WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Необхідність дослідження сутності інвестиційної діяльності в регіоні - Реферат

Необхідність дослідження сутності інвестиційної діяльності в регіоні - Реферат

Необхідність дослідження сутності інвестиційної діяльності в регіоні

Вирішення проблем трансформації економіки України у ринкову, здійснення глибоких перетворень, що забезпечують перехід до новоготехнологічного способу виробництва, який відповідає ринковій економіці розвинутих країн, вимагає залучення дуже крупних інвестицій. Проте можливості зростання інвестицій дуже обмежені. Інвестиційна діяльність перебуває у тісному взаємозв'язку зі всіма секторами економіки й визначається загальним економічним станом держави. На протязі ряду років країна перебуває в економічній кризі й інвестиційна сфера у ще більшій мірі, чим інші галузі матеріального виробництва, відображає розвиток кризових явищ.

Продовжують скорочуватися обсяги фінансування інвестицій з державного бюджету й за рахунок коштів підприємств, дуже малі інвестиційні кредити, вкладення коштів населення. Не має практичного значення для поліпшення ситуації й таке специфічне інвестиційне джерело як доходи від приватизації державного майна, а вкладення приватного капіталу ще не набули масштабних розмірів.

Падіння інвестицій спричиняє додаткове падіння виробництва, а це, у свою чергу, веде до скорочення інвестиційних ресурсів держави та власних джерел інвестування у суб'єктів інвестування. Якщо ж врахувати факт запізнення між термінами вкладення капітальних ресурсів та їх віддачі, то можна сподіватися, що, навіть зупинивши падіння виробництва, неможливо досить швидко відновити інвестиційний процес.

Основна причина у тому, що виробничий і споживацький попит на продукцію багатьох галузей надзвичайно обмежений, вона не конкурентноздатна. Ці обмеження зумовлені структурними деформаціями, що склалися. У результаті звужуються можливості ефективного вкладення капіталу в конкурентноздатні види діяльності. Вихід із ситуації реальний при ліквідації структурних перекосів та одночасному зростанні виробництва. Лише так можна підвищити ефективність інвестування у структурно деформовані галузі.

Кризовий стан є характерним для усіх стадій інвестиційного процесу. Продовжують знижуватися темпи введення основних фондів, ростуть обсяги незавершеного будівництва, тривалість обороту інвестицій у багато разів перевищує нормативи, відволікаючи на довгі роки з народногосподарського обороту інвестиційні ресурси. Руйнується потужна матеріально-технічна база будівництва.

Дослідження західних економістів свідчать, що понад 70 % приросту валового національного продукту економічно розвинених країн забезпечується інвестуванням інноваційних процесів. Але у результаті деградації науково-технічної діяльності в Україні обсяг розробок наукових організацій постійно скорочується порівняно з 1990 роком. Витрати на одного наукового співробітника становлять в Україні 0,7 тис. дол. США, тоді як у США та Японії - 150 тис. дол. При цьому значне зменшення кількості розробок, що містять нове технічне вирішення на рівні винаходу, призвело до зниження технічного рівня новостворених видів вітчизняної техніки та технології.

Дуже мізерні у порівнянні із закордонними країнами інвестиції у науково-дослід-ні та дослідно-конструкторські роботи, у фундаментальні наукові та прикладні дослідження, що виключає можливість зробити науково-технічний прогрес рушійною силою підйому економіки не лише у найближчий час, а й на перспективу. Лише один відсоток створених на сьогодні нових видів машин та обладнання перевищив технічний рівень кращих вітчизняних та закордонних аналогів .

Поряд із загальноекономічною кризою величезний негативний вплив на ситуацію в інвестиційній сфері спричинила помилкова політика відмови від активної участі держави в управлінні інвестиційною діяльністю, передчасна орієнтація на ринкові механізми її саморегуляції: не розробляються методи конкретного заохочення в країну реального капіталу іноземних підприємців; не створено умов та необхідних пільг для розвитку такої сфери нетрадиційного фінансування інвестицій, як лізинг машин та обладнання, не вдосконалюється податкове законодавство, не формуються умови для переходу вітчизняного капіталу з невиробничої та банківської сфер у сферу промислового виробництва; не розвиваються нові форми зв'язку науки з виробництвом, що не дає змоги втілити концепцію формування технополісів і технопарків.

