WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Формування в учнів 4 класу умінь працювати з географічними картами - Курсова робота

Формування в учнів 4 класу умінь працювати з географічними картами - Курсова робота

4. Практична робота з елементами розповіді з метою формування уявлення про розташування та природні умови зони мішаних лісів.

— Виконаємо практичну роботу, описану в підручнику на с. 119.

Зона мішаних лісів знаходиться на півночі України і займає значну частину її території. На її території знаходиться Поліська низовина, тому зону мішаних лісів називають Українським Поліссям.

У зоні мішаних лісів багато річок, які є притоками Дніпра: Горинь, Прип'ять, Тетерів, Десна та інші. Тут знаходиться кілька озер, найбільшим серед яких є Світязь, та багато боліт. У руслі Дніпра створена штучна водойма — Київське водосховище.

Закріплення засвоєних знань, умінь та навичок учнів.

1. Назвіть і покажіть на карті природні зони України в напрямку з півночі на південь.

2. Користуючись картою природних зон України, дайте відповіді на запитання.

У якій частині України розташовані мішані ліси?

Які форми земної поверхні переважають у зоні мішаних лісів?

Які водойми знаходяться на території зони мішаних лісів?

Тема. Рідний край на території України

Мета: формувати уявлення про розташування рідного краю (області) на території України, про форми земної поверхні, водойми рідного краю; розвивати уміння працювати з фізичною картою.

Обладнання: фізична карта України, карта природних зон України.

Вивчення нового матеріалу.

1. Практична робота з метою формування уявлення про розташування і рідного краю на території України.

— Виконаємо першу практичну роботу, описану в підручнику на с. 144.

2. Бесіда з елементами практичної роботи з метою формування уявлення про форми земної поверхні і водойми рідного краю.

— Пригадайте, які є форми земної поверхні?

— Якими бувають рівнини?

— Що таке гора? З яких частин вона складається?

— Як поділяються гори за висотою?

— Виконаємо 1 і 2 завдання другої практичної роботи, описаної в підручнику на с. 144.

— Пригадайте, які є природні водойми.

— Що називається річкою? З яких частин вона складається?

— Яку водойму називають озером?

— Яку водойму називають морем?

— Що таке болото?

— Виконаємо 3 і 4 завдання другої практичної роботи, описаної в підручнику на с. 144.

3. Бесіда з елементами практичної роботи з метою формування уявлення про належність рідного краю до природної зони та про природні умови.

— Пригадайте, що таке природна зона.

— Як змінюються природні зони є на території України з півночі на південь?

— Виконаємо 1 завдання третьої практичної роботи, описаної в підручнику на с. 144.

— Які особливості пір року на території рідного краю?

— Які дерева, кущі й трав'янисті рослини ростуть у нашій області?

— Які тварини живуть на території рідного краю?

Закріплення знань, умінь та навичок учнів.

1. На малюнку знайдіть і зафарбуйте територію своєї області.

2. Користуючись фізичною картою України, дай відповіді на запитання.

Як називається область, у якій ти живеш?

Яке місто є обласним центром?

З якими областями межує твоя область?

Які форми земної поверхні переважають на території області?

Які великі водойми є на території області?

У якій природній зоні розташована область?

2.3 Аналіз результатів експериментального дослідження

Із метою доведення ефективності виявлених і обґрунтованих шляхів удосконалення процесу формування в учнів 4 класу умінь працювати з географічним картами, а також виявлення їх впливу на рівень знань учнів, ми провели підсумкове письмове опитування наприкінці навчального року.

Основним завданням контрольної роботи було визначити рівні сформованості картографічних знань та умінь працювати з географічними картами в учнів експериментального і контрольного класів, і тим самим з'ясувати, як впливає сукупність визначених нами шляхів на ефективність даного процесу.

Учням були запропоновані такі завдання:

Варіант 1

1. Зменшене у багато разів зображення на площині земної поверхні за допомогою умовних знаків — це:

а) план місцевості; б) географічна карта; в) схема.

2. Масштаб використовують, якщо потрібно:

а) накреслити план місцевості;

б) намалювати місцевість

в) визначити сторони горизонту.

