WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Проблеми державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в України - Реферат

Проблеми державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в України - Реферат

Проблеми державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в України

16-17 травня 2003 р. в м. Хмельницькому відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в Україні"

Організаторами конференції виступили: Адміністрація Президента України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Головне управління державної служби України, Інститут законодавства Верховної Ради України, Українська Академія державного управління при Президентові України, Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька обласна рада, Хмельницька міська рада, Хмельницький інституту регіонального управління та права.

У конференції взяли учать народні депутати України, науковці, які представляли провідні наукові заклади Києва, Донецька, Бердянська, Луцька, Тернополя, Хмельницького та інших міст нашої держави, а також керівники місцевих органів влади та місцевого самоврядування і практики з Вінницької, Тернопільської, Хмельницької областей. Такий широкий представницький загал учасників свідчить про їх небайдужість до проблем децентралізації державного управління, покращення функціонування владної вертикалі, створення ефективної, відповідальної перед суспільством влади.

Пленарне та секційні засідання конференції відбувалися під головуванням народного депутата України, Голови Наглядової ради Хмельницького інституту регіонального управління та права, кандидата наук з державного управління, доцента В.М.Олуйка, першого проректора Української Академії державного управління при Президентові України доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Академії правових наук України, заслуженого юриста України Н.Р.Нижник, професора кафедри регіонального та муніципального управління Хмельницького інституту регіонального управління та права, доктора економічних наук Д.М.Стеченко, професора кафедри регіонального та муніципального управління Хмельницького інституту регіонального управління та права, доктора економічних наук В.І.Пили, керівника Управління по зв 'язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування апарату Верховної Ради України В.А.Граба, завідуючого кафедрою менеджменту, фінансів та кредиту Хмельницького інституту регіонального управління та права, кандидата економічних наук, доцента В.П.Синчака. З вітальним словом до учасників конференції звернулись голова Хмельницької обласної ради А.О.Овчарук, Хмельницький міський голова М.Шрисгупа. Питанням реформування державної кадрової політики у вимірі адміністративної реформи України приділив увагу у своїй доповіді голова Наглядової ради Хмельницького інституту регіонального управління та права, народний депутат України, кандидат наук з державного управління, доцент ВЖОлуйко. Своє бачення вирішення проблем законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування висловив народний депутат України, голова комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування А.С.Матвієнко. Заступник державного секретаря Кабінету Міністрів України С.О.Сивоконь зосередив увагу на ролі уряду у формуванні та реалізації державної регіональної політики на сучасному етапі. На необхідності зміцнення кадрового потенціалу державного сектору управління, як одного з пріоритетів адміністративної реформи наголосив начальник Головного Управління державної служби України, кандидат юридичних наук Г.І. Леліков. Основним пріоритетам державної регіональної політики була присвячена доповідь заступника керівника Головного Управління організаційно-кадрової політики та взаємодії з регіонами Адміністрації Президента України, керівника управління взаємодії з центральними та місцевими органами державної влади В.Г.Титарчука. У доповіді голови Вінницької обласної ради Ю.І.Іванова було зауважено, що регіональна політика передбачає зустрічний рух: з центру до територій, і навпаки. Такою ж двосторонньою має бути і відповідальність. Питанням наукового забезпечення державної регіональної політики значну увагу приділила перший проректор Української Академії державного управління при Президентові України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України, заслужений юрист України Н.Р.Нижник. Керівник управління по зв'язках з місцевими органами влади і органами місцевого управління апарату Верховної Ради України В.А.Граб висвітлив актуальні питання адміністративно-територіального устрою України. Розуміння проблеми формування механізмів управління регіональним розвитком висловив професор кафедри регіонального та муніципального управління Хмельницького інституту регіонального управління та права, доктор економічних наук Д.Ж.Стеченко.

Учасники науково-практичної конференції обговорювали проблеми у п'яти секціях.

У доповідях учасників секції "Реформування державного управління" наголошувалося на необхідності вдосконалення структури правого регулювання державного управління, науковому обгрунтуванні стратегічного курсу розвитку держави, оптимізації державного апарату, підвищенні якості управління та ефективності управлінської діяльності, розширенні меж компетенції місцевих органів державної влади в сфері державного управління з відповідним посиленням рівня відповідальності за результати їх діяльності.

Учасники секції "Нова регіональна політика та організація місцевого самоврядування" обговорювали проблеми розробки Державної стратегії регіонального розвитку, формування правової бази адміністративно-територіального устрою та його реформування у взаємодії з територіальною організацією місцевого самоврядування, кадрового потенціалу місцевого самоврядування та забезпечення професіоналізму державних службовців, реалізації політичних прав та свобод людини і громадянина в системі органів місцевого самоврядування, інтенсифікації відтворення кваліфікованої робочої сили як напрямку політики регіонального розвитку.

Багато цікавих думок було висвітлено у виступах учасників секції Структурні зміни в економіці та проблеми соціально-економічного розвитку регіону. Зокрема, це стосувалось створення і розширення міжгалузевих форм господарювання і відтворення та раціонального й ефективного використання регіонального природно-господарського потенціалу, запровадження регулюючих механізмів зниження диспропорцій у рівнях соціально-економічного розвитку територій, підвищення економічної активності регіону, створення сприятливого інвестиційного клімату регіону в розробці та реалізації регіональних стратегій.

Учасники секції "Фінансово-бюджетне забезпечення розвитку регіону" докладно проаналізували особливості формування матеріальної та фінансової бази розвитку території, проблеми фінансового менеджменту механізмів концентрації та оптимізації потоків державних ресурсів, що спрямовуються у регіони.

У доповідях учасників секції "Правові засади державного управління та забезпечення адміністративної реформи в Україні" були порушені питання вдосконалення законодавчої бази у сфері забезпечення правових засад державного управління, вироблення принципів і реальних державних пріоритетів у кадровій політиці, забезпечення системи державного управління, подальшого створення та удосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку місцевого самоврядування, формування державного та місцевих бюджетів в галузях освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та культури на основі загальнодержавних стандартів, трансформації низової ланки системи адміністративно-територіального устрою України.

Учасникам конференції презентували науковий часопис Хмельницького інституту регіонального управління та права з питань правознавства, управління та економіки; монографію "Державний службовець в Україні" підготовлену Н.Р.Нижник, В.М.Олуйком, В.А.Яцюком; навчальний посібник "Державне управління в Україні: наукові, кадрові та організаційні засади" за загальною редакцією Н.Р.Нижник та В.М.Олуйка; навчальний посібник Д.М.Стеченка "Інноваційні форми регіонального розвитку".

За результатами обговорення актуальних проблем державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в Україні учасниками конференції вироблені конкретні рекомендації, які будуть направлені для розгляду у всі органи державної влади та місцевого самоврядування. Тези доповідей і повідомлень учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції надруковані у збірнику матеріалів конференції.


 
 

Цікаве

Загрузка...