WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону - Курсова робота

Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону - Курсова робота

У 2007 році в Луганській області спостерігалося поліпшення ситуації на ринку праці: виросла зайнятість, скоротилося безробіття, знизився дисбаланс між прийнятими і звільненими робочими на крупних і середніх підприємствах. Районні центри зайнятості Луганщини активно працюють для підтримання цієї тенденції. [14, с. 84]

Рівень працевлаштування незайнятих громадян у січні-травні 2008 року порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 7,0 відсоткового пункту і становив 37,0%. Зростання спостерігалося в усіх регіонах області, крім Слов'яносербського району. Зазначений показник знаходився в межах від 26,3% у Міловському районі до 47,5% у Луганську.

За даними державної служби зайнятості, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на 1 червня 2008 року становив 1,6% від кількості населення працездатного віку, що дорівнює показнику попереднього місяця та на 0,5 відсоткового пункту менше, ніж на 1 червня минулого року.

За сприяння державної служби зайнятості у перші п'ять місяців цього року на Луганщині було працевлаштовано 20,8 тис. осіб, що на 5,4% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Із зазначеної кількості 754 особи отримали роботу шляхом надання дотацій роботодавцям, а 679 осіб організували власну справу за рахунок виплат одноразової допомоги по безробіттю. Серед працевлаштованих незайнятих осіб жінки становили 39,7%, а молодь у віці до 35 років – 51,4%.

З початку року роботодавцями району створено 223 нових робочих місця. В тому числі укладений 191 договір між працівником та фізичною особою. Підприємствами району створено 32 нових робочих місця. Всього в районі у поточному році планується створити 850 нових робочих місць. Станом на 4 червня в районному центрі зайнятості зареєстровано в пошуках роботи 1,5 тис. осіб, безробітних – 1,3 тис. осіб, надано консультацій 3,3 тис. особам. Кількість безробітних, які отримали допомогу з безробіття, становить 479 осіб. [15, с. 94]

Зменшується кількість безробітних у Біловодському районі: у районному центрі зайнятості на обліку перебуває 980 безробітних, що на 292 особи менше, ніж у січні-травні 2007 року. Працевлаштована 731 особа (при завданні 1260 осіб). Рівень безробіття склав 6,6%, що на 2,8% менше показника початку року.

Працівниками Станично-Луганського районного центру зайнятості зареєстровано в пошуках роботи 1477 осіб, безробітних – 1287, консультацій отримали 3523 особи. 449 осіб отримали допомогу з безробіття. [16, с. 18]

У Новопсковському районному центрі зайнятості перебуває на обліку 938 безробітних, з них 596 осіб отримують допомогу з безробіття. Протягом минулого тижня працевлаштовані 14 осіб, направлено на громадські роботи 14 осіб. У Новопсковському районному центрі зайнятості за тиждень кількість безробітних скоротилася на 17 чоловік і становить 881 безробітних, з них 535 осіб отримують допомогу з безробіття. Станом на 3 липня у районному центрі зайнятості перебуває на обліку, з них Фахівцями районного центру зайнятості протягом тижня працевлаштовані 15 осіб, направлені на профнавчання – 15 осіб.

У Станично-Луганському районному центрі зайнятості зареєстровано в пошуках роботи 1490 осіб, безробітних – 1292 осіб, надано 3663 консультації. Кількість безробітних, які отримали допомогу з безробіття – 451. Роботодавцями району створено 247 нових робочих місця, у тому числі укладено 215 договорів між працівником та фізичною особою.

Зменшується кількість безробітних у містах та районах області. Зокрема, на обліку в міському центрі зайнятості Алчевська в якості шукаючих роботу знаходяться 834 особи, серед них 575 жінок. Отримують допомогу з безробіття 574 особи. Протягом тижня зареєстровано 61 особу, що шукає роботу, 48 осіб працевлаштовані, 18 осіб проходять профпідготовку, 24 особи працюють на громадських роботах.

По області створено нових робочих місць: у Станично-Луганському районі – 246 нових робочих місця (у тому числі укладено 2141 договір між працівником та фізичною особою), підприємствами району створено 32 нових робочих місця; у Біловодському районі – 83 (29,6% до запланованого), у тому числі за рахунок фізичних осіб-підприємців – 57; у Сєвєродонецьку – 156.

