WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Географічна наука в античному світі - Курсова робота

Географічна наука в античному світі - Курсова робота

Спеціальний розділ присвячується змінам земної поверхні. У цьому велику роль відіграють річки, що беруть початок в горах, а не в океані, як вважали його попередники. Арістотель також систематизував погляди своїх попередників щодо теплових поясів і визнавав ідею Евдокса про кулястість Землі. Йому ж належить ідея про поступовий перехід від неживих тіл до рослин, а від рослин - до тварин ("сходи істот"). І перша класифікація тварин (описано 500 видів). При районуванні поверхні Землі їм виділяються 5 зон. При цьому суша займала лише частку північної помірної зони. Ойкумена ж тягнулася із заходу на схід від Гераклових Стовпів (Гібралтара) до Індії, а з півночі на південь - від Скіфії до Ефіопії. Таким чином, Аристотель диференціював науки і знання про природу придбало форму природознавства. Він же стояв біля витоків спільного землезнавства і компонентної географії.

Вчені класичної Греції звернули увагу на залежність людини від природної середи. Першим був Гекатей. Потім Гіппократ вводить поняття "ф'юзис", надаючи йому значення що оточує людський організм природи. Він бачить людину в космічній гармонії. Людина - мікрокосм. Він частка мезокосма (географічній дійсності) і макрокосму. Ідеальний лише макрокосм, тоді як мезокосм (середа) може бути кращим, різноманітнішим і помірнішим, або ж гіршим, жаркішим або холоднішим. Дисгармонія людини з середою дає хвороби. Ойкумену за умовами життя він ділив на три смуги: холодну північну (Скифія), помірну середню (входила Греція) і жарку суху південну (Лівія, Єгипет). Порівнюючи жителів цих смуг, Гіппократ робить висновок про те, що їх тіло і дух залежать від клімату. Так був покладений початок географічному детермінізму, дуже важливому природничо-науковому положенню, яке пояснювало залежність живих істот, людини, та суспільства в цілому від природних умов. Проте багато істориків (наприклад, Ксенофонт), а також Аристотель і Платон використовували це положення в політичних цілях, пояснюючи право греків управляти іншими народами розквітом грецької культури і сприятливими природними умовами.

Епоха еллінізму почалася походами А.Македонського і розвитком торгівельних стосунків Греції зі східними країнами. Філософія цього періоду відходить від природничо-наукового напряму і заглиблюється в проблеми етики і моралі. Якщо за творця першої карти вважають Анаксимандра, то основоположником математико-картографічного напряму став Ератосфен Киренський (276-194 до н.е.), що заклав основи математичної географії. Він вперше застосував термін "широта" і "довгота", і при побудові карти Ойкумени використовував 7 паралелей і перпендикулярні ним меридіани. Він очолював Олександрійську бібліотеку, був охоронцем найбільшої скарбниці античної науки і літератури. Його праця "Географічні записки" була першою, де згадувався термін "географія" (замість периплов і периегезів). Він включав не лише опис Ойкумени, але і питання математичної і фізичної географії. Вперше були визначені розміри Ойкумени і введена сітка меридіанів і паралелей. Порівнюючи величини кута падіння променів полуденного сонця в Александрії і Сиене (Тропік Раки), Ератосфен першим визначив коло Землі по меридіану. Отримана величина дорівнювала 252 тис. стадій (близько 40 тис.км). "Географія" Ератосфена об'єднала в собі фізичну, математичну (картографічну) і регіональну географію.

Римська імперія. Кордони Ойкумени розширилися в період римських завоювань, які диктували замовлення на історико-країнознавчі описи і математичну географію (вимір відстаней по дорогах, спеціальні земельні роботи у військових цілях, межування земель і ін.).

У епоху розквіту римської імперії (I-II ст.н.е.) переважали географічні описи країнозначого плану, часто пов'язані з історією. Найбільш великі роботи належать Страбону, грекові з Амасії (64 до н.е. - 23 н.е.). Їм написана "Географія" в 17 книгах. У першій він торкається історії географії. У другій - загальногеографічних уявлень. У своїх думках він спирався на ідеї попередників. Особливо на роботи Ератосфена. Решта всіх книг присвячена регіональним описам Іберії, Британії, Кавказу, Малої Азії і ін. Проте, дані про природу цих регіонів традиційно мізерні і уривчасті. У таких країнознавчиї описах Страбон бачив прикладне значення географії і її користь для правлячих кругів держави, військових і торговців. Тому його вважають за головного ідеолога описово-країнознавчої (хорографічної) географії.

Клавдій Птоломей (90-160 р.р.) останній з великих вчених античності, що приділв увагу географічним проблемам. У своїх роботах про "Велику побудову" і "Керівництво по географії" він узагальнив відомі факти про Ойкумену і теоретичні ідеї своїх попередників. На його думку слід розрізняти "географію" і "хорографию". Перша охоплює лінійне зображення відомої частки Землі зі всім, що на ній знаходиться. У її сферу входять питання з'ясування фігури і розмірів Землі, розробка проекцій і визначення географічних координат для створення карт Ойкумени. Хорографія займається описом окремих місцевостей, "приводячи в своїх описах навіть такі дрібниці, як, наприклад, гавані, селища, округа, притоки головних річок і так далі".

Висновки

Таким чином, найбільш важливими досягненнями епохи Стародавнього світу можна назвати:

— поява натурфілософії з цілісними природно-научними уявленнями, які протиставлялися релігійно-міфологічному поясненню і базувалися на світогляді космоцентризма і єдність всесвіту;

— становлення єдиної географії на базі цілісного мислення того часу, в якому об'єднувалися багато сторін філософії, історії, математики, природознавства, етнографії і інших напрямів. Географічні ідеї формувалися в єдності вказаних переконань і не складали самостійного напряму. "Я вважаю, - писав Страбон, - що наука географія, якій я тепер вирішив займатися,, так само, як і всяка інша наука входить в круг занять філософією" (1964, с.7).

— поява описательно-страноведческого напряму, який сприяв накопиченню географічних фактів про різні регіони Ойкумени і утворенню єдиної географії. Першими страноведческими описами стали периплы (опис берегів), периэгезы (опис суші) і періоди (об'їзди землі). З узагальненням подібних вигадувань виступив Гекатей. Ці описи були тісно пов'язані з історією, тому основна увага приділялася зовнішнім рисам земної поверхні (топографії), опису народів, політичного устрою, міст і т.д.;

— поява математико-географического напряму, який на думку деяких учених (Ератосфена, Птоломея) претендував на роль "спільної географії". Подальший розвиток цього напряму привів до виникнення геодезії і картографії;

— зародження физико-географического або общеземлеведческого напряму, пов'язаного із спробою пояснення описуваних природних явищ. Розвивалися ідеї про фігуру Землі, теплові пояси, співвідношення суші і моря.

Список літератури:

  1. Круть И.В., Забелин И.М. Очерки истории представлений о взаимоотношении природы и общества (общенаучные и геолого-географические аспекты). Институт истории естествознания и техники АН СССР . - М. : Наука, 1988 . - 415 с. - Библиогр.:с.408-413.

  2. Економiчна i соцiальна географiя свiту. Навчальний посiбник: / Степан Кузик, О. Шаблiй, М.М. Книш та I. Ровенчак . – Львiв: Свiт, 2003 . - 671 с.

  3. История географии как науки (http://www.teory.narod.ru)


 
 

Цікаве

Загрузка...