WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Сучасний стан та напрямки розбудови курортно-рекреаційної інфраструктури Івано-Франківщини - Реферат

Сучасний стан та напрямки розбудови курортно-рекреаційної інфраструктури Івано-Франківщини - Реферат

Сучасний стан та напрямки розбудови курортно-рекреаційної інфраструктури Івано-Франківщини

На туристичному ринку Карпатського регіону України Івано-Франківська область посідає одне з чільних місць. Загальновідомими туристичними символами краю стали г. Говерла, гуцульські фестивалі, курорти Яремче і Буковель, міста Галич, Косів і Коломия тощо. Івано-Франківщина відзначається стабільно високими обсягами туристичного руху: у 2004 р. тут зафіксовано 58,4 тис. туристів, у т. ч. 2,56 тис. іноземних туристів, 41,2 тис. екскурсантів, надано туристичних послуг на 16,98 млн. грн.

Такі порівняно високі показники область досягнула завдяки цілеспрямованим зусиллям зі збереження потенціалу туристично-рекреаційного сектору господарства. Однак у наш час із загостренням конкуренції перед даним регіоном стоять актуальні завдання модернізації й розбудови ринково кон'юнктурної курортно-рекреаційної інфраструктури. Відтак, існує нагальна потреба в комплексних дослідженнях та стратегічних наукових обґрунтуваннях напрямів та конкретних завдань перспективного розвитку курортно-рекреаційної сфери цього карпатського краю.

Проблематика вивчення курортно-рекреаційного потенціалу Карпатського регіону повсякчас перебуває в полі зору науковців Інституту регіональних досліджень НАН України (м. Львів), Львівського, Прикарпатського та Чернівецького університетів. Серед низки публікацій останніх років на цю тему окремо виділимо докторське дослідження В.Євдокименка [3] і ряд праць В.Кравціва [4 та ін.]. Над науковою проблематикою розбудови курортно-рекреаційної інфраструктури регіону доволі плідно працюють В.Гетьман, В.Мацола, О.Любіцева, М.Мальська, П.Жук, Л.Гринів, О.Стецюк та інші дослідники [1, 2, 5, 7, 9 та ін.]. Окремо варто назвати результати науково-прикладних студій Ю.Зінька [8, 9 та ін.] щодо вивчення туристично-інвестиційного потенціалу та реалізації модерних інвестиційно-туристичних проектів у курортних центрах Карпатського регіону.

На Івано-Франківську область припадає 2,3% (13,9 тис. км2) площі і 3,0% (1,45 млн. осіб) населення України. Область поділена на 14 адміністративних районів, має два міста (Коломия і Калуш) з населенням понад 50 тис. осіб. В обласному центрі – м. Івано-Франківську проживає 240 тис. осіб.

Івано-Франківська область тягнеться з північного заходу на південний схід уздовж орографічної осі Українських Карпат. Поряд із Закарпаттям це найвисокогірніша область України. Близько 43% її території складають гірські масиви, наймальовничішими серед них є: Чорногора, Ґорґани, Гриняви, Чивчини. Не менш строката область і в етнографічному плані. Вона складається з самобутніх етнографічних районів Опілля, Бойківщини, Гуцульщини та Покуття. Їх мешканці найповніше зберегли національний давньоукраїнський колорит з багатою матеріально-духовною культурою, а також низку самобутніх відмінностей в обрядах, народній архітектурі, одязі, побуті, мистецьких ремеслах, що саме по собі привертає неабияку увагу туристів.

Загалом в області нараховується 96 туркомплексів, пансіонатів і будинків відпочинку готельного типу (у т. ч. приватних), які одночасно можуть прийняти до 8 тис. туристів. Одноразова місткість курортних закладів області тривалого перебування складає 4,6 тис. ліжко-місць. Упродовж 2004 р. у цих закладах оздоровлено 27,2 тис. рекреантів (у т. ч. у санаторіях області 10,7 тис. осіб, пансіонатах з лікуванням 5,2 тис. осіб, базах відпочинку 6,0 тис. осіб).

