WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Лісові та рекреаційні ресурси України - Курсова робота

Лісові та рекреаційні ресурси України - Курсова робота

У 1996-1997 р.р. в рамках програми США з підтримки досліджень в країнах (US Country Studies Program) науковці лабораторії провели пілотну фазу досліджень щодо можливого впливу глобальної зміни клімату на ліси України. Дослідження показали, що при реалізації різних сценаріїв зміни клімату на території України, будуть спостерігатися як негативні, так і позитивні зміни у лісах. Негативні зміни будуть пов'язані, в першу чергу, з різкою зміною умов росту лісів внаслідок зміни температурного режиму і кількості опадів, збільшенням частоти та інтенсивності пошкодження дерев хворобами та шкідниками, збільшенням кількості лісових пожеж. Позитивні зміни (збільшення приросту) можливі внаслідок збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері та, як наслідок, збільшення інтенсивності росту лісових рослин.

Висновок.

З врахуванням викладеного вище матеріалу можна зробити висновок, що регіони України мають різну структуру природно-ресурсних багатств із перевагою тих чи інших компонентів, що і визначає величину інтегрального показника їхнього потенціалу

Унікальні природні умови Криму і Карпат забезпечують наявність величезного рекреаційного потенціалу відповідних регіонів. Домінуючими в складі даного виду ресурсів є санаторно-курортні ресурси, якими славиться Південь України. У Карпатському регіоні зосереджені рекреаційні ресурси лікувальної властивості: мінеральні води (Львівська область) і лікувальні бруди (Івано-Франківська і Тернопільська області).

Ключове значення і, отже, найбільша вага при економічній оцінці, у структурній ієрархії регіонального природно-ресурсного потенціалу мають запаси таких ресурсів:

 • мінеральних,

 • земельних,

 • водяних,

 • лісових,

 • рекреаційних.

Тому найбільш високі інтегральні показники природно-ресурсного потенціалу характерні для регіонів, що володіють значними запасами перерахованих природних багатств.

Найменш об'ємним природно-ресурсним потенціалом володіють Центрально-Український і Волинський регіони, показники яких відповідно складають 6% і 3,5%. Замикаюча позиція цих регіонів порозумівається розташуванням досить незначних запасів усіх видів ресурсів на їхнє території, крім земельних.

Величина природно-ресурсного потенціалу є необхідною, але недостатньою умовою для ефективного соціально-економічного розвитку регіону. Рух по траєкторії стійкого регіонального розвитку, що визначається економічним, соціальної й екологічним векторами, детерминировано реалізацією комплексних потенційних можливостей регіону. Їхню величину можна розглядати як геоекономічний потенціал регіону, домінуючим структурним елементом якого є природно-ресурсний потенціал.

Список використаної літератури.

 1. Лісовий Кодекс України // Відомості Верховної Ради , 1994 року, № 35

 2. Закон України „Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу „Курортополіс Трускавець"". // Відомості Верховної Ради , 2004, №9

 3. Закон України „Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України" // Відомості Верховної Ради , 2000, № 47.

 4. Програма перспективного розвитку рекреаційних зон в Україні від 22 вересня 1994// Відомості Верховної Ради , 1994, № 28

 5. Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів, Екотехніка, 1994.

 6. Мішогло Г.О. Економічна географія України з основами виробництва. – К., Поступ, 1997.

 7. Розміщення продуктивних сил / Під ред.Є.П.Качана. – К., Діло,1997.

 8. Андропов О.М. Стан рекреаційного комплексу України // Економіка і Екологія, 2005, № 24.

 9. Богатко О.Г. Вплив лісів на клімат в Україні // Україна Молода, 19 січня 2005.

 10. Гаспарян А.А. Розвиток гірського туризму в Україні. //Бізнес, 2006, №5

 11. Гонгало П.Ф. Проблеми відтворення ресурсного комплексу України. // Економіка і Екологія, 2004, №15

 12. Кішко П.К. Деревообробна промисловість України: проблеми та перспективи розвитку // Бізнес, 2006, №3.

 13. Куроїдов О.Н. Навколишнє середовище та розвиток рекреаційного комплексу України // Україна Молода, 7 листопада 2000.

 14. Михайлов В.А. Антропогенний вплив на навколишнє середовище. // Економіка і Екологія, 2004, №15

 15. Прутко К.К. Україна – ресурсний придаток ? // Зірка надії, 26 травня 2004.

Додатки.

Додаток А

Перелік біосферних заповідників, природних заповідників, національних природних парків України.

