WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Професор Август Оліферов і його внесок у розвиток історії української географії - Реферат

Професор Август Оліферов і його внесок у розвиток історії української географії - Реферат

Крім загальних робіт з історії географії і гідрології, перу А.М.Оліферова належить досить багато публікацій, присвячених українським географам. У першу чергу, це спогади про спільну роботу з К.І.Геренчуком і Г.П.Міллером з вивчення селевих потоків у Карпатах [18, 19]. Ці роботи почалися в 1962 р., коли селевий загін, яким керував А.М.Оліферов, прибув до Львова і К.І.Геренчук, ознайомивши співробітників загону з питаннями, що їх цікавили, попросив свого аспіранта Г.П.Міллера здійснити польовий маршрут гірськими масивами Свидовець і Чорногора. Співпраця продовжувалася багато років і перервалася тільки після смерті Г.П.Міллера.

Найбільшу кількість статей з історії української географії Август Оліферов присвятив випускнику Київського університету вченому-енциклопедисту професору П.М.Чирвінському [2, 11, 13, 16, 17]. Він після закінчення університету якийсь час працював на кафедрі мінералогії, вивчав габбро-поритові породи України, залишив нарис про корисні копалини Донецького кам'яновугільного басейну, провів мікроскопічні дослідження метеоритного каменю зі слободи Річки Харківської губернії, вивчив основні риси тектоніки Полтавської, Харківської, Чернігівської і Курської областей, а також видав геологічний путівник по Києву та його околицях. Надалі професор Петро Чирвінський плідно працював у комітеті з метеоритів, яким керував академік В.І.Вернадський – перший президент Академії наук України. Август Оліферов навчався свого часу у Пермському університеті, де слухав лекції П.М.Чирвінського, спілкувався з ним поза стінами університету й опублікував ряд невідомих фактів з життя відомого вченого.

У Пермському університеті А.М.Оліферов навчався також у випускника Єкатеринославського (тепер Дніпропетровського) гірського інституту, надалі вченого-карстознавця зі світовим ім'ям професора Георгія Олексійовича Максимовича. Він не тільки слухав лекції Г.А.Максимовича із "Загальної та історичної геології" і "Основ карстознавства", але й спеціалізувався із карстології, а також зустрічався з ним у неробочий час [12].

Одна зі статей А.М.Оліферова, присвячена першим геохімікам-петрографам – раннім дослідникам Карадагу в Криму [10]. У 1913 р. вулканічні породи Карадагу досліджував професор П.М.Чирвінський, який розглянув питання про вік вулканічних відкладень у Криму, конкретно проаналізував вулканічні брекчії і туфи Карадагу, а також дослідив цеоліти Карадагу. Іншим ученим, який заклав початок систематичних досліджень Карадагу, був А.Ф.Слудський. Він довів, що уявлення про Карадаг, як про простий шаруватий вулкан, є помилковим і що це складна вулканічна група, передбачуваний центр якої покритий водами Чорного моря. Видатну роль у вивченні геології і петрографії Карадагу зіграв академік Ф.Ю.Левінсон-Лессінг, що досліджував його з 1924 до 1929 року. Він установив, що вулканічні породи Карадагу за петрографічним складом і віковими співвідношеннями поділяються на дві серії: палеотипну і кайнотипну, кожна з яких представлена різноманітними породами. Одним з геохіміків-петрографів, що досліджували в експедиції Ф.Ю.Левінсона-Лессінга згаслий вулкан, був М.О.Ігнатьєв, учень Франца Юлійовича. Микола Олександрович Ігнатьєв, доцент, кандидат геолого-мінералогічних наук, був згодом деканом геолого-географічного факультету і проректором Пермського університету. Він отримав світову популярність, досліджуючи волконскоїт Прикам'я.

Наступною роботою А.М.Оліферова з історії географії була стаття, де розглядалася діяльність гідрологів з Партії Кримських водних досліджень, які почали працювати в Криму в 1913 році. З 1915 року гідрометричний відділ цієї партії очолив видатний гідролог Д.І.Кочерин, надалі основоположник вчення про річковий стік. У партії працювали відомий гідравлік-гідротехнік, згодом академік М.М.Павловський, фахівець в галузі руслової гідротехніки М.В.Потапов, що став членом-кореспондентом АН Білоруської РССР, професор Г.І.Шамов – видатний фахівець з питань формування річкового русла і вивчення стоку наносів [9].

Відомому гідрологу Д.І.Кочерину, який після закінчення водних досліджень у Криму переїхав у Москву, присвячена окрема стаття А.М.Оліферова. У ній дається короткий біографічний нарис і докладний аналіз результатів основних досліджень вченого, зокрема роботи "Середній річний і місячний стік Європейської частини Союзу (ЄЧС)", "Норми найбільших витрат снігових паводків в ЄЧС", "Випаровування з поверхні і коефіцієнт стоку та їхні зміни в ЄЧС". Усі ці роботи включали і територію України, для якої вперше була складена карта середнього і максимального стоку, коефіцієнта стоку і випаровування за допомогою ізоліній [8].

