WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Особливості розміщення та основні проблеми та перспективи розвитку важкого машинобудування України - Курсова робота

Особливості розміщення та основні проблеми та перспективи розвитку важкого машинобудування України - Курсова робота

Протягом останніх 5-6 років у машинобудуванні помітні позитивні тенденції: щорічні темпи виробництва продукції (робіт, послуг) значно випереджають темпи виробництва промислової продукції в цілому. Проте виробництво лише окремих видів продукції в натуральному виразі (легкові автомобілі, персональні ЕОМ, освітлювальні лампи, електровентилятори тощо) досягло половини і дещо більше випуску 1990 р. Виробничі потужності більшості підприємств завантажені на 50-60 %. Трансформація галузевої структури продукції машинобудування відбувається на користь металомісткої номенклатури, а частка наукоємних високотехнологічних галузей має тенденцію зменшення. При цьому зберігається занадто велика залежність розвитку вітчизняного машинобудування від зовнішньоекономічної діяльності. Так, понад 50 % виробленої в країні машинобудівної продукції відправляється на експор. Темпи імпорту машинобудівної продукції значно випереджають темпи експорту, що негативно впливає на торговельний баланс та збільшує його від'ємне сальдо. Відповідно зростає і частка машинобудівної продукції в загальному імпорті товарів країни .Через нестачу фінансових ресурсів дуже повільно вирішуються проблеми відновлення виробничого потенціалу галузі на основі використання інноваційних технологій і реалізації вітчизняних наукових розробок, подальшої зміни структури товарного виробництва і розвитку інвестиційного машинобудування, забезпечення конкурентоспроможності кінцевої продукції.

Відсутність чіткої державної політики щодо перспектив розвитку обороненого потенціалу в Україні призводить до реалізації спонтанних операцій у торгівлі зброєю, значна частина яких здійснюється випадково, без урахування стратегічних інтересів держави на міжнародному рівні. Експортна орієнтація, яка сформувалась під тиском об'єктивних обставин, характеризується відсутністю системного підходу до вирішення проблем як виробника продукції, так і стратегії держави щодо воєнно-технічного співробітництва з іншими державами світу. Виробник оборонної продукції не має вагомих стимулів для експортної діяльності у зв'язку з фінансовими, організаційними та законодавчими труднощами.

Отож, як видно, машинобудування району ще не вичерпало всіх своїх можливостей для виходу з кризи.

Додаток №1. Карта машинобудівного комплексу України.

Додаток №2

Індекси обсягу промислової продукції за січень-грудень 2007 року

Індекси обсягу промислової продукції (у порівнянних цінах), у %

грудень 2008р.

до

листопада 2008р.

грудень 2008р.

до

грудня 2007р.

січень-грудень 2008р. до

січня-грудня 2007р.

Машинобудування

86,0

187,8

285,5

виробництво машин та устатковання

106,0

60,4

108,6

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

136,6

117,6

148,3

виробництво транспортних засобів та устатковання

83,7

214,1

324,1

Примітка. Індекси обсягу промислової продукції формуються без урахування діяльності з розподілення теплоенергії, газу, води.

Додаток №3

Індекси промислового виробництва за видами діяльності

(у відсотках до попереднього року)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Машинобудування

125,4

105,9

152,0

125,6

154,0

126,9

197,3

виробництво машин та устатковання

113,8

86,9

116,5

144,2

131,3

106,5

115,7

виробництво електричного, електро-нного та оптичного устатковання

103,3

85,9

97,9

127,5

93,7

110,0

95,5

виробництво транспортних засобів та устатковання

198,3

152,9

208,1

118,4

181,1

139,0

251,3

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

99,2

95,6

116,1

101,1

101,8

101,0

101,9

Примітка. Індекси обсягу промислової продукції формуються без урахування діяльності з розподілення теплоенергії, газу, води.

Додаток №4

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за 2004-2007 роки (у діючих цінах відповідного року)

2004

2005

2006

2007

тис.грн.

у % до підсумку

тис.грн.

у % до підсумку

тис.грн.

у % до підсумку

тис.грн.

у % до підсумку

Машинобудування

461918,6

7,7

843175,9

11,3

1152228,6

12,5

2265617,8

17,0

виробництво машин та устатковання

180502,4

3,0

227073,8

3,0

253910,3

2,8

302549,3

2,3

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

175284,5

2,9

161127,4

2,2

205487,7

2,2

217353,8

1,6

виробництво транспортних засобів та устатковання

106131,7

1,8

454974,7

6,1

692830,6

7,5

1745714,7

13,1

Додаток №5

Використана література

1. Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів: Світ, 1994.

2. Машинобудування в Україні:тенденції, проблеми, перспективи. /Під заг. ред. чл.-кор. НАН України Б.М. Данилишина. - Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2007 - 308 с.

3. Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посібник. — К.: Знання, 1998. — 392с.

4. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред. Є. П. Качана. - К.:ВД "Юридична книга", 2004 - 552с.

5. Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. В. В. Кова-левського,О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. – 6-те вид., випр. - К.: Знання, КОО, 2004.- 350с.

6. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Навчальний посіб./ За ред. Хвесик М. А., Горбач Л. М., Пастушенко П. П.

7. Соціально-економічна географія України /Під ред.О.І.Шаблія.- Львів: Світ,1995.

8. Статистичний щорічник України за 2007 рік. Державний комітет статистики України.

9. Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. І доп. – К. : Вікар, 2002. – 374с.

10. Технічна газета №15(171), 13 квітня 2006р.


 
 

Цікаве

Загрузка...