3. Умовними знаками на плані позначають:

а) ріки, луки, ліси, сади, дороги, поля;

б) країни, міста, гори, моря, рівнини, ріки.

4. Підкресли назви материків Землі.

Африка, Україна, Австралія, Північна Америка, Євразія, Антарктида, Індійський, Південна Америка.

5. Пронумеруй, у якій послідовності розташовані природні зони в Україні з півночі на південь.

зона степів;

зона мішаних лісів;

Південний берег Криму;

зона лісостепу.

6. Користуючись фізичною картою півкуль визнач, береги яких материків омиває Індійський океан.

7. Заміни умовні знаки словами.

Учні пішли на екскурсію. З ____________ вони пройшли по ___________ і вийшли на ___________ .

Звідти по ___________ діти дійшли до _______________.

8. Користуючись фізичною картою України, визнач відстань від Житомира до Києва.

Відстань між містами на карті

Масштаб

Дійсна відстань

9. Користуючись фізичною картою України, визнач, до яких гір за висотою належать Кримські гори.

10. Користуючись умовними знаками, намалюй схематично план місцевості.

На північ від школи проходить шосе, на захід — розташовані будинки, на південний схід — сад, на північний захід — ліс, на південь — луки.

Варіант 2

1.Креслення вигляду зверху невеликих ділянок земної поверхні — це:

а) план місцевості; б) модель Землі; в) географічна карта.

2. Для того щоб накреслити план великих предметів, використовують:

а) компас; б) масштаб; в) малюнок.

3. Умовними знаками на фізичній карті позначають:

а) сади, поля, дороги, будівлі, ліси, ріки;

б) гори, рівнини, ріки, моря, країни, міста.

4. Підкресли назви океанів Землі.

Атлантичний, Антарктида, Європа, Тихий, Австралія, Північний Льодовитий, Північна Америка, Індійський.

5. Пронумеруй, у якій послідовності розташовані природні зони в Україні з півночі на південь.

зона лісостепу;

Південний берег Криму;

зона степів;

зона мішаних лісів.

6. Користуючись фізичною картою півкуль визнач, які океани омивають береги Євразії.

7. Заміни умовні знаки словами.

У похід діти вирушили з _____________ по __________. Вони дійшли до ________ і перейшли через ____________ на другий берег. Тут розташований великий ________.

8. Користуючись фізичною картою України, визнач відстань від Полтави до Харкова.

Відстань між містами на карті

Масштаб

Дійсна відстань

9. Користуючись фізичною картою України, визнач, до яких гір за висотою належать Карпати.

10. Користуючись умовними знаками, намалюй схематично план місцевості.

На схід від озера розташований ліс, на північний захід — луки, на південь — ґрунтова дорога, на схід — будинки, на північ — сад.

Оцінюючи контрольні роботи учнів ми враховували:

- правильність викладення матеріалу;

- повноту розкриття понять, точність уживання географічної та картографічної термінології;

- ступінь сформованості інтелектуальних та предметних умінь (робота з картографічними матеріалами).

Кількісний та якісний аналіз результатів виконання учнями експериментального і контрольного класів завдань підсумкового опитування наприкінці навчання у 4 класі представлено у таблиці 2.

Таблиця 2

Результати виконання учнями контрольної роботи наприкінці навчального року

Рівні навчальних досягнень

Низький

Середній

Достатній

Високий

Контрольний

клас

5,26 %

15,79 %

31,58 %

47,37 %

Експериментальний

клас

9,52 %

23,81 %

38,10 %

28,57 %

Крім того, ми провели усне опитування учнів із метою виявлення рівнів володіння учнів обов'язковою географічною номенклатурою та рівнів сформованості умінь орієнтуватися на карті, показувати географічні об'єкти, передбачені чинною навчальною програмою із природознавства для початкової школи. Відповіді учнів оцінювалися за 12-бальною шкалою. Характеристику рівнів сформованості умінь учнів початкової школи орієнтуватися на географічній карті та показувати географічні об'єкти подано у таблиці 3.


 
 

Цікаве

Загрузка...