Стратегічні пріоритети розвитку курортно-рекреаційної сфери області офіційно задекларовано місцевою владою у Програмі розвитку туризму в Івано-Франківській області до 2010 р. Основною метою Програми є здійснення заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі, забезпечення умов для повноцінного функціонування суб'єктів туристичної діяльності, залучення інвестицій, створення туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби міжнародного і внутрішнього туризму з урахуванням природнокліматичного, рекреаційного, соціально-економічного та історико-культурного потенціалу області, її етнографічних особливостей.

Рис. 1. Територіальна організація туристично-рекреаційної сфери Івано-Франківської області, 2006 р.

Програма передбачає здійснення таких заходів відповідно до основних напрямів: удосконалення системи державного регулювання туризму, розвиток матеріальної бази та туристичної інфраструктури, використання рекреаційних ресурсів та культурної спадщини для розвитку туризму, кадрове та науково-методичне забезпечення туристичної галузі, удосконалення рекламно-інформаційної діяльності у туристичній галузі, нормативно-правове забезпечення реалізації Програми, розвиток сільського зеленого туризму, розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів, безпека туристів.

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів обласного, районних та міських бюджетів, суб'єктів підприємництва всіх форм власності, громадських організацій, цільових кредитів банків, міжнародної технічної допомоги, інвестиційних коштів, інших джерел, не заборонених законодавством. У програмі сформульовано заходи щодо розвитку туризму в області, проте відсутня інформація щодо фінансування цих заходів.

У програмі передбачено розробку проекту і проведення робіт щодо відновлення системи вузькоколійних залізниць як об'єкта туристичної інфраструктури, створення мережі спеціалізованих центрів туристичної інформації у туристичних центрах області, розробку і виконання комплексних програм розвитку туристичних центрів області: м.Івано-Франківськ, м. Коломия, Яремчанської міської ради, Болехівської міської ради, м.Галич, м.Косів, м.Рогатин, смт.Верховина, с.Осмолода Рожнятівського району, с.Слобода Коломийського району, створення інфраструктури для розвитку туризму та рекреації на території Дністровського каньйону, національного заповідника "Давній Галич", Карпатського національного природного парку, національного природного парку "Гуцульщина", Дністровського регіонального ландшафтного парку, ботанічного заказника загальнодержавного значення "Княждвірський".

Критичний аналіз практичних заходів з реалізації цієї програми дає підстави констатувати, що більшість із запланованих заходів через ті чи інші причини залишаться до 2010р. нереалізованими. Однак певні зрушення у розбудові конкурентноздатної курортно-рекреаційної інфраструктури області за останні роки таки є, і її рекреаційний потенціал зростає. Графічно територіальну організацію туристично-рекреаційного потенціалу Івано-Франківщини станом на 1.01.2006 р. нами представлено на рис. 1.

В Івано-Франківській області потужна інвестиційна підтримка місцевих ініціатив спостерігається з початку ХХІ ст. Так, у 1999 – 2001 рр. в області діяв проект ТАSІС "Підтримка місцевого розвитку та туризму Карпатського регіону" (вартість проекту склала 1,5 млн. євро). З 2002 року на наступні два роки в області розпочав діяльність новий проект ТАSІС "Збереження навколишнього середовища та розвиток сільського зеленого та екотуризму" (вартість проекту становить 1,4 млн. євро). У 2001 – 2005 рр. отримано низку малих грантів для розвитку сільського зеленого туризму в гірських районах краю.

Найбільший інвестиційний бум у Карпатському регіоні нині має місце на території Яремчанської міськради. Тут реалізовуються десятки малих і середніх проектів з розбудови та реконструкції закладів відпочинково-готельного й санаторно-курортного комплексу. А серед великих (понад 1 млн. євро) – проекти "Маєток Святого Миколая", "Фунікулер", "Полонина Рокита".

Упродовж останніх років область проводить інвестиційну політику, спрямовану на подальший розвиток і модернізацію туристичної інфраструктури з метою зміцнення лідируючих позицій на національному ринку.

З 2004р. розпочалася реалізація масштабного інвестиційного проекту "Туристичне селище "Маєток Святого Миколая" (вартістю 2 млн. дол.). Цей проект передбачає організацію в зоні приміського парку курорту Яремче на площі 50 га колоритного розважального комплексу – Туристичне селище "Маєток Святого Миколая" – з дитячою залізницею, атракціонами, поштою Святого Миколая та іншими атракційними спорудами.


 
 

Цікаве

Загрузка...