WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Міжгалузеві комплекси та виробнича інфраструктура регіонів - Курсова робота

Міжгалузеві комплекси та виробнича інфраструктура регіонів - Курсова робота

- ступінь зносу основних фондів підрядних організацій України становить понад 50%;

- через обмеженість фронту будівельних робіт наявний виробничий потенціал будівельного комплексу використовується неповною мірою. Коефіцієнт використання будівельних машин – 0,42-0,44;

- ремонтна бази забезпечує будівництво лише на 65-70% від потреби, тому простої техніки в ремонті і технічному обслуговуванні становлять 11-15% і перевищують нормативні в 1,2 – 1,6 рази. (А. Пересада, с. 213-217)

Проблеми, пов'язані з функціонуванням регіональної інфраструктури, слід розв'язувати, виходячи із міжвідомчих інтересів. Успіх у їх розв'язанні залежить і від координуючої ролі місцевих органів управління.

РОЗВИТОК ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ

Показник

Одиниця

виміру

200...р.,

звіт

200...р.,

очікуване

виконання

200...р.,

проект

200...р.,

проект у % до 200...р., очікуване виконання

А

Б

1

2

3

4

Розвиток транспорту

Довжина автомобільних шляхів загального користування

у тому числі з твердим покриттям

км

км

Перевезення вантажів автотранспортом загального користування

тис. т

Перевезення пасажирів автобусами загального користування

тис. чол.

Перевезення пасажирів авіаційним транспортом

тис. чол.

Перевезення пасажирів річковим транспортом

тис. чол.

Обсяг капітальних вкладень на будівництво автомобільних шляхів загального користування за рахунок усіх джерел фінансування – всього

у тому числі за рахунок коштів:

Державного бюджету

місцевих бюджетів

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

Уведення у дію автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям за рахунок усіх джерел фінансування – всього

у тому числі за рахунок коштів:

Державного бюджету

місцевих бюджетів

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

Розвиток зв'язку

Кількість телефонних апаратів на 100 чол. – усього

у тому числі:

у міській місцевості

у сільській місцевості

номерів

номерів

номерів

Обсяг капітальних вкладень на розвиток телефонної мережі за рахунок усіх джерел фінансування – всього

у тому числі за рахунок коштів:

Державного бюджету

місцевих бюджетів

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

СХЕМА БАЛАНСУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ РЕГІОНУ на 200... рік

Показник

200...р.,

звіт

200...р.,

очікування

200...р.,

проект

А. Ресурси (пропозиція) – всього

у тому числі:

1. Виробництво електроенергії станціями, розташованими на території регіону.

2. Надходження електроенергії з-за меж регіону.

Б. Споживання (попит) – усього

у тому числі:

1. Промисловість – усього

з неї:

електроенергетична

металургія

машинобудування

інше

2. Будівництво

3. Комунальне господарство

4. Сільське господарство

5. Транспорт і зв'язок

6. Підприємства та установи інших галузей

7. Втрати в електромережах

8. Передача електроенергії за межі регіону

ЗАЛЕЖНІСТЬ РІВНЯ РОЗВИТКУ КРАЇН ВІД ІНФРАСТРУКТУРИ

(розраховано за електронним атласом "Новое тысячелетие")*

№ з/п

Країна

Населення, млн. осіб

Площа, тис. кв. км

Щільність населення (осіб/кв. км)

ВНП (тис. дол. США /особу)

Інформація по країні в довідковому атласі світу, к-сть стор.

Загальна протяжність шляхів державного значення, км

Щільність шляхів сполучення км на 10000 кв. км площі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Нідерланди

15,6

41,8

373

19,7

4

2017,9

482,7

2

Швейцарія

7,2

41,2

174

22,6

6

1083,7

262,8

3

Німеччина

83,8

356,9

235

17,9

10

7579,4

212,3

4

Угорщина

9,9

93,0

107

7,0

2

1022,4

109,8

5

Румунія

22,2

237,5

94

н/д

2

1898,2

79,9

6

Україна

50,7

603,7

84

3,3

2

4041,2

66,9

*запозичено з Сонько С.П., Кулішов В.В., Мустафін В.І. Ринок і регіоналістика. – К.: Ніка –Центр, Ельга, 2002. – С. 76.

Література

  1. Мельник С.А. Управління регіональною економікою: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 78-91.

  2. Пересада А.А та ін. Інвестування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./ А.А. Пересада, О.О. Смірнова, С.В. Онікієнко, О.О. Ляхова. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 207-219.

  3. Сонько С.П., Кулішов В.В., Мустафін В.І. Ринок і регіоналістика. – К.: Ніка –Центр, Ельга, 2002. – С. 74-77.

  4. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч. посіб. –2-ге вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2002. – С. 28-29.

  5. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком. – К.: Вища школа, 2000. – С. 158-170.

  6. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. – Львів, 2003. – С. 339 – 347.

  7. Шевчук Л. Розміщення продуктивних сил: Навч. посіб. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – С. 16, 64-65.

1 Соціально-економічна географія України: Навч. посібник. / За ред. проф. О. І. Шаблія. – Львів: Світ, 2000. – С. 300-302.

2 Соціально-економічна географія України: Навч. посібник. / За ред. проф. О. І. Шаблія. – Львів: Світ, 2000. – С. 300-302.


 
 

Цікаве

Загрузка...