WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Луганськ - Курсова робота

Луганськ - Курсова робота

Аналіз динаміки виробництва ВДВ в Луганській області за 1991-1998 pp. свідчить про перехід до зростання суспільного виробництва, але темпи цього зростання нижчі, ніж у цілому в країні. У регіоні виробництво ВДВ на душу населення є також нижчим від загальнодержавного рівня за всі досліджувані роки. Структура господарського комплексу Луганської області порівняно з Україною характеризується значно більшою часткою (47,6) промисловості у валовій доданій вартості, сільського господарства (11,2), транспорту і зв'язку (12,5). Частка всіх інших галузей у ВДВ області не перевищує 10%. При збалансуванні територіально-господарських пропорцій розвитку регіону пріоритетами мають стати технологічне оновлення промисловості, сільськогосподарський комплекс, частка якого у ВДВ області вже почала зростати, а також транспорт і зв'язок, оскільки через регіон проходять важливі транспортні магістралі, окремі ділянки яких включені до системи міжнародних транспортних коридорів (табл. 3).

Таблиця 3

Галузева структура валової доданої вартості в цінах відповідних років, відсотків від економіки

Регіон

Промисловість

Сільське господарство

Будівництво

Інші галузі, що виробляють товари

Транспорт і зв'язок

Галузі сфери обігу

Житлово-комунальне господарство

Охорона здоров'я, фізична культура та соціальне забезпечення

Інші галузі, що надають послуги

1996

Україна

48,0

8,0

6,3

0,5

11,5

6,2

6,9

3,9

8,1

Луганська область

50,4

50

67

0,7

13 3

78

40

3,3

8,5

1999

Україна

34,2

14,1

5,2

1,6

14,8

9,9

5,5

8,3

6,4

Луганська область

47,6

11,2

4,6

0,7

12,5

5,6

6,7

7,5

3,6

Аналіз розвитку і розміщення основних галузей господарського комплексу

Промисловість. Серед інших регіонів держави Луганська область виділяється значним розвитком промислового виробництва, особливо його важких галузей, що обумовлене впливом специфічних природних умов і ресурсів регіону. В 2000 р. питома вага паливної промисловості і чорної металургії в загальнообласному промисловому виробництві майже у два рази перевищувала відповідні показники загалом у державі. Таким чином, основну вартість продукції промисловості виробляють сировинні її галузі. Починаючи з 1995 p., зростають обсяги виробництва продукції чорної і кольорової металургії як у вартісних, так і кількісних вимірах (табл. 4, 5). Чорна металургія області розвивається на базі коксохімічної промисловості (Стаханов, Алчевськ) та привізній збагаченій залізній руді. Частка паливної промисловості у випуску промислової продукції галузі, починаючи з 1995 p., постійно скорочується, на що впливає зменшення обсягів видобутку вугілля. Географія вугільної промисловості має свої особливості. Так, коксівне вугілля добувають переважно в Лисичанську, Слов'яносербському та Лугутинському районах, шахти і збагачувальні фабрики енергетичного палива (здебільшого антрацитів і напівантрацитів) зосереджені у Свердловському й Антрацитівському районах.

У загальнодержавному поділі праці Луганська області також виділяється потужним машинобудівним комплексом. Але обсяги випуску продукції з кожним роком скорочуються, що позначається на зменшенні питомої ваги машинобудування у промисловому виробництві. Серед машинобудівних підгалузей вагому питому вагу в загальному обсязі виробництва мають транспортне машинобудування (Луганський тепловозний, Стаханівський вагонобудівний заводи) і важке машинобудування (виробництво мостових кранів, сталеплавильних установок, устаткування для збагачувальних фабрик, шахтного обладнання тощо). Основні центри галузі — Луганськ, Стаханов, Кіровськ, Червоний промінь. Енергетичне машинобудування представлене електромеханічним заводом у Первомайську, електроапаратним у Луганську, заводом "Елекутрохімремонт" в Сіверськодонецьку. Великі верстатобудівні підприємства сконцентровані в Луганську, Краснодоні, Алчевську, Краснорічинську.

