЗАТ "Дніпропетровський олійно-екстракційний завод" по збільшенню потужностей екстракційного виробництва;технічного переоснащення хлібозаводів: №10, Новомосковський, Інгулецький; АК "Придніпровський", ЗАТ "Кондитерська фабрика" АВК", Новомосковського заводу продтоварів, ТОВ "Ювілейний". На підприємствах легкої промисловості досягнуто збільшення виробництва на 7,7% завдяки впровадженню прогресивних технологій на таких швейних підприємствах як КП "Новомосковська фабрика "Пан", ТОВ "Старт", ТОВ "ФИМ". Обсяг виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, у порівнянні з 2004 роком збільшився на 5,4%.Зростання виробництва за 2005 рік досягнуто у дев'яти промислових центрах та дванадцяти районах області (за підсумками 2004 року відповідно у дванадцяти та тринадцяти).


 
 

Цікаве

Загрузка...