WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Історіографія(пошукова робота) - Реферат

Історіографія(пошукова робота) - Реферат

National Movement in the Nineteenth Century.-Edmonton, 1988.-343 p.
24. Markovith A.S., Sysan F.E. Nationbuilding and the Politics of Nationalism/ Essays on Austrian Yalicia.-Harvard Ukranian Research Institute, 1982.-325 p.
25. Квітковський Д., Бриндзан Т., Жуковський А. Буковина. Її минуле і сучасне.-Париж-Філадельфія-Детройд, 1956.-956 с.
26. Wagner R. Das multinationale osterreichische Schulwesenin der Bukowina.-Munchen, 1986.-Bd.1.-200S.: Bd.2.-232 S.
27. Семчишин М.Тисяча років української культури. -Київ, 1993.-550 с.; Ступарик Б.М., Моцюк В.Д. Ідея національної школи та національного виховання в педагогічній думці Галичини (1772-1939).-Коломия, 1995.-176 с.
28. Курляк І. Народне шкільництво у Галичині (Друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)// Педагогіка і психологія.-1995.-№1.-с.144-151; Курляк І. Українська гімназійна освіта у Галичині (1886-1918).-Львів, 1997.-222 с.; Ступарик Б. З історії розвитку гімназійної освіти // Український освітній журнал.-1994.-№1.-с.56-67; Ткачик О. Підготовка інтелектуальної еліти в гімназіях Галичини // Рідна школа. -1995.-№6.-с.75-77; Луків.О. Розвиток стурктури польських і українських освітніх закладів у Східній Галичині (1900-1933 рр.) // Slaliva Tarnopolensis. -Тернопіль, 1996-с.168-178; Барна М. Розвиток педагогічної освіти в Галичині (1772-1939 рр.) // Рідна школа.-№7-8.-с.33-48; Ступарик. Б. Підготовка учителів в Галичині у ХІХ ст. // Вісник Тернопільського експерементального інституту педагогічної освіти.-№1.-Тернопіль.- 1995.-с.45-55.
29. Добрянський О., Холевчук В. Українські народні школи на Буковині (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія.-Чернівці, 1996.- Вип. 6-7.-с.66-72; Добрянський О. Українське вчительство Буковини в останній третині ХІХ - на початку ХХ ст. // Питання історії, історіографії, джерелознавства та архівознавства Центральної та Східної Європи.-Київ-Чернівці, 1997.-Вип.1-с.50-56; Кобилянська Л. Концепція та організаційні засади народного шкільництва на Буковині в світлі загальноавстрійського та крайового законодавства (кінець ХVІІІ - початко ХХ ст.) // Питання історії, історіографії, джерелознавства та архівознавства Центральної та Східної Європи.-Київ-Чернівці, 1997.- Вип.1.-с.16-22; Л.Кобилянська Становлення української початкової освіти на Буковині (кінець ХVІІІ - поч.ХХ ст.) // Науковий вісник Чернівецього університету.-Чернівці, 1998.-Вип.37. Педагогіка та психологія.-с.43-52; Пенішкевич Д., Петрюк І. Становлення та розвиток професійної освіти на Буковині.-Чернівці, 1998.-48 с.; Пенішкевич Д.Управління окремими ланками освіти на Буковині (кінець ХVІІІ - початок ХХ ст.) // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України.-2001.-№1.-с.203-208; Побірченко Н. Педагогічна діяльність Олена Маковея // Шлях освіти.-1997.-№2.-с.44-47.
30. Лозинський М.Українство і москвофільство серед українсько-руського народу в Галичині.-Львів, 1909.-96 с.
31. Малицька К.Видавництва для дітей і молодіжи // Перший український просвітньо-економічний конгрес.- с.125-152.
32. Жук А. Українські бурси в Галичині // Календар товариства "Просвіта" на 19911 рік.-с.208-211; Українські приватні гімназії // Календар товариства "Просвіта" на 1911 рік.-с.195-207.
33. О.Г. Народне учительство і суспільство.-Коломия, 1912.-58 с.
34. Карбулицький І. Розвій народного шкільництва на Буковині.-Вашківці, 1905.-148 с.
35. Герасимович І. Хто причинився до компромітації українського учительства при перших загальних виборах до буковинського Сейму краєвого -Чернівці, 1911.-42 с.