Назва

Рік створення

Загальна площа, га

Площа власних земель, га

Кількість видів з Червоної книги України

Флори

Фауни

Біосферні заповідники

"Асканія-Нова"

1985

33307

11312

22

41

Чорноморський

1985

89129

89129

24

69

Карпатський

1993

57880

31995

92

74

Дунайський

1998

46403

46403

8

61

Природні заповідники

Кримський

1923

44175

44175

79

53

Канівський

1923

2049

2049

26

74

Український степовий

1961

2768

2768

46

25

Луганський

1968

1576

1576

32

19

Поліський

1968

20104

20104

17

53

Ялтинський гірсько-лісовий

1973

14523

14523

82

36

Мис Мартьян

1973

240

240

36

35

Карадазький

1979

2855

2855

77

83

Розточчя

1984

2080

2080

32

19

Медобори

1990

10455

10455

29

20

Дніпровсько-Орільський

1990

3766

3766

9

24

Єланецький степ

1996

1676

1676

17

77

Горгани

1996

5344

5344

15

20

Казантипський

1998

450

450

18

17

Опукський

1998

1592

1592

14

9

Національні природні парки

Карпатський

1980

50303

38591

78

18

Шацький

1983

32515

18810

32

33

Синевир

1989

40400

27208

40

11

Азово-Сиваський

1993

52154

52154

7

18

Вижницький

1995

7928

7013

31

19

Подільські Товтри

1996

261316

3015

60

79

Святі Гори

1997

40589

11878

48

50

Яворівський

1998

7079

2886

27

Додаток Б

Програма відновлення лісових та рекреаційних ресурсів України.

Назва об'єкта природно-заповiдного фонду (площа, гектарiв)

Орiєнтовна вартiсть робiт, тис. гривень

У тому числi за рахунок:

державного бюджету

фондiв охорони навколиш-нього при-родного сере-довища

грантiв мiжна-родних еколо-гiчних органi-зацiй

Термiн виконання (роки) за кодами бюджетної класифiкацiї по кожному об'єкту

1. Розроблення проектiв створення, вiдведення земель для органiзацiї територiї об'єктiв природно-заповiдного фонду

Нацiональнi природнi парки, якi передбачається створити

Приазовський, 20 тис.

320

220

100

-

2000-2005

Меотида, 15 тис.

120

70

50

-

2000-2005

Сиваський, 195 тис.

400

300

100

-

2000-2005

Прип'ять-Стохiд, 50 тис

450

300

150

-

2000-2005

Свидовецький, 15 тис.

120

70

50

-

2004-2006

Галицький, 14 тис.

70

40

30

-

2004-2006

Переяслав-Хмельницький, 10 тис.

80

50

30

-

2004-2006

Гуцульщина, 50 тис.

400

300

100

-

2004-2006

Днiстровський Каньйон, 10 тис.

80

50

30

-

2005-2004

Джарилгач, 10 тис.

80

50

30

-

2005-2004

Тростянецько-Ворсклянський, 40 тис.

300

200

100

-

2005-2004

Сiверсько-Донецький, 20 тис.

160

100

60

-

2006-2005

Гранiтно-степове Побужжя, 5 тис.

40

40

-

2006-2005

Великий Луг, 40 тис.

300

200

100

-

2006-2005

Нижньосульський, 17 тис.

140

100

40

-

2004-2006

Центрально-Подiльський, 15 тис.

120

80

40

-

2004-2006

Самарський бiр, 20 тис.

160

100

60

-

2005-2007

Передкарпатський, 20 тис.

160

100

60

-

2005-2007

Диканькiвський, 15 тис.

120

80

40

-

2006-2008

Слобожанський, 10 тис.

80

50

30

-

2006-2008

Кiнбурнська коса, 10 тис.

80

50

30

-

2007-2009

Трахтемирiвський, 10 тис.

80

50

30

-

2008-2010

Нижньоднiпровський, 50 тис.

400

300

100

-

2009-2011

Кримський, 25 тис.

200

130

70

-

2010-2012

Савранський лiс, 10 тис.

80

50

30

-

2011-2013

Чатир-Даг, 5 тис.

40

40

-

-

2012-2014

Саки, 10 тис.

80

50

30

-

2013-2015

Велике фiлофорне поле Зернова, 100 тис.

100

100

-

-

2013-2015

Мале фiлофорне поле, 30 тис.

60

60

-

-

2013-2015

Бiосфернi заповiдники, якi передбачається створити

Захiдне Полiсся, 40 тис.

280

200

80

-

2000-2005

Схiднi Карпати, 50 тис.

350

250

100

-

2000-2005

Кримський, 40 тис.

320

250

70

-

2004-2006

Розточанський, 25 тис.

170

120

50

-

2012-2015

Полiський, 50 тис.

350

250

100

-

2004-2006

Український лiсостеповий, 50 тис.

350

250

100

-

2010-2012

Донецький кряж, 20 тис.

140

100

40

-

2012-2015

Природнi заповiдники, межi яких розширюються

Медобори, 2 тис.

20

20

20

-

2000-2005

Полiський, 14 тис.

100

80

-

-

2004-2006

Днiпровсько-Орiльський, 505

10

10

-

-

2005-2004

Бiосфернi заповiдники, межi яких розширюються

Карпатський, 10 тис.

70

50

20

-

2005-2004

Дунайський, 20 тис.

140

100

40

-

2006-2005

Чорноморський, 50 тис.

50

50

-

-

2005-2007

Нацiональнi природнi парки, межi яких розширюються

Вижницький, 3 тис.

20

20

-

-

2004-2006

Синевир, 3 тис.

20

20

-

-

2004-2006

Подiльськi Товтри, 20 тис.

100

70

30

-

2005-2004

Ужанський, 10 тис.

50

50

-

-

2006-2005

Святi Гори, 10 тис.

50

50

-

-

2004-2006

Усього:

7410

5270

2140

-


 
 

Цікаве

Загрузка...