WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності як напрям стимулювання соціально-економічного розвитку регіону - Реферат

Запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності як напрям стимулювання соціально-економічного розвитку регіону - Реферат

Важливим етапом заснування спеціального режиму інвестиційної діяльності є визначення цілей його організації. Основними цілями запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у Хмельницькій області є:

- забезпечення сталого збалансованого економічного та соціального розвитку території області;

- удосконалення структури господарського комплексу;

- досягнення раціонального використання всіх видів регіональних ресурсів;

- залучення інвестицій в розвиток санаторно-курортного комплексу, організованого туризму відпочинку, інших видів рекреаційної діяльності;

- збереження природних та історико-культурних комплексів та об'єктів;

- проведення наукових досліджень природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання;

- розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища, ефективного використання природних ресурсів та господарської діяльності, пов'язаної із запровадженням новітніх технологій, розвитком нових потужностей у харчовій, переробній галузях, промисловому виробництві, транспортному обслуговуванні, зв'язку, будівництві, сільському та лісовому господарстві, сфері послуг;

- забезпечення надійного функціонування соціальної та виробничої інфраструктури;

- збереження існуючих та створення нових робочих місць як у виробничій, так і у невиробничій сферах, а також послідовне підвищення якості життя населення в цілому.

Законодавство України дає таке визначення спеціального режиму інвестиційної діяльності - це режим, який передбачає введення податкових, митних, валютно-фінансових, організаційно-правових та інших пільг для суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти [1].

Пропонується наступний варіант запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у Хмельницькій області. Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується на територіях пріоритетного розвитку строком на 30 років. Саме такий строк розглядається як оптимальний для окупності інвестиційних ресурсів та отримання доходу від вкладених інвестицій. До території пріоритетного розвитку належать: Городоцький, Волочиський, Чемеровецький, Кам'янець-Подільський, Дунаєвецький, Ново-Ушицький райони та м. Кам'янець-Подільський у своїх адміністративно-територіальних межах, курортна місцевість Сатанів. З урахуванням характеру регіону та Положення про критерії визначення пріоритетних видів економічної діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності і порядку їх застосування, пріоритетними видами економічної діяльності є:

- залучення та ефективне використання місцевих природних лікувальних ресурсів, туризму та рекреації;

- розвиток сфери послуг для обслуговування туристів та рекреантів;

- розвиток виробництв (промислових, агропромислових тощо), які обслуговують санаторно-курортні та туристично-рекреаційні підприємства;

- розвиток систем транспорту та зв'язку;

- розвиток виробничої та соціальної інфраструктури;

- розвиток ресурсозберігаючих технологій та переробки відходів;

- збереження існуючих, створення нових та модернізація діючих робочих місць;

- залучення до господарського обігу наявних природних ресурсів та виробничих потужностей, науково-технічного потенціалу, забезпечення їх більш ефективного використання.

Поряд із названими критеріями, при формуванні переліку привабливих та ефективних видів економічної діяльності можуть враховуватися перспективні напрями розвитку господарських комплексів окремих районів.

Основу механізму території пріоритетного розвитку становить економічний режим діяльності її суб'єктів, який складається з пільгових податкового, митного, валютно-фінансового режимів.

Діюча податкова система, високий загальний рівень оподаткування, нестабільність господарського і податкового законодавства, відсутність дієвої системи заохочення до реінвестування, розширення та модернізації виробничої бази у народному господарстві призводить до скорочення джерел та ресурсів фінансування відтворювальних процесів. У цьому випадку приваблюючим фактором для залучення інвестицій є зменшення розмірів оподаткування та забезпечення гарантій прав власності. Систему оподаткування становить сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів і внесків до державних цільових фондів, що справляються у встановленому Законом порядку. Платниками податків та інших обов'язкових платежів є юридичні і фізичні особи, на яких згідно із законодавством покладено обов'язок по сплаті вищезгаданих податків і платежів. Об'єктами оподаткування є доходи (прибуток), добавлена вартість продукції (робіт, послуг), вартість певних товарів, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші об'єкти, визначені законодавчими актами України. Всі податки, збори та інші обов'язкові платежі, що справляються на території України, відносяться до загальнодержавних та місцевих.

Виходячи із світового досвіду та для стимулювання інвестиційної діяльності іноземних інвесторів необхідно запровадити на території пріоритетного розвитку особливий режим оподаткування прибутку суб'єктів підприємницької діяльності [2].

Вважаю, що доцільно встановити для оподаткування прибутку діючих, новостворених, перепрофільованих, реструктуризованих підприємств, що реалізують інвестиційні проекти пільгову ставку у розмірі 50% від тієї ставки, що діє на всій території держави. Прибуток таких підприємств має оподатковуватися за такою пільговою ставкою з четвертого по шостий рік включно, тоді як перші три роки дані підприємства повинні звільнятись від оподаткування прибутку. У разі, коли протягом звітного періоду відбувається повне або часткове відчуження інвестиції, суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного у такому звітному періоді.

Наступною пільгою, яку потрібно реалізовувати на територіях пріоритетного розвитку, є звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України - на ТПР - суб'єктами підприємницької діяльності для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них. Строк дії даної пільги - до п'яти років. Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.

Також суб'єкти підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти, звільняються від сплати зборів до Державного інноваційного фонду, звільняються від плати за землю на період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництво об'єктів інфраструктури тощо). Звільнення від плати заземлю передбачається строком до п'яти років.

Такий порядок пільгового оподаткування повинен мати цільове спрямування на активізацію розвитку території пріоритетного розвитку. Разом з тим вищеназвані пільги повинні забезпечити створення особливого податкового клімату, який дозволить реально зменшити "податковий прес" суб'єктів підприємництва. Це дозволить задіяти економічні стимули до інтенсифікації виробництва і його розширення. Пільговий податковий режим в таких умовах має розповсюджуватись тільки на обмежене коло суб'єктів підприємництва, які беруть безпосередню участь у забезпеченні функціонування ТПР.


 
 

Цікаве

Загрузка...