Таблиця 4

Галузева структура промисловості області (без малих підприємств) за обсягом продукції в діючих цінах підприємств, відсотків

Галузь

1999

2000

Вся промисловість

100,0

100,0

Електроенергетика

2,1

5,9

Паливна промисловість

47,9

30,7

Чорна і кольорова металурги

10,5

28,6

Кольорова металургія

0,0

4,2

Хімічна і нафтохімічна промисловість

12,8

9,7

Машинобудування і металообробка

24,2

7,0

Деревообробна і целюлозно-паперова промисловість

0,8*

2,2

Промисловість будівельних матеріалів

1,8

0,3

Легка промисловість

7,6

0,7

Харчова промисловість (включаючи борошномельно- круп'яну)

8,7

5,9

Інші галузі

7,8

4.7

* включаючи лісову

Незважаючи на зростання обсягів виробництва мінеральних добрив, коксу, соди кальцинованої, мастка хімічної і нафтохімічної промисловості у загальному промисловому виробництві області скорочується, перш за все, через неефективну роботу Лисичанського нафтопереробного заводу. Проте по десятках найменувань продукції, що випускається, хімічна промисловість регіону є монополістом в Україні. Основні хімічні виробництва розташовані на північному заході області.

Не дивлячись на те, що відносні показники виробництва продукції харчової промисловості області порівняно з 1990 р. збільшилися майже в три рази, випуск усіх продуктів харчування, на відміну від інших регіонів держави, продовжує скорочуватися. Позитивним явищем є хоча і незначне, але зростання питомої ваги легкої промисловості в загальному обсязі промислової продукції області.

Таблиця 5

Динаміка виробництва основних видів промислової продукції в області

Вид продукції

1990

1995

2000

2000, % до

1990

1995

Виробництво сталі, тис. тонн

3867,9

1621,3

2902,8

51,8

123,5

Виробництво готового прокату, млн. тонн

2,8

1,2

2,3

82,1

191,7

Виробництво сталевих труб. тис. тонн

278,6

93,0

61,1

21,9

65,7

Виробництво коксу, тис. тонн

3941,9

1290,3

2126,1

53,9

164,8

Виплавка чавуну, млн. тонн

4,2

1,6

2,1

50,0

131,3

Видобуток звичайного вугілля, тис. тонн

51620

23744

21611

41,9

91,0

Виробництво мінеральних добрив, тис. тонн

515,8

258,1

383,8

74,4

148,7

Кальцинована сода, тис. тонн

451,9

123,0

59,9

13,3

48,7

Металорізальні верстати, штук

5337

1139

176,0

3,4

15,5

Виробництво будівельного скла. млн. м2

32,1

16,7

15.4

48,0

922

Картон, тис. тонн

...

44,8

78,8

175:7

Виробництво сірчаної кислоти у моногідраті, тонн

114,9

48,7

55,1

47,9

113,1

Поліпшення галузевої структури промислового виробництва Луганщини необхідно здійснювати у напрямі зростання в його питомій вазі, перш за все, легкої, хімічної та нафтохімічної галузей, промисловості будівельних матеріалів, машинобудування і металообробки. Для цього необхідно зберегти позитивні тенденції нарощування промислового виробництва, насамперед, за рахунок ефективного менеджменту та маркетингу продукції, науково обґрунтованої приватизації, а якщо необхідно реприватизації, реструктуризації та диверсифікації, розроблення бізнес-плану залучення іноземних інвестицій у промисловість, особливо в регіони, які входять у зони спеціальної інвестиційної діяльності. Агропромисловий комплекс. Луганська область неспроможна повністю забезпечити потреби її населення в продуктах харчування власним виробництвом. У той же час потенціал АПК регіону достатньо великий. У його структурі виділяється сільське господарство, переробна промисловість, виробнича і соціальна інфраструктура. Виробництво засобів виробництва для АПК в області практично відсутнє і представлене лише випуском мінеральних добрив та засобів захисту рослин.


 
 

Цікаве

Загрузка...