WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Історіографія(пошукова робота) - Реферат

Історіографія(пошукова робота) - Реферат

українських вчительських товариств Галичини та Буковини висвітлені у працях Г.Білавич, Д.Герцюка, Т.Завгородньої, В.Ковальчук, Б.Ступарика, Д.Пенішкевич та інших дослідників [53].
Що стосується праць історичного характеру, де висвітлена робота вчительських організацій, то однією із перших у 90-х рр. з'явилася стаття В.Чоповського присвячена 110-ій річниці УПТ під назвою "За демократизацією освіти" [54], де автор на новій методологічній основі характеризує діяльність УПТ. Згодом з'явилися і нові праці його автора про УПТ. М Кугутяк у книжці "Галичина: сторінки історії" [55] показує роботу УПТ в краї в контексті суспільно-політичних подій. Етапи організаційного та ідеологічного становлення УПТ в досліджуваний період висвітлю в першому розділі монографії "Товариство "Рідна школа" (1881-1939 рр.) Б.Савчук [56]. Автор аналізує передумови заснування УПТ, організацію його роботи, правові засоби діяльності, найважливіші аспекти праці товариства, здобутки та проблеми. Г.Васильович досліджуючи шкільництво в Україні у 1905-0920 рр. в одному із параграфів своєї праці "Організація українського шкільництва під Австрією" особливо наголошує на позитивному значенні діяльності вчительських товариств у розвитку освіти у зазначений період [61].
Деякі аспекти діяльності українських вчительських організацій кінця ХІХ - початку ХХ ст. (УПТ "Взаємна поміч українського вчительства", "Учительська громада") висвітлені у статтях Н.Кошелєвої [57]. Зокрема, організаційні засади діяльності педагогічних товариств Галичини, навчальні заклади УПТ у Львові, українські та польські педагогічні видання, де висвітлювалася робота товариств та інші.
На протязі 90-х рр. проведено ряд наукових конференцій, де науковці проявили неабиякий інтерес до роботи педагогічних організацій. Серед них: Всеукраїнська конференція "Діяльність товариства "Взаємна поміч українського вчительства. - Івано-Франківськ, 1996" наукова конференція "Михайло Галущинський - лицар обов'язку і чину. - Львів - Рогатин, 1998" присвячена 120-річниці від дня народження і 90-річниці відкриття Рогатинської гімназії ім.Володимира Великого тощо.
Видання українськими вчительськими товариствами Буковини періодичних видань в досліджуваний період відображено серед іншої видавничої діяльності у монографії М.Романюка. Преса північної Буковини (1870-1918 рр.) [58]
У колективній праці "Буковина: історичний нарис"[59] подається коротко інформація про педагогічні товариства краю у контексті суспільно-політичного та культурного життя Буковини кінця ХІХ - початку ХХ ст. Формування та діяльність вчительських організацій, їхню боротьбу за економічні та політичні права педагогів показано у монографії О.Добржанського "Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ - початку ХХ ст. [60]
Характерною рисою історичних досліджень 90-х рр стало те, що окремі аспекти роботи вчительських товариств та узагальнення їхньої діяльності почало проводитися на нових методологічних засадах із використанням широкої джерельної бази. Це дозволило дати об'єктивну оцінку діяльності українських професійних об'єднань вчителів, простежити основні віхи їх зародження та становлення, роль у суспільно-політичному та культурному житті західноукраїнських земель кінця ХІХ - початку ХХ ст., отримати правдиву інформацію про діяльність провідних діячів вчительського руху. Огляд історіографії з досліджуваної теми дозволяє зробити висновок, що більш ніж за сторічний період у вивченні українських вчительських товариств Галичини та Буковини нагромаджено значну кількість літератури, яка стосується різних аспектів цієї теми. Однак, ця література не систематизована і не охоплює проблеми в цілому, дуже багато праць мають обмежену джерельну базу. В більшості узагальнюючих праць з історії України, Галичини та Буковини ХІХ -ХХ ст. українським вчительським товариством відводиться непропорційно мало місця.