Також триває робота з вторинної зайнятості молоді влітку. Так, у Брянці укладено 2 договори на надання молоді 42 робочих місця (ЗАТ "Брянківське управління шахтобудмеханізації" – 30 місць, ВАТ "БЗБУ" – 12 місць). У місті працевлаштовані 8 осіб. [15, с. 143]

Висновки

Отже, Луганська область входить у перші чотири індустріальні регіони України. Займаючи 4,4% території держави, вона знаходиться на третьому місці по величині природно-ресурсного потенціалу, обсягу промислового виробництва і національному доходу після Донецької і Дніпропетровської областей.

Природно-ресурсний потенціал регіону розрахований як сукупність річних диференціальних рент, що одержані окремими користувачами природних ресурсів конкретних територій. Оцінці піддавався земельний, водний, рекреаційний і мінеральний потенціали області й окремих її районів.

Оцінка природно-ресурсного потенціалу регіону визначається сумарною величиною диференціальної ренти, що одержана в умовах оптимального природокористування протягом визначеного періоду

Процес відтворення трудового потенціалу включає наступні фази: формування трудового потенціалу в його обумовленому кількісному і якісному стані; розподіл по основних сферах і галузях суспільного виробництва регіону; використання трудового потенціалу відповідно до потреб розвитку регіону. У рамках цих фаз відбувається процес активної взаємодії демографічних, соціальних, економічних і організаційних чинників.

Встановлено, що визначальними чинниками, які впливають на формування, розподіл і використання трудового потенціалу регіону, є: загальна чисельність економічно активного населення, рівень загальної і професійної освіти, стан здоров'я населення, зовнішня і внутрішня міграція.

Список використаної літератури

 1. Атлас України 8-9 кл "Картографія", 2000 р., 2001 р.

 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник. - К.: Либідь; 2002 р, 288 с.

 3. Вплив реструктуризації вугільної галузі на функціонування господарського механізму шахтарських міст Луганської області // Розвиток господарського механізму Луганського промислового регіону // Матеріали Регіонального наук.-практ. семінару. - Луганськ, 2004. – С. 76–82.

 4. Демографічний розвиток міст Луганської області в контексті сучасних економічних проблем // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "регіон-2003: стратегія оптимального розвитку" (22–25 квітня 2003 р., м. Харків) // РВВ ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2003. – Харків, 2003, С. 45–47

 5. Джигирей та ін. Основи екології та охорони навколишнього природного сереловища, (Екологія та охорона природи). Підручник.-Вид. 3-тє, доп. – Львів, афіша, 2001 р 272 с.

 6. Економічна та соціальна географія України і Луганської області. Навч. посіб. – Луганськ: Знання, 2003. – 180 с

 7. Жук М.В. Комерційні відносини України: Підручник.-Чернівці: Рута: 2003 – 576 с.

 8. Жук М.В., Круль В.П. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України: Навчальний посібник – Чернівці: Рута, 2002

 9. Заболоцький Б.Ф. РПС України: Національна макроекономіка: Посібник. – К.:Академвидав. 2002. – 368 с.

 10. Заставний Ф.Д. Географія України – Львів: Світ, 2000 – 360 с.

 11. Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч. Для Серед. Загальноосвіт. шк. – К.: Форум, 2000 – 239 с.

 12. Іщук С.І РПС. К.: Вид 4-те, доп.-Європ. Ун-Т, 2002 – 216 с.

 13. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.І., Балан П.Г. та ін. – К.: Генеза, 1998

 14. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 20012 – 500 с.

 15. Місце малих та середніх міст у системі розселення Луганської області // Географія і сучасність: Зб. Наук. праць КНПУ, 2004. – Вип.12. – С. 54–58.

 16. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія

 17. України з основами теорії. – К.: Знання, КОО, 1998 – 416 с.

 18. Про деякі геоморфологічні пам'ятники Луганської області // Географія і сучасність: Зб. наук. праць нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. – К., 2005


 
 

Цікаве

Загрузка...