WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Економіко-географічний комплекс Харківської області - Курсова робота

Економіко-географічний комплекс Харківської області - Курсова робота

У загальному обсязі реалізованої у 2008р. промислової продукції країни питома вага області становить 5%.

У Харківській області розташовано понад 800 промислових підприємств великого та середнього бізнесу, на яких працює близько 184 тис. чол.

Структура промисловості за обсягами реалізації на 01.01.2009р. становила:

 1. Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини – 0,7%

 2. Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність – 3,3%

 3. металургійне виробництво готових металевих виробів – 3,2%

 4. Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції – 9,2%

 5. Легка промисловість – 0,8%

 6. Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води – 16,6%

 7. Хімічна та нафтохімічна промисловість – 4,6%

 8. Виробництво коксу, продуктів нафто перероблення – 7,7%

 9. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 27,2%

 10. Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних матеріалів – 0,6%

 11. Добування паливно-енергетичних корисних копалин – 3,7%

 12. Машинобудування – 19,9%

 13. інші галузі промисловості – 2,5%

Суттєвий внесок у загальні результати промислової діяльності належить стратегічно важливим для Харківщини галузям, які мають найбільшу частку в обсягах промислового виробництва та реалізації продукції. Це, в першу чергу, такі галузі, як виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, машинобудування, паливно-енергетичний комплекс, питома вага яких у загальних обсягах реалізованої продукції області становить понад 75%.

Одним із головних пріоритетів розвитку промислового комплексу області було і залишається підвищення його конкурентоспроможності, посилення інноваційної спрямованості, у тому числі і через впровадження систем управління якістю.

Машинобудування залишається провідною галуззю діяльності промисловості області. У 2008 році його питома вага в обсягах реалізації промисловості зросла з 15,6% до 19,9%.

Машинобудівний комплекс Харківщини відрізняється багатопрофільністю виробництв – від точного приладобудування до виробництва турбін, сільськогосподарських машин, літаків, продукції військово-промислового призначення.

Провідні машинобудівні підприємства області мають загальнодержавне значення, серед них:

 • ВАТ "Турбоатом"

 • ДП "Завод "Електроважмаш"

 • ЗАТ "Завод "Південкабель"

 • ДП "Харківський машинобудівний завод "ФЕД"

 • ВАТ "Харківський підшипниковий завод"

 • ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе"

 • Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів "Укрспецвагон"

 • Харківське державне авіаційне виробниче підприємство

3.1 Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

Забезпечення населення високоякісною продукцією є одним із найважливіших завдань соціально-економічної політики держави. Розвиток підприємств харчової промисловості має для області важливе як економічне, так і соціальне значення. Середньооблікова чисельність штатних працівників галузі складає понад 15% від чисельності працюючих у промисловості. Харківщина традиційно посідає провідні місця в Україні з виробництва окремих видів продовольчих товарів. Регіон є одним із лідерів у виробництві кисломолочних продуктів, борошна, хліба та хлібобулочних виробів, соняшникової нерафінованої олії, цукру та ін.

На підприємствах галузі працює 27,2%від загального обсягу реалізованої промислової продукції області.

У галузі випуску харчових продуктів працюють такі провідні підприємства:

- ЗАТ "Вовчанський олієекстраційний завод";

- ТОВ "Техноком";

- ТОВ "ЛГЗ "Пройм";

- Харківське відділення ВАТ "Сан ІнБев Україна";

- АТЗТ "Куп'янський молочноконсервний комбінат";

- ЗАТ "Філіп Морріс Україна"

- ТОВ "Вовчанський м'ясокомбінат";

- ЗАТ "Харківський жировий комбінат";

- ДП "Ново покровський комбінат хлібопродуктів";

- ЗАТ "Харківська бісквітна фабрика" та ін.

Пріоритетними напрямками подальшого розвитку галузі є впровадження сучасних технологій, технічне переоснащення підприємств, підвищення якості продукції, активна маркетингова діяльність.

3.2 Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

Наявність природних сировинних родовищ, здійснення в області будівельно-монтажних робіт, концентрація трудових ресурсів створили об'єктивні передумови розвитку в регіоні потужного будівельного комплексу, важливою складовою якого є виробництво продукції для будівництва. На сьогодні промисловість області здатна забезпечити необхідною продукцією увесь будівельний цикл – від початкової стадії (закладення фундаменту) до кінцевої (облицювальних та оздоблювальних робіт).

Харківська область входить до трійки лідерів з виробництва цементу, плитки керамічної, блоків та цегли з цементу, штучного каменю та бетону для будівництва. Регіон також є одним із провідних виробників листів гофрованих, шиферу та виробів із азбестоцементу.

До найбільших заводів галузі неметалевої мінеральної продукції є:

 • ЗАТ "Харківський платків завод";

 • ТОВ "Малинівський склозавод";

 • ТОВ "Мереф'янська скляна компанія";

 • ХФ ЗАТ "Слобожанська будівельна компанія".