В історіографії цієї теми склалася традиція висвітлювати діяльність кожного із товариств окремо. Ряд українських педагогічних організацій взагалі не стали предметом серйозних досліджень. Зроблені тільки перші спроби узагальнити діяльність вчительських товариств Галичини. Оскільки українські педагогічні організації Галичини та Буковини діяли в один історичний період, в майже однакових політичних умовах, ставили перед собою одинакові завдання, то є цілком доцільним комплексно висвітлити їхню діяльність, звернути особливу увагу на недостатньо дослідженні сторони діяльності товариств, проаналізувати найважливіші етапи та аспекти роботи педагогічних організацій.
1. Франко І.Я. Наші народні школи і їх потреби // Народ. - 1892.-№7-8.
2. Каталог вистави шкіл народних і середніх галицьких.- Львів, 1894.
3. Копач І. Будучність гімназій. - Львів, 1901-50 с; Грушевський М. Про українську мову й українську справу.-Київ, 1907.-58с.; Bujak F/Galicya.-Lwow-Warzawa, 1908.-562 s.; Бачинський В.Наша школа в ярмі.-Львів, 1908.-53 с.; Ловицький Ю. Найважливіші шкільні постанови.-Львів, 1910.-80 с.
4. Грушевський М. Про українську мову і українську школу.-Київ, 1912.-63 с.
5. Баран С. З поля національної статистики галицьких середніх шкіл // Студії з поля суспільних наук і статистики.-Львів, 1910.-Т.ІІ.-С.107-118.
6. Голосъ до народа. Книжичка для поученія посвященная рускому народу на Буковинъ.-Львів, 1875.-64 с.;Монастирський А. Моїм селянським братам на Буковині.-Чернівці, 1890-20 с.; Пігуляк Д. Сила книжки або просвіті народній.-Чернівці, 1893.-48 с.
7. Смаль-Стоцький С. Буковинська Русь. Культурно-історичний образок.-Чернівці, 1897.-259 с.
8. Положенє русинів на Буковині.-Львів, 1903.-60 с.
9. Кордуба М. Ілюсторована історія Буковини.-Чернівці, 1906.-89 с.
10. Герасимович І. Кілька слів про "Вільну школу".-Чернівці, 1912.-23 с.; Герасимович І. Боронім народну школу!-Заставна, 1913-19 с.
11. Доманицький В. Про Буковину та життя буковинських українців.-Київ,1910.-53 с.
12. Гнатюк В. Національне відродження Австро-Угорських українців (1772-1880 рр.)-Відень, 1916.-65 с.
13. Австрія ІІ. Австрійський парламент. Національності Австро-Угорщини. Культурне життя Австрії. Народна освіта в Австрії.-Відень, 1918.-11 с.
14. Федорович К.Українські школи в Галичині в світлі законів і практики.-Львів, 1924.-94 с.
15. Українська школа під польським ярмом у Сх.Галичині.-Відень, 1921.-21с.
16. Сімович В. Українське шкільництво на Буковині //Українське шкільництво на Буковині, в Галчині, на Закарпатті та Канаді. -Прага, 1932,-с.5-33.
17. Сімович В. Стефан Смаль-Стоцький як шкільний діяч та педагог.-Львів, 1939.-20 с.
18. Тютюнник Ю. Нариси Західної України. З додатком статті М.Лучкевича.-Катеринослав, 1926-166 с.; Лозинський М. Поневолені західно-українські землі.-Харків, 1930.-127 с.
19. Піддубний Г. Буковина. Її минуле й сучасне.-Харків, 1928.-256 с.
20.
21. Історія міст і сіл Української РСР в 26 томах. Львівська область.-Київ, 1968.- ; Історія міст і сіл Української РСР в 26 томах.-Івано-Франківська область.-Київ, 1971,-639 с.
22. Курило В., Ліщенко М., Романець О., Сирота Н., Тимощук Б. Північна Буковина, її минуле і сучасне. -Ужгород, 1969.-247 с.
23. Himka J-P. Jalician Villagers and the Ukrainian

 
 

Цікаве

Загрузка...