WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Визначення метеорологічних і кліматичних факторів. Аналіз метеорологічних умов забруднення атмосфери - Курсова робота

Визначення метеорологічних і кліматичних факторів. Аналіз метеорологічних умов забруднення атмосфери - Курсова робота

Приблизно приймається, що

при vм< 2 м/с uм = vм=1,89 м/с

В моєму випадку з точки зору швидкості вітру на даній території створюються сприятливі та безпечні умови для роботи підприємства хімічної галузі.

Безпосереднім фактором, що визначає ступінь забруднення атмосфери, є напрямок вітру. Аналіз повторюваності різних напрямків вітру у різні періоди року (див. рис. 4.1), особливо із боку підприємства-джерела викидів, проводиться з урахуванням відстані між підприємством і житловою забудовою, ураховуючи, що максимум концентрацій шкідливих речовин створюється на відстані, кратній 10-20 висотам труб для низьких джерел викидів, і на відстані 20-40 висоти труби для високих джерел.

Максимум концентрацій шкідливих речовин для джерела викиду з висотою рівною 18м (не високого джерела) дорівнює:

хmax=(10-20)∆Hтр

хmax=180-360 м.

Концентрація домішок набуває максимального значення на відстані від180м до 360м від джерела забруднення. Враховуючи те, що підприємство хімічної промисловості розташоване на відстані L=1500м від забудови, можна зробити висновок, що в даній місцевості за напрямом вітру склалися безпечні метеорологічні умови.

7.2 Аналіз стратифікації атмосфери

До основних факторів, що впливають на рівень забруднення атмосфери належать її стратифікація (усталеність атмосфери).

Для проведення аналізу впливу стратифікації (усталеності) на ступінь забруднення атмосфери використовуються дані розділу 2.

Найбільшої уваги потребують метеорологічні умови, що характеризу-ються інверсійним розподілом температури в атмосфері. До таких умов відносять приземні та піднесені інверсії:

В моєму випадку умови склалися так, що інверсія знаходиться близько до джерела викиду (Нтр=18м, Zінверсії=100м), тому склалися не сприятливі умови для розсіювання домішок.

7.3 Аналіз повторюваності туманів і атмосферних опадів

На формування певного рівня забруднення атмосферного повітря суттєво впливають також тумани і опади.

Повторюваність туманів. Для даного періоду року повторюваність туманів відноситься до НМУ (повторюваність туманів складає 6 днів, тоді коли середньо річна складає 3,66 днів на рік), що призводить до забруднення рівня приземного шару повітря.

Атмосферні опади. В лютому кількість опадів складає 28 мм, що складає лише 5,7% опадів порівняно з річною їх кількістю. Отже кількість опадів за досліджуваний період не достатня для ефективного очищення приземного шару атмосфери.

7.4 Аналіз несприятливих метеорологічних умов (НМУ)

НМУ – це такі метеорологічні умови, які обмежують розсіювання промислових викидів в атмосфері для даного промислового підприємства (хімічної промисловості) в даний період року (лютий). До таких умов належать:

 • Близькість фактичної середньо місячної швидкості вітру vв=4,1м/с до небезпечної швидкості uм=1,89 м/с. Швидкість вітру не є НМУ для підприємства хімічної промисловості.

 • Наявність інверсії близько до джерела викиду. Наявність інверсії є НМУ для даного підприємства.

 • Малі швидкості вітру. Для підприємства середньо місячна швидкість вітру vв=4,1 м/с не є НМУ.

 • Наявність туманів в даному випадку являється НМУ.

 • Незначна кількість опадів також є НМУ для даного виробництва.

8 Аналіз метеорологічних умов поширення домішок

Аналіз метеорологічних умов поширення домішок зводиться до визначення форми димової струмини, характерної для заданих джерел викидів, виходячи із метеорологічних умов даної місцевості.

Для хімічного підприємства характерна задимляючи струмина (зрізана зверху), яка утворюється в умовах, коли усталений шар повітря розташовується на невеликій відстані від місця викиду, тобто струмина обмежена зверху інверсією. Приземні концентрації у таких умовах можуть досягати високих значень.

Література

 1. Справочник по климату СССР. Ч. 1-5. - Л.: Гидрометеоиздат,1966-1969г.

 2. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика./ Госстрой СССР.- М.: Стройиздат,1983.- с.136.

 3. В.А. Барановський. Екологічний атлас України. - Київ:Географіка,2000.-40с.

 4. Чемерис М.П.Метеорологія і кліматологія. Практикум. - Луцьк: Вид-во "Медіа", 1999. - 151с.

 5. Практикум по курсу "Метеорология и климатология" для студентов экол. спец.- Кременчуг, 1996.

 6. Методическое пособие по курсу "Метеорология и климатология". краткий атлас облаков.- Кременчуг, 1996.

 7. П.И.Колесник. Метеорология. Практикум. – Киев: Вища школа, 1986. – 175с.

 8. Климатические характеристики условий распространения примесей в атмосфере. Справочное пособие / Под ред. д. гегр. наук Э.Ю. Безуглой д.ф.-м. наук, проф. М.Е. Берлянда.- Л.: Гидрометеоиздат,1983 - 327с.

 9. Методические указания по прогнозу загрязнения воздуха в городах / Под ред. д.ф.-м.наук, проф. М.Е. Берлянда.- Л.: Гидрометеоиздат, 1983 - 78с.

Кліматичні дані даної місцевості:

1.Середня місячна та річна температура повітря

І

II

Ш

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Рік

-5,8

-5,2

-0,4

8,0

15,2

17,7

20,8

19,7

14,5

7,9

1,4

-3,3

7,6

2. Середня місячна та річна відносна вологість повітря, <р (%)

І

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IV

X

XI

XII

Рік

88

88

84

73

64

65

66

68

71

80

88

89

77


 
 

Цікаве

Загрузка...