3.3 Легка промисловість

Легка промисловість Харківщини представлена підприємствами малого та середнього бізнесу.

До підприємств, що спеціалізуються на виробництві верхнього одягу, головних уборів, карнавальних костюмів, сценічного одягу, робочого взуття та одягу, тканин, тари з поліпропілену належать:

 • ТОВ "Спец майстер";

 • ТОВ "Дебант Україна";

 • ВАТ "Фабрика театрального реквізиту";

 • ТОВ "Мангуст ЛТД";

 • ВКФ "Фаст";

 • ВАТ "Вовчанська взуттєва фабрика";

 • ЗАТ "Декор Класік".

Целюлозно-паперова та поліграфічна галузі включають в себе виготовлення цілого ряду різноманітних виробів, а саме: паперу та картону, різноформатної картонної тари, шпалер, виробів побутового призначення, виготовлення друкарських форм, проведення оздоблювальних і брошурувально-палітурних робіт та безпосередньо ведення поліграфічної діяльності (друкування газет, журналів, книжкової продукції, дитячих альбомів, ігор та ін..)

В області працюють понад 300 поліграфічних підприємств різних форм власності та різної потужності, понад 120 видавництв та видавничих організацій, що випускають найрізноманітнішу продукцію.

Кращих показників у цій галузі здобули: ТОВ "Пакс Імпекс", ТОВ ПП "Фоліо плюс", ТОВ "Фактор друк", ТОВ "Наргус".

3.4 Паливно-енергетичний комплекс

Визначальний вплив на стан економіки області, вирішення проблем соціальної сфери має розвиток енергетики.

Паливно-енергетичний комплекс області представлено підприємствами за такими основними видами діяльності, як :

 1. добування паливно-енергетичних корисних копалин;

 2. виробництво продуктів нафто перероблення та коксу;

 3. виробництво та розподілення електроенергії, газу та води.

Характерною особливістю Харківської області є наявність власної сировинної бази і можливість забезпечення всіх галузей економіки регіону електроенергією та природним газом.

Харківська область з точки зору досягнень, можливостей та перспектив займає особливе місце в нафтогазовому комплексі України.

Харківська область з точки зору досягнень, можливостей та перспектив займає особливе місце в нафтогазовому комплексі України. На сьогодні запаси природного газу по області сягають 35% від запасів України, що розробляються. Крім того, Харківська область забезпечує 43,4% від загального видобутку країни.

На території області зареєстровано 39 газових та нафто газоконденсатних родовищ, які розкриті майже 1500 пошуковими, розвідувальними та експлуатаційними свердловинами.

3.5 Сільське господарство

Запорукою продовольчої безпеки, підвищення рівня якості життя населення є прискорений розвиток сільського господарства. В останні роки в цій галузі відбуваються важливі зміни, пов'язані з формуванням інвестиційно-інноваційної моделі розвитку сільськогосподарських підприємств, залученням капіталу з інших галузей економіки, прямих іноземних інвестицій та кредитних ресурсів. До основних видів продукції рослинництва належать: соняшник, цукровий буряк, картопля, овочі, плоди і ягоди.

На розвитку тваринницьких галузей в останні роки суттєво позначилися заходи, пов'язані зі вступом України до Світової організації торгівлі. Першочергового значення набули такі фактори, як якість і конкурентоспроможність тваринницької продукції, що стало об'єктивною передумовою для формування в області мережі економічно сильних великотоварних господарств, здатних забезпечити виробництво молока, яєць і м'яса на промисловій основі.

Має важливе місце вирощування і відгодівля великої рогатої худоби.

До найпотужніших виробників молока в Україні у Харківській області належать: СК "Восток" Ізюмського району, ВАТ "Насіннєве" Кегичівського району, ДП ДГ "Кутузівка" Харківського району, ВСАТ "Агрокомбінат "Слобожанський" Чугуївського району, ПАОП "Зоря" Красноградського району.

На новій промисловій базі відновлено виробництво м'яса свиней у агрокомбінаті "Слобожанський" Чугуївського району. Стабільно нарощують обсяги виробництва харчових яєць птахофабрики області.

Виробництвом м'яса курей-бройлерів на Харківщині займаються вже три птахофабрики, поставляючи до столу жителів Харкова і області п'яту частину всього виробленого в області м'яса. Набуває розвитку галузь вівчарства.

3.6 Транспорт

Транспортний комплекс Харківщини представлений такими видами транспорту, як залізничний, автомобільний, авіаційний, міський наземний електричний та метрополітен. В області створена розгалужена транспортна інфраструктура, яка дозволяє забезпечити потреби населення та народного господарства області у вантажних та пасажирських перевезеннях.


 
 

Цікаве

Загрузка...