WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Розвиток географічної думки в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича - Реферат

Розвиток географічної думки в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича - Реферат

Розвиток географічної думки в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Географічна думка в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича зароджувалася на засадах значного природничого потенціалу та високого інтелектуального рівня, що у свій час зумовлювалося близьким географічним положенням до країн Західної Європи та високим культурно-освітянським рівнем реґіону.

Першоосновою в університеті був географічний відділ (секція), де заняття з палеонтології і стратиграфії, кристалографії, мінералогії, петрографії, загальної геології, загальної географії, антропології, етнографії. Починаючи з 1940-х років на факультеті сформувалася низка напрямків досліджень, зокрема: 1) створення фізико-географічної характеристики території Чернівецької області; 2) аналіз природи, населення та господарства карпатських областей; 3) картографування окремих місцевостей Буковини; 4) топоніміка реґіону.

В 50-х роках ХХ ст. значна увага приділялася вивченню геології та корисних копалин Буковинських Карпат і Придністров'я, зокрема досліджувалася стратиграфія, тектоніка, петрографія, корисні копалини та ін., оскільки з 1944 p. Складовою частиною вузу був геолого-ґрунтознавчий та географічний, а пізніше, з 1950 p. - геологічний факультет, який проіснував до 1957 року. На початку заснування геологами та географами була зібрана величезна колекція гірських порід і мінералів, яка збереглася й до наших днів і виконує просвітницько-наукову роль у сучасних геолого-географічних дослідженнях факультету. В одно час створена ґрунтознавча лабораторія, що згодом стала базою розвитку лабораторії ландшафтознавства та геохімії ландшафту. Основна частина зібраного польового матеріалу опрацьовувалась в лабораторіях географічного факультету, що слугувало основою для видання низки збірників, таких як "Матеріали комплексної експедиції по вивченню природних умов і ресурсів Українських Карпат і Прикарпаття", "Наукові записки Чернівецького університету (секція геологічних та географічних наук)", "Наукові щорічники" тощо.

До досліджень, які виконували кафедри на замовлення виробничих організацій і підприємств, залучалися також студенти, що брали участь у вивченні несприятливих природних процесів у Карпатах, ґрунтів західних і південних регіонів України, сільськогосподарського виробництва.

Тривалий час видавалися матеріали щорічних наукових сесій університету з окремим випуском "Вісті Чернівецького відділу Українського географічного товариства". Викладачі й працівники факультету брали участь у підготовці важливих всеукраїнських видань ("Історія міст і сіл Української РСР", том "Чернівецька область", "Географічна енциклопедія України").

Наприкінці 50-х років з ініціативи кафедри економічної географії відбулася перша міжвузівська нарада-конференція з вивчення перспектив розвитку продуктивних сил Чернівецької, Івано-Франківської, Дрогобицької і Закарпатської областей і методики економіко-географічних досліджень господарства. В цей же час проведено міжвузівську конференцію, присвячену питанням кліматичних і водних ресурсів Українських Карпат.

У 1960-х роках основними дослідженнями були: 1) раціональне використання сировинних ресурсів; 2) формування та розвиток промислового комплексу Карпатського реґіону та території Чернівецької області; 3) розвиток економіки та культури Буковини; 4) аеросиноптичні умови весняних приморозків і боротьба з ними; 5) прикладні питання кліматології; 6) коливання стоку і водний баланс гірських річок; 7) водні ресурси та руслові процеси. Такий широкий загал пошуків базувався на тривалих лабораторних дослідженнях та відкритті ряду госпдоговірних робіт еколого-природничого та водно-кліматичного спрямування.

Вивчення природних умов і ресурсів карпатських областей України й Поділля на тривалий час стало основним напрямком наукових досліджень кафедри гідрології і кліматології, кафедри фізичної географії та кафедри економічної географії. У складі кафедр функціонували навчальні та науково-дослідні лабораторії, що займалися даною проблематикою. Не зменшувалася також увага до вивчення економіко-географічних проблем найважливіших галузей господарства й окремих виробництв, питань територіальної організації сільського господарства та промисловості, транспорту, населення й поселень. Заслуговують на увагу фундаментальні дослідження географії хімічної, лісової та легкої промисловості. В 1970-х роках вивчалася географія будівельної індустрії, сфери обслуговування й туризму. Традиційно значна увага приділялася картографуванню природно-антропогенних явищ і процесів. У цей час розпочалися роботи зі створення атласу сільського господарства Чернівецької області та розроблено ряд госпдоговірних тем з колгоспами Чернівецької області, продовжується вивчення хімічної промисловості окремих центрів і комплексів.

Починаючи з 80-х років ХХ ст. на географічному факультеті, відповідно до вимог часу, функціонують кафедра економічної географії, кафедра фізичної географії і кафедра гідрології, кліматології, раціонального природокористування та охорони природи. В цей час на кафедрі економічної географії зароджується новий напрям досліджень - оцінка природно-ресурсного потенціалу та створюється лабораторія з вивчення природно-ресурсного потенціалу Українських Карпат і Прикарпаття. Продовжуються і традиційні дослідження, але вже в руслі природоохоронного значення.

Сучасний етап розвитку географічної науки та думки в значній мірі обумовлений новими віяннями суспільного розвитку. Зокрема, дослідження природи та господарства України в цілому та окремих її регіонів проводяться переважно з позиції геоекологічної оцінки їх стану. Створена в 1990-х роках кафедра географії і картографії України займається питаннями конструктивної географії. Основними напрямками її роботи є: 1) ландшафтна структура Карпато-Подільського реґіону; 2) природоохоронний фонд та питання охорони природи й раціональне природокористування; 3) картографування природно-господарських комплексів; 4) соціально-економічна характеристика нових форм господарювання; 5) географо-краєзнавча характеристика території Чернівецької області та суміжних областей; 6) сучасні міграційні процеси в Західній Україні.

Кафедра економічної географії відкрила для себе нове поле діяльності — екологічний менеджмент і сьогодні має назву кафедра економічної географії та екологічного менеджменту. Класичні економіко-географічні дослідження підсилилися новими напрямками: 1) вивчення природно-ресурсного потенціалу всіх областей України; 2) організація сучасного виробництва та його характерні ознаки; 3) міжнародний туризм та роль Карпатського реґіону.

Відбулися зміни у напрямках досліджень і на кафедрі фізичної географії і раціонального природокористування. За наявності необхідної матеріально-технічної бази (ґрунтова, сейсмічна, геоекологічна лабораторії) фізико-географи активно працюють над питаннями геоекологічного покращення реґіону.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в 2000 році відсвяткував свій 125-річний ювілей. Географи вузу підійшли до цієї дати з певними науковими доробками. Відновлено випуск "Наукового Вісника Чернівецького університету. Серія: Географія". Проведена Міжнародна конференція з питань природно-ресурсного потенціалу. Працівники факультету беруть участь у конгресах, з'їздах, конференціях географів, гідрологів, карстознавців, спелеологів, ландшафтознавців тощо. Планується на перспективу відкриття нових кафедр і спеціалізацій.


 
 

Цікаве

Загрузка...