36. Товариство Взаїмна поміч українського вчительства 1905-1930.-Львів, 1932.-339 с.
37. В сорокові роковини УПТ (К.Малицька). 1881-1921.-Львів, 1921.-16 с.
38. Біленький Я. Українські приватні школи в Галичині.-Львів, 1922.- 16 с.
39. Ясінчук Л. 50 літ "Рідної школи" 1881-1931.-Львів, 1931.-267 с.
40. Сірополко С. Українське шкільництво на Буковині, в Галичині, на Закарпатті та в Канаді.-Прага, 1932.-с.34-48
41. Угрин-Безгрішний М.Українська гімназія рідної школи в Рогатині: історичний нарис з приводу 25-ліття гімназії.-Рогатин, 1934.-48 с.
42. Терлецький О. Історія "Учительскої Громади" (1908-1933) // Двадцятьпятьліття товариства "Учительська громада".-Львів, 1935.-с.5-48
43. 30-ліття Рідної школи в Яворові.-Яворів, 1938.-95 с.
44. Рогатинський П. Під прапором "Рідної школи".-Станіслав, 1939.-51 с.
45. Гарас М. Освітній і культурний рух на Буковині //Українська загальна енциклопедія.-Львів-Станіслав-Колоимя, 1934.-Т.3.-с.831-834
46. Гарас М. Ілюстрована історія товариства "Українська школа" в Чернівцях.-Чернівці, 1937.-147 с.
47.
48. Історія міст і сіл Української РСР в 26 томах. Чернівецька область.-Київ, 1969-704 с.
49. Sirka A. The Nationality Qvestion in Austrian Education.-Frankfurt an Main-Bern-Cirencester, 1980-230 p.
50. Yaremenko M. Galicia - Halychyna. From Separation to Unity. - Toronto-New York-Paris, 1967.-292 p.
51. Квітковський Д., Бриндзан Т., Жуковський А., Буковина. Її минуле і сучасне.-Париж-Філадельфія-Детройт, 1956.-956 с.
52. Енциклопедія українознавства. Словникова частина. Головний редактор проф. д-р В. Кубійович.-Т.1-10- Париж-Нью-Йорк, 1955-1984.- 4015 с.
53. Білавич Г. Передумови виникнення та процес становлення "Руського педагогічного Товариства (1881-1920 рр.) // Гуцульська школа.-1993.- 4.1.-с.73-76; Ступарик Б.М. Шкільництво Галичини (1772-1939). Івано-Франківськ, 1994.-144с.; Ступарик Б., Ковальчук В. Життя, віддане національній ідеї. - Івано-Франківськ, 1998.-52 с.; Товариство "Українська школа" і розвиток народної освіти на Буковині (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Рідна школа.-1996.-№9.-с.9-10.
54. Чоповський В. За демократизацією освіти // Радянська школа.- 1991.-№8.-с.86-88; Чоповський В. Будителі національного духу. Діяльність культурно-освітніх товариств "Просвіта" та "Рідна школа" на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ ст. - 20-30-ті роки ХХ ст.).-Львів, 1993-63 с.
55. Кугутяк М. Галичина: сторінкиісторії.-Івано-Франківськ, 1993- 195 с.
56. Білавич Г., Савчук Б. Товариство "Рідна школа" (1881-1939 рр.)- Івано-Франківськ, 1999.-208 с.
57. Кошелєва Н. Організація українського вчительства у Східній Галичині в 1881-1914 роках // Вісник Львівського університету. Серія історична. - Львів, 1998.- Вип.33.- с. 108-113; Кошелєва Н. Українські педагогічні видання, як джерело вивчення історії шкільництва в Східній Галичині наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Наукові зошити історичного факультету.-Львів, 1999.-Вип.2.-с.85-90; Н. Кошелєва. Польська педагогічна періодика як джерело вивчення історії українського шкільництва у Галичині наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. // Наукові зошити історичного факультету.-Львів, 2000.-Вип.3.-с.93-96.
58. Романюк М. Преса Північної Буковини (1870-1918 рр.) -Львів, 1998.-197 с.
59. Буковина: історичний нарис.-Чернівці, 1998.-416 с.
60. Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ - початку ХХ ст.-Чернівці, 1999.-574 с.
61. Васильович Г. Шкільництво в Україні (1905-1920) // Мандрівець.-1995.-№2.-с.7-40

 
 

Цікаве

Загрузка...