WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла - Курсова робота

Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла - Курсова робота

Аналіз факторів територіальної організації Стаханово – Алчевського промислового вузла

Природно-географічні фактори

Для території характерні 2 структурно-тектонічних поверхи – докембрийский і палеозойський, складений породами нижнього і середнього карбону. Ці породи зім'яті в складки і розбиті різними розривними порушеннями. Кам'яновугільні відкладення представлені пісковиками, алевролітами, аргілітами, вапняками і вугільними пластами. Мінеральні утворення в них порівняно рідкісні. Досить часто зустрічаються лише сидерити у вигляді конкрецій, в аргілітах, невеликих кристалах кварцу, що утворюються в тріщинах, що виникають в пісковиках. Тріщини у вапняках досить часто заліковуються кальцитом. У породах, що вміщають вугільні пласти, можна виявити пірит, який зустрічається у вигляді кристалів чи ж виконує останки викопних безхребетних.

Місцевість прикрита також четвертинними лесовими породами.

Переважна більшість корисних копалини регіону мають осадове походження: вони виникли в процесі седиментації в морях, затоках, лагунах, озерах, на алювіальних рівнинах і в межах боліт.

Провідним природно-географічним фактором в цьому районі є мінерально - сировинний. Серед різноманітних корисних копалин найбільші запаси кам'яного вугілля. Тут залягає вугілля, що утворилося в середньому карбоні. У представленні більшості учених, карбонове вугілля Донбасу утворене вологолюбними рослинами, поширеними в межах заболоченого морського побережжя. У складі цих рослинних співтовариств домінували такі гіганти кам'яновугільного лісу, як лепідодендрони, сигиллярії, каламіти. Як підлісок тут були присутні вологолюбні папороті, деякі насінні папороті, клинолисткові.

Мінеральні ресурси сприяють розвитку вугільної промисловості, тому тут ще з ХІХ століття почали створювати вугільні шахти.

Вугілля не містить рослинних залишків, які можна спостерігати неозброєним оком. Територія промислового вузла знаходиться в межах двох геолого-промислових районів видобутку вугілля : Алмазно – Мар`ївському та Селезнівському, де залягає кам'яне вугілля коксове і худі. Основні марки вугілля: Ж, ЖК, ГЖК, ГР, ДГР, ДО, ОС. Вугілля різного ступеня метаморфізму відрізняється двома основними показниками: виходом летючих і теплотою згорання. Середні значення цих величин для коксового вугілля – 18 – 27% вихід летючих, теплота згорання – 8500 – 8750 ккал/кг; для худого вугілля – 9 – 17% - вихід летючих, 8450 – 8750 ккал/кг - теплота згорання.

В межах Луганської області, на основі характеру морфоструктури і морфоскульптури, а також враховуючи історію розвитку рельєфу, виділяється ряд геоморфологічних областей. Найбільш південною з них є Центральнодонецька структурно-денудаційна рівнина, відповідна в орографічному відношенні Донецькому кряжу. Територія Стаханово – Алчевського вузла знаходиться в межах північного схилу Центральнодонецкой структурно – денудаційної рівнини. Рельєф в місцях, що безпосередньо примикають до вододілу, мелкохолмистый, в інших місцях розповсюдження виходів карбону – грядково-гривистий.

Рівнинний рельєф разом з мінеральними ресурсами сприяють розвитку різних галузей промисловості, але для цієї території характерна густа водно-ерозійна мережа, що ускладнює будівництво промислових і житлових будівель, розвиток сільського господарства.

Клімат, що формується під впливом порівняно великої кількості сонячної радіації, панування континентального повітря помірних широт і віддаленості від океанів і морів, характеризується як помірно континентальний з досить жарким, посушливим літом і порівняно холодною зимою з нестійким сніжним покривом. Географічне положення в помірних широтах обумовлює велику кількість сонячного тепла. Середньорічні величини сумарної сонячної радіації складають 105 -114 ккал/ см2. У формуванні клімату беруть участь декілька типів повітряних мас: арктичні, помірні, тропічні, серед яких виділяються континентальні і морські.

Велика притока сонячного тепла і переважання континентальних повітряних мас визначають температурний режим з характерними досить високими літніми температурами (+21,5С) і порівняно низькими температурами взимку (-7,5С). У регіоні випадає найбільша в області кількість опадів – близько 500 – 560 мм. Для режиму випадіння опадів характерний континентальний тип з літнім максимумом.

Кліматичні показники території сприяють розвитку сільського господарства, оскільки місцевість одержує достатню кількість тепла і вологи для вирощування зернових, соняшнику, овочевих культур, розвитку птахівництва.