Є в А.М.Оліферова робота, присвячена С.В.Альбову [7]. Цей вчений написав монографію "Гідрогеологія Криму", був видатним дослідником мінеральних джерел півострова. Працював в одному відділі з А.М.Оліферовмм в Інституті мінеральних ресурсів і жив в одному з ним будинку. Крім детального аналізу робіт вченого, в статті наводиться ряд деталей із його життя.

Разом з А.Б.Климчуком А.М.Оліферов написав нарис про педагогічну, наукову і науково-організаційну діяльність видатного спелеолога, професора В.М.Дублянського [6]. Останній також працював разом з А.М.Оліферовим в Інституті мінеральних ресурсів і Таврійському національному університеті, вчені дружили багато років.

Одна з робіт А.М.Оліферова присвячена пам'яті його одногрупника з Пермського університету В.В.Кюнтцеля [20] - відомого дослідника кримських зсувів.

Література:

1.Август Николаевич Олиферов. Библиография печатных трудов. – Симферополь: Доля, 2005. – 72 с.

2.Дублянский В.Н., Олиферов А.Н. Идеи П.Н.Чирвинского в снеговедении и их развитие // Проблемы минералогии, петрографии и металлогении. Научные чтения памяти П.Н.Чирвинского. – Пермь: Изд. ПГУ, 2002. – С. 4-8.

3.Ена В.Г., Олиферов А.Н. Основные итоги физико-географических исследований в Горном Крыму / Разви-тие географической науки в Украинской ССР. – Киев, 1990. – С. 81-85.

4.Ена В.Г., Кузнецов А.Г., Олиферов А.Н. Вклад крымских ученых в развитие физической географии // Крымская география. Итоги и перспективы. Матер. конф., посвященной 50-летию Крымского филиала геогр. об-ва. – Симферополь: КФУГО, 1995. – С. 8-12.

5.Огороднік І. Наукометричний аналіз праць з географії та гідрології професора Августа Оліферова // Історія української географії, 2004. – Вип. 9. – С. 13-19.

6.Олиферов А.Н., Климчук А.Б. Краткий очерк о педагогической, научной и научно-организационной деятельности В.Н. Дублянского // Дублянский В.Н. Библиография печатных трудов. – Киев, 1995. – С. 6-12.

7.Олиферов А.Н. С.В. Альбов – исследователь целебных вод // Вестник физиотерапии и курортологии, 2000. - № 2. – С. 83-86.

8.Олиферов А.Н. Гидролог Д.И. Кочерин в Крыму // Природа, 2001. - №2. – С. 12-15.

9.Олиферов А.Н. Выдающиеся гидрологи – бывшие инженеры Партии Крымских водных изысканий // Рус-ские в истории Тавриды. – Симферополь: Изд. Московский мост, 2003. – С. 233-241.

10.Олиферов А.Н. Геохимики-петрографы - ранние исследователи Карадага // Русские в истории Тавриды. – Симферополь: Изд. Московский мост, 2003. – С. 142-154.

11.Олиферов А.Н. Соратник Вернадского П.И.Чирвинский (воспоминания) // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, 2004. – Т. 17(57). - № 1. – С. 75-80.

12.Олиферов А.Н. Воспоминания географа // Георгий Алексеевич Максимович (1904-1979). Ученые записки Пермского университета. – Пермь: Курсив, 2004. – С. 214-219.

13.Олиферов А.Н., Кузнецов А.Г. К 125-летнию со дня рождения П.Н.Чирвинского, выдающегося профессора Донского политехнического института и Пермского университета // Проблема минералогии, петрографии и металлогении. Научная статья памяти П.Н.Чирвинского. Сборник научных статей. – Пермь: Изд. ПГУ, 2005. – Вып. 7. – С. 4-9.

14.Олиферов А.Н., Тимченко З.В. Из истории исследований рек Крыма // Природа. – Симферополь, 2004. - № 4. – С. 12-18.

15.Олиферов А.Н. 40 лет исследований по селеведению в КПИ, СГУ, ТНУ // Мы – географы. Хроника становления и развития географического факультета Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. – Симферополь: Изд. ТНУ, 2004. – С. 84-89.

16.Олиферов А.М. Соратник Володимира Вернадського в Комітеті з метеоритів (спогади про професора П.М.Чирвінського // Історія української географії, 2004. – Вип. 9. – С. 19-21.

17.Олиферов А.Н. Профессор П.Н. Чирвинский - геолог-энциклопедист // Природа. – Симферополь, 2004. – Вып. 9. – С 19-21.

18.Оліферов А.М. Наукова співдружність з К.І.Геренчуком та Г.П.Міллером у вивченні селів Карпат // Ландшафтознавство: традиції та тенденції (Матер. міжнародної наукової конференції). – Львів: ЛДУ, 2004. – С. 23.

19.Оліферов А.М. Наукова співдружність з К.І.Геренчуком та Г.П.Міллером у вивченні селів Карпат // Вісник Львівського університету. Серія географічна, 2004. – Вип. 31. – С. 31-37.

20.Шеко А.И., Постоев Г.П., Олиферов А.Н. Творческое наследие В.В.Кюнтцеля // Геологическое изучение и использование недр. – М.: Геоинформмарк, 2001. – Вып. 6. – С. 5-7.


 
 

Цікаве

Загрузка...