WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності як напрям стимулювання соціально-економічного розвитку регіону - Реферат

Запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності як напрям стимулювання соціально-економічного розвитку регіону - Реферат

Запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності як напрям стимулюваннясоціально-економічного розвитку регіону

Характерними рисами сучасних соціально-економічних відносин в Україні є динамічний розвиток засад господарювання, реформування відносин власності, реструктуризація народного господарства та інтеграція держави у світову економіку. Це робить об'єктивно необхідним проведення виваженої державної політики та врахування в ній сталих тенденцій і закономірностей розвитку світової економіки.

Туризм та рекреація відносяться до однієї з найбільших і динамічних галузей світової економіки. Високі темпи їх розвитку, великі обсяги валютних надходжень активно впливають на різні сектори економіки, що сприяє розвитку країни в цілому. Раціональне використання даної галузі може забезпечити не тільки більш повне задоволення пізнавально-оздоровчо-спортивних потреб туристів та рекреантів, а й принести економічну вигоду державі.

В той же час Україна, маючи в своєму потенціалі багаті туристично-рекреаційні ресурси для здійснення відповідної діяльності, є країною-постачальником туристів на ринку міжнародного туризму. Це актуалізує питання розвитку національного та в'їзного туризму. Необхідно з'ясувати причини відставання та недосконалого функціонування туристичної галузі України, дослідити проблеми регулювання українського ринку туризму, розробити програми розвитку окремих туристично-рекреаційних комплексів та використовувати різні форми стимулювання господарської діяльності суб'єктів підприємництва, в тому числі запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності.

Аналіз економіко-правового режиму та факторів, що протидіють ефективній діяльності суб'єктів підприємництва в Україні, і, зокрема, в туристично-рекреаційній сфері, дозволяє нам обгрунтувати пропозиції щодо заходів стимулювання господарського розвитку. Вони передбачають задіяння існуючих можливостей, активний розвиток іноземного туризму шляхом залучення туристів і рекреантів з-за кордону, забезпечення інвестиційної активності шляхом удосконалення діючої податкової системи.

Такий підхід має принципово важливе значення для Хмельницької області, де як і в інших областях України за останні десять років відбувся значний спад виробництва і надання всіх видів послуг, включаючи послуги у сфері туризму і рекреації. Як результат, в цій галузі невиробничої сфери морально і фізично старіють основні фонди, не знаходять застосування вивільнена робоча сила, практично не використовуються місцеві природно-рекреаційні ресурси.

Усе це вимагає здійснення певних якісних змін в туристично-рекреаційній сфері. На користь даного твердження говорить той факт, що, як показує світовий досвід, дієвим напрямком подолання економічної кризи у середньо- та довгостроковій перспективі може стати вибір оптимальної стратегії територіального розвитку шляхом стимулювання туризму та рекреації.

Стимулювання розвитку ТРК регіону може відбуватися шляхом використання важелів спеціального режиму інвестиційної діяльності, включаючи інвестиційні преференції.

Питанням розвитку туристично-рекреаційної сфери присвячено немало робіт в різних галузях: географії, економіки та ін. Серед дослідників потрібно виділити: В.І. Азара, ЛА. Багрову О.О. Бейдика, ЮА. Вєдєніна, ЕА. Котлярова, М.С. Мироненка, І.Т. Твердохлєбова та інших.

Дослідженню вільних економічних зон та територій пріоритетного розвитку присвячені роботи Воронової Є.Ю., Мацали В.І., Мілашовської О.І., Смородинської Л., Свдокименка В., Пили В.І.,СтеченкаД.М.,ЧмирО.С.таряду інших.

В роботах цих авторів вивчено особливості, закономірності, соціально-економічні питання розвитку туристично-рекреаційної сфери, висвітлено досвід створення і функціонування територій пріоритетного розвитку. Але поряд з тим, вимагають свого дослідження і вирішення деякі проблеми, зокрема питання розвитку та функціонування туристично-рекреаційного комплексу, шляхи стимулювання розвитку ТРК за допомогою запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності (стосовно Хмельницької області існують лише деякі локальні спроби дослідження).

Дослідження даної проблематики пов'язане із науково-практичною роботою Науково-дослідного інституту Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України при виконанні теми "Розробка шляхів підвищення ефективності функціонування спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку із відповідним нормативно-правовим забезпеченням", а також є логічним продовженням практичної роботи, яка проводиться автором, по створенню науково-методологічної бази для створення на території Хмельницької області території пріоритетного розвитку із спеціальним режимом інвестиційної діяльності.

До основних цілей наукової статті слід віднести: 1) визначення сутності спеціального режиму інвестиційної діяльності та його основних складових елементів; 2) визначення основних передумов та цілей заснування режиму у Хмельницькій області; 3) характеристика запропонованого режиму та визначення шляхів управління ним.

Перед тим, як проаналізувати спеціальний режим інвестиційної діяльності, необхідно визначити передумови та цілі його заснування. Рекреаційний потенціал Хмельницької області визначається наявністю, різноманітністю та потужністю рекреаційних ресурсів - це кліматичні, ландшафтні, водні, фауністичні, мінералогічні, культурно-історичні ресурси сприятливі для бальнеологічного лікування та пізнавально-оздоровчого відпочинку. Важливо й те, що позитивні відмінності природно-географічного характеру доповнюються достатньо розвиненою транспортною інфраструктурою.

Мінералогічні ресурси області включають родовища мінеральних вод. Геологічна будова та тектонічні умови визначають практично невичерпні запаси лікувальних вод різноманітного хімічного складу, які використовуються для лікування багатьох захворювань. Загальні експлуатаційні запаси мінеральних вод становлять 1,238 тис.м3, з яких використовується лише 2,3 %. Збручанські мінеральні лікувальні води значно перевищують Трускавецьку "Нафтусю" і запасами прирівнюються до запасів Кавказьких мінеральних вод, регіону Карпат та Криму. Так, запаси Збручанського родовища мінеральної води "Збручанська" при цілодобовому безперервному використанні складають 257 куб.м/добу тоді як запаси Східницького родовища мінеральної води типу "Нафтуся" при цілодобовому безперервному використанні складають 64,6 куб.м/добу, а запаси мінеральної води типу "Нафтуся" на курорті Трускавець при цілодобовому безперервному використанні складають 17,6 куб.м/добу.

Потенціал рекреаційно-туристичних ресурсів становить 270 тис.га, з них освоєно лише 37 %, тобто існують значні перспективи для освоєння потенціалу бальнеологічного лікування, рекреації і туризму.

На території району, який пропонується для оголошення зоною із спеціальним режимом інвестиційної діяльності, розташовані такі унікальні природні комплекси, як Національний природний парк "Подільські Товтри", курорт "Сатанів", історико-архітектурний заповідник "Кам'янець". Отже, завдання полягає в тому, щоб гармонійно поєднати охорону, дослідження і використання природних ресурсів заповідних та курортних територій.

Історико-культурна спадщина Хмельниччини являє собою могутнє соціокультурне середовище світової духовності. Пам'ятками історії та культури є споруди, пам'ятні місця і предмети, пов'язані з історичними подіями в житті народу, розвитком суспільства та держави, витвори матеріальної і духовної творчості, які мають історичну, наукову, художню або іншу цінність.

Таким чином, на території області існує комплекс необхідних факторів і передумов для розвитку курортної та туристично-рекреаційної галузі: досить компактна територія - територія природного парку "Подільські Товтри", значні площі лісів, відповідні ландшафти, чисельні річки, джерела мінеральних вод, пам'ятки історії, культури та природи.


 
 

Цікаве

Загрузка...