Необхідне вдосконалення та розвиток сфери впливу державного регулювання інвестиційної діяльності, перш за все найважливіших напрямків макроекономічного регулювання, прогнозування перспективної структури інвестицій у регіональному та галузевому розрізі, індикативного планування з використанням збалансованих макроекономічних показників, що визначають розвиток економіки галузей та регіонів.

Так, для цього Хобта В. М. пропонує сформувати нову систему незалежних економічно відповідальних суб'єктів господарських взаємовідносин (Рис. 1) .

Інвестиційна діяльність та формування інвестиційних ресурсів здійснюється в конкретних регіонах й основною передумовою подолання кризового стану цієї сфери є підвищення ефективності управління нею на основі поєднання та взаємодії активної державної та регіональної інвестиційної політики.

Поліпшення інвестиційного клімату, розширення інвестиційних ресурсів -необхідні, але недостатні умови. Слід зробити економіку сприятливою до інвестицій через розвиток інфраструктури, форм і методів залучення в інвестиційну сферу капіталів інституту фінансових посередників, що діють на ньому. Через брак таких посередників інформація про пропозицію капіталу, з одного боку, та пропозицію проектів, з іншого, не доходить до зацікавлених партнерів, а тому мобілізація інвестиційних ресурсів відбувається незадовільно.

Якщо українська економіка не здатна на основі саморегулювання відновити процес акумуляції інвестиційних ресурсів та їх використання у накопиченні капіталу в реальному секторі економіки, то держава сама або в особі її регіональних ланок може здійснювати й використовувати економічне прогнозування для впливу на економічне зростання і галузеву структуру капіталовкладень.

Рис. 1. Схема управління інвестиціями

Політика державного (регіонального) регулювання має включати арсенал утримання вітчизняного капіталу в національному економічному просторі. Кредитна й відсоткова політика, методи фінансування бюджетного дефіциту не повинні підтримувати вищої норми прибутку у сфері банківських, валютних і спекулятивних операцій порівняно із середньою нормою прибутку, що існує в економіці.

Подолання економічної кризи й подальший економічний розвиток на макро- та на мікрорівні пов'язані з підвищенням інвестиційної активності як окремих підприємств, у тому числі державної форми власності, так і цілих територій (регіонів). Тому в сучасних умовах дедалі актуальнішими стають питання підвищення ефективності управління інвестиціями, інвестиційною діяльністю виробничих підприємств та регіонів у цілому. Це зумовлено тим, що значна кількість провідних у минулому підприємств України приймала інвестиційні рішення, не звертаючи уваги на їх ефективність, ризик, терміни окупності капіталу та рішення інших оточуючих підприємств, організацій, установ.

Нині це підвело такі підприємства до межі банкрутства, і їх санація лягла важким тягарем на бюджети усіх рівнів, бо без фінансової допомоги з боку держави чи громади вони в сучасних умовах не можуть не тільки повноцінно функціонувати, а й навіть існувати. Реальний розвиток таких, та й усіх інших підприємств, оздоровлення фінансів та економіки регіонів України почнеться лише тоді, коли виробничі підприємства суттєво підвищать рівень своєї прибутковості завдяки теперішнім інвестиціям.

Що ж таке інвестиції, інвестування? Слово інвестор у перекладі з латинської мови означає – вкладник (invest– вкладати). Коли ми говоримо вкладник, то у багатьох виникають асоціації з особливими вкладеннями, оскільки це найбільш відомий вид інвестування. Тепер цей спосіб накопичення дещо втратив свою привабливість, особливо після знецінення накопичень населення у 90-ті роки.


 
 

Цікаве

Загрузка...