В умовах сильно розчленованого рельєфу північного схилу Донецького кряжа лесові і лесовидні суглинки майже повністю змиті, і ґрунтоутворюючими породами тут найчастіше є продукти руйнування (елювій) корінних порід: пісковиків, сланців, вапняків, мело-мергельных порід. У таких умовах звичайно формуються чорноземи звичайні щебнисті на елювії щільних корінних порід, серед яких виділяють дві основні генетичні групи:

1. Чорноземи звичайні щебнисті на елювії щільних некарбонатних порід утворюються на мілкоземистому хрящевато-щебнистому елювії кам'яновугільних пісковиків і сланців потужністю 0,7 – 1,5 м, нижче за які залягає малозруйнована корінна порода. За механічним складом чорноземи залежно від ґрунтоутворюючої породи діляться переважно на глинисті і піщано-важко-суглинні (на сланцях), середньосуглинисті (на пісковиках). Кількість гумусу коливається від 3 – 4% (на пісковиках) до 6 – 6,5% (на сланцях).

2. Чорноземи звичайні щебнисті на елювії щільних карбонатних порід утворюються на продуктах руйнування мело-мергельных порід і вапняків, а також на окарбоначеному елювії кам'яновугільних пісковиків і сланців, у зв'язку з чим ґрунти характеризуються підвищеним вмістом карбонатів за всім профілем, починаючи з поверхні. По механічному складу переважають пилевато-середньосуглинисті ґрунти. Кількість гумусу незначна, рідко перевищує 2 – 2,5%. Значна частина площі цих ґрунтів не розпахується, а використовується під випаси. У зв'язку з особливостями рельєфу, корінних порід і антропогенною дією ґрунти сильно еродовані, змінений їх природний склад, що значно знизило продуктивність ґрунтів, ускладнює вирощування сільськогосподарських культур.

На території вузла протікають річки Лугань, Комишеваха, Лозова, Біла, які відносяться до басейну Сіверського Донця. У живленні річок основна роль належить талим сніговим водам (65 – 75%) і літньо-осіннім дощам (близько 25%). Істотну роль в стійкому живленні більшості річок грають підземні води (5 – 10%). Річки мають особливе значення для промисловості вузла, оскільки більшість технологічних процесів водомісткі. Тому річки протягом всього року поповнюються стічними водами промислових підприємств і шахт. Такий антропогенний стік, викликаний господарською діяльністю людини, нерідко викликає небажані зміни в природному гідрологічному режимі і якості поверхневих вод. Для деяких промислових підприємств створені штучні водоймища, в яких відбувається очищення води, яка може використовуватися повторно.

У зв'язку з розвитком промисловості багато річок практично втратили своє рекреаційне значення.

Промислове і рекреаційне значення має одне з найбільших водосховищ Луганської області – Ісаківське, розташоване на річці Біла, поблизу Алчевська і Перевальська. Але сьогодні гостро стоїть проблема щодо якості води у водосховищі, тому рекреаційне значення поступово втрачається.

У промислових цілях використовують також підземні води карбону і крейди. У зв'язку з особливістю поверхневих і підземних вод і негативним впливом промисловості на водні ресурси якість води дуже низька.

Через складну геологічну будову і рельєф місцевості, ґрунтовий покрив і кліматичні особливості для даної території характерні такі типи рослинності – північні різнотравно-типчаково-ковилові степи, петрофітні (кам'янисті) різнотравно-типчаково-ковилові степи, на місці яких зараз розташовуються сільськогосподарські землі.

Сучасний тваринний світ досить різноманітний, але розповсюдження тварин обумовлене інтенсивним господарським освоєнням території, що привело до того, що в сучасному тваринному світі переважають тварини і птахи, що пристосувалися до життя в нових умовах, пов'язаних з скороченням цілинних земель, високою концентрацією населених пунктів і транспортних магістралей, забруднень природних водоймищ і т.д.

Рослинний та тваринний світ промислового значення не має.

З несприятливих природних процесів виявляються: провали (що виникають в результаті просадки гірських порід), газовиділення в районах старих гірських вироблень, атмосферні засухи, суховії, град, грози, тумани, завірюхи, промерзання ґрунтів, відлига, ожеледиця, утворення крижаної кірки і ін.

Сучасний стан природи Луганської області обумовлений не тільки розвитком і взаємодією природних процесів і явищ, але і значною дією на навколишнє природне середовище і окремі її компоненти з боку високо розвинутого і багатогалузевого народногосподарського комплексу, що сформувався в регіоні. У. К. Слюсаренко в межах Луганської області виділяє 5 еколого-господарських районів, серед яких Алчевсько–Стахановській район, де навколишнє природне середовище забруднюється і порушується переважно підприємствами металургійної промисловості, включає Перевальській і південну частину Попаснянського адміністративних районів.

В межах району сформувався могутній індустріальний комплекс з провідною роллю металургійної, коксохімічної і вугільної промисловості, машинобудування, підприємства яких є основними джерелами забруднення природного середовища. Найбільш могутніми джерелами забруднення є підприємства металургійної (Алчевськ, Стаханов, Алмазна) і коксохімічної (Алчевськ, Стаханов) промисловості, а також терикони вугільної промисловості, що горять.


 
 

Цікаве

Загрузка...