WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Галузева структура зайнятості населення в умовах формування ринку праці - Реферат

Галузева структура зайнятості населення в умовах формування ринку праці - Реферат

Великі можливості для перерозподілу робочої сили є також у розвитку та розширенні сфери послуг. Рівень зайнятості у даній сфері та кількість послуг, що надаються як в регіоні, так і в Україні, не відповідають існуючим потребам населення.

Слід зазначити, що в усьому світі доля сфери послуг у виробленій продукції та чисельності зайнятих невпинно зростає. Наприклад, у США в 90 – х роках доля сфери послуг у ВНП складала понад 70 %, тоді як у 50-ті роки – лише 50 %. Чисельність зайнятих у даній сфері в 90-ті роки складала 72 % працюючих. При цьому розширення зайнятості у сфері послуг відбувалось дуже швидкими темпами. Так, у США із 20 млн. робочих місць, що з'явились у 60 – 70-х роках, 17 млн. були пов'язані зі сферою послуг.

Показовим є приклад Швеції, яка сьогодні характеризується найбільш високим рівнем життя населення у світі. У цій країні в сфері послуг зайнято більш ніж 60% працюючого населення.

Для поширення сфери послуг великі можливості є також в таких галузях, як побутове та комунальне обслуговування, транспорт, фізична культура, охорона здоров'я, освіта (необхідно враховувати, що для двох останніх потрібна висококваліфікована робоча сила, підготовка якої займає довгий час, а отже, перерозподіл її буде ускладнено). Важливе місце належить розвитку послуг у сфері туризму та подорожей, курортної справи, оскільки дані галузі до цього часу не отримали належного розвитку, хоча є перспективними і здатні зайняти значну кількість робітників в Хмельницькій області.

Особливу роль у вирішенні проблеми зайнятості повинні відіграти спільні підприємства з виробництва та продажу продуктів харчування та споживчих товарів за сучасними технологіями, з надання різноманітних послуг населенню, орієнтовані перш за все на внутрішній ринок. Надання податкових та інших пільг таким підприємствам, спрощення процедури їх організації і функціонування дозволить за короткий час створити значну кількість робочих місць, оснащених сучасною технікою.

При цьому не слід забувати про неоднозначний вплив малого та середнього бізнесу на проблеми ринку праці. З одного боку, з'являється можливість швидко та відносно недорого створити робочі місця, а з іншого - внаслідок свого нестійкого становища на ринку, нетривалого терміну існування, про що свідчить практика господарювання, такі підприємства стають фактором мобільності робочої сили, багато в чому визначають попит та пропозицію на неї.

Перехід до нових структур зайнятості має ряд важливих макроекономічних наслідків. У цьому зв'язку слід згадати питання безробіття (як глобального, так і структурного), значні переміщення робочої сили між секторами господарства, виникнення та розвиток зовнішньої трудової міграції робочої сили, встановлення взаємозв'язку між ринками праці, інвестицій, фінансів, основних фондів. Порівняльний аналіз макроструктури зайнятості України і країн Західної Європи дозволяє зробити деякі висновки. По відношенню до країн Західної Європи макроструктура зайнятості України, і Хмельницької області, зокрема, характеризується значно меншою зрілістю, навіть у тому випадку, якщо внести поправки на рівень економічного розвитку. Звідси витікає потреба значного прискорення зрушень у структурі зайнятості.

В умовах розвитку ринкової економіки відстала макроструктура зайнятості є суттєвою перешкодою для подальшого економічного розвитку. Одночасно перехід до ринку, у тому числі до ринку робочої сили, усуває причини цього відставання, що створює можливість її значних змін. Найбільш важливий висновок із цього - перспектива значних міжсекторальних переміщень робочої сили, а також пов'язане з нею структурне безробіття.

Разом з тим необхідно підкреслити, що хронічне безробіття особливо неприйнятне для нашої країни, де рівень життя населення є низьким. Тому в Україні негативний вплив безробіття на економічний розвиток починається при значно меншому рівні безробіття, ніж це було в економічно розвинутих країнах.

На наш погляд, регулювання зайнятості повинно відбуватись у двох напрямках. Перший має на меті шляхом активного впливу на соціально - економічні процеси запобігати появі негативних наслідків у сфері зайнятості. Це застосування системи економічних, організаційних, правових заходів, що забезпечують максимально можливий ступінь збалансування попиту та пропозиції робочої сили, тобто запобігання масовому безробіттю. Інший напрямок полягає в розробці комплексу заходів щодо соціальної підтримки і працевлаштування безробітних.

При цьому досягнення повної зайнятості (надання роботи всім бажаючим працювати) як цільова установка розвитку не лише повинна зберігатися, їй необхідно надавати ще більшого значення у зв'язку з ускладненням умов працевлаштування.

Основи формування системи соціального захисту громадян у трудовій сфері в Україні закладені Конституцією України, Законом України "Про зайнятість населення" та деякими іншими законодавчими актами, але важливо розробити та реалізувати конкретні програми комплексної системи соціальної підтримки і захисту працівників.

Використана література

1. Генкин Б.М. Зкономика и социология труда. Учебник для ВУЗов - 3є изд. доп. - М.: Издательство "НОРМА", 2001. - 448 с.

2. Петюх В.М. Ринок праці.: Навч. пос. –К: КНЕУ, 1999. 228 с.

3. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991р. (зі змінами та доповненнями)// Закони України, Том. 1. - К.: Інститут законодавства, 1996. - с. 252 - 268.

4. Статистичний збірник основних показників соціально - економічного розвитку Хмельницької області за 2000рік/заред. Скальського В.В. -Хмельницький, 2001 -с. 258- 286.


 
 

Цікаве

Загрузка...