WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності як напрям стимулювання соціально-економічного розвитку регіону - Реферат

Запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності як напрям стимулювання соціально-економічного розвитку регіону - Реферат

Наступною складовою економічного режиму є митний режим. Митне регулювання здійснюється відповідно до чинного законодавства України, міжнародних договорів (угод). Пропоную запровадити такі митні пільги, як звільнення від сплати ввізного мита на період реалізації інвестиційних проектів суб'єктів підприємницької діяльності, які ввозять на митну територію України - на ТПР - для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів, матеріалів і сировини; устаткування, обладнання та комплектуючих до них. Строк дії даної пільги - до п'яти років. Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.

Незалежно від використання норм пільгового митного режиму, всі суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють зовнішньоекономічні операції, повинні зареєструватись в митниці, вести спеціальний облік матеріальних цінностей та регулярно направляти в митницю спеціальні звіти про їх кінцеве використання.

Останньою складовою економічного режиму є валютний режим. Валютне регулювання на ТПР здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Пропоную, щоб надходження в іноземній валюті від реалізації суб'єктами підприємницької діяльності продукції, товарів (робіт, послуг), вироблених або наданих на ТПР, звільнялися від обов'язкового продажу.

Як зазначалось вище, спеціальний режим інвестиційної діяльності на ТПР передбачає надання певних видів пільг зареєстрованим на території пріоритетного розвитку суб'єктам підприємницької діяльності, що реалізують схвалені інвестиційні проекти. Дані інвестиційні проекти повинні відповідати певній кошторисній вартості. Необхідною умовою є встановлення нижньої межі граничної вартості інвестиційних проектів. Пропонується такий варіант:

- 100 тис. доларів США - у діяльності із збереження історичного та природного надбання, з дослідження та розробок у сфері інформатизації, охорони здоров'я, культури і спорту;

- 250 тис. доларів США - при реалізації інвестиційного проекту в галузях сільського господарства, обробної промисловості, охорони здоров'я та соціальної допомоги;

- 400 тис. доларів США - при реалізації інвестиційного проекту в галузях будівництва та транспорту;

- 500 тис. доларів США - при реалізації інвестиційного проекту в галузях видобувної промисловості, виробництва електроенергії, газу та питного водопостачання.

Позитивне питання про заснування спеціального режиму інвестиційної діяльності вимагає запровадження певних норм, однією із яких є встановлення систем державних гарантій захисту інвестицій. Це забезпечить стабільність та передбачуваність розвитку окремих суб'єктів господарювання і формування ТПР в цілому.

На всіх суб'єктів підприємництва ТПР повинна також розповсюджуватись система державних гарантій щодо прав вивезення за кордон прибутків та капіталів, раніше інвестованих в розвиток території.

Загальноприйнятим у світовій практиці є прийняття правила стосовно додаткових гарантій для суб'єктів підприємницької діяльності на відшкодування збитків та втраченої вигоди у разі реквізиції майна при переведенні рятівних заходів у випадках стихійного лиха, аварій, епідемій тощо, а також спричинених неправомірними діями (чи бездіяльністю) державних органів і їх посадових осіб при виконанні службових обов'язків [3].

Повинен забезпечуватись єдиний підхід до всіх суб'єктів підприємництва безвідносно країни походження капіталу або форм їх організації. Це перешкодить проявам дискримінації за національною чи організаційною ознакою, а також створить заохочувальний клімат для реінвестування капіталу.

Наступним важливим етапом запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності є визначення механізму управління. Органами управління територіями пріоритетного розвитку у Хмельницькій області є: Рада з питань територій пріоритетного розвитку, органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації.

Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації, у нашому випадку це Хмельницька обласна державна адміністрація, здійснюють свої повноваження відповідно до Конституції України та законів України. Крім того, до повноважень також належать: укладання договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту; регулювання питань залучення іноземних працівників до роботи на ТПР. Органи місцевого самоврядування можуть створювати інші органи управління територіями пріоритетного розвитку (національними парками, курортами, заповідниками).

Спеціальним уповноваженим органом управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності, що запроваджується на ТПР у Хмельницькій області, є Рада з питань територій пріоритетного розвитку. Рада створюється Хмельницькою обласною радою. До повноважень Ради належать:

- розроблення, забезпечення реалізації стратегії та погодження поточних програм розвитку ТПР;

- внесення до Хмельницької обласної ради пропозицій щодо затвердження та внесення змін до переліку пріоритетних видів економічної діяльності на ТПР;

- розгляд і затвердження інвестиційних проектів у порядку, встановленому Хмельницькою обласною радою за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

- видача свідоцтва про затвердження інвестиційного проекту;

- здійснення в межах своїх повноважень відповідного контролю за реалізацією інвестиційних проектів суб'єктами підприємницької діяльності на ТПР;

- підготовка відповідними органами місцевого самоврядування пропозицій щодо встановлення ставок орендної плати, плати за комунальні послуги, тарифів та інших платежів;

- організація підготовки та перепідготовки кадрів;

- прийняття в межах своїх повноважень рішень, обов'язкових до виконання при реалізації інвестиційних проектів на ТПР;

- розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між органами місцевого самоврядування та суб'єктами підприємницької діяльності при реалізації інвестиційних проектів;

- надання спеціально уповноваженим центральним органам виконавчої влади з питань фінансів та економіки інформації щодо результатів запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності у Хмельницькій області;

- реалізація інших повноважень.

Отже, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності в регіоні повинно забезпечити соціально-економічний розвиток Хмельницької області. Результати дослідження можуть бути використані при подальшому розвитку туристично-рекреаційної галузі, розробці регіональної програми розвитку туристично-рекреаційного комплексу Хмельницької області. Отримані рекомендації дозволяють здійснити практичні заходи з проектування, створення та подальшого розвитку територій пріоритетного розвитку туристично-рекреаційного спрямування в Хмельницькій області зокрема та в Україні в цілому.

Література

1. Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області: Закон України від 24 грудня 1998 p. № 356-XIV.

2. Пила В.І., Чмир О.С. Спеціальні (вільні) економічні зони: теорія та практика. - К.: Видавничий центр КДТЕУ, 1998. - 328 с

3. Чмир О.С. Спеціальні (вільні) економічні зони і території пріоритетного розвитку (науково-методичні аспекти). - К., 2001. - 272 с


 
 

Цікаве

Загрузка...