WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Історичні аспекти дослідження грунтів Малого Полісся для потреб туризму - Реферат

Історичні аспекти дослідження грунтів Малого Полісся для потреб туризму - Реферат

Починаючи з 1968 р., співробітниками Львівської гідрогеолого-меліоративної експедиції проводяться систематичні дослідження режиму ґрунтових вод на осушених землях і прилеглих до них територіях. Гідрорежимні спостереження проводяться у всіх природних районах Малого Полісся, тут створюється і функціонує мережа опорних свердловин. Результати досліджень фізичних і водно-фізичних властивостей ґрунтів висвітлено у монографіях і наукових статтях Б.І.Козловського, Й.М.Білоуса, К.П.Терещенка, В.М.Бурдана, Н.Є.Когута та інших.

У 1968-1969 рр., співробітниками ґрунтової експедиції НДС Львівського державного університету ім. І. Франка і Львівського філіалу інституту "Укрдіпроводгосп" були закладені дослідні ділянки в межах Жовківського району (околиці села Школярі) і Пустомитівського району (Полтвинська осушувальна система), де вивчався вплив гончарного дренажу на властивості дерново-підзолистих, лучних і лучно-болотних ґрунтів. Дослідження проводились до початку осушувальних меліорацій і в перші два роки після закладення гончарного дренажу. Картування ґрунтового покриву проводилось в масштабі 1:2000, а самі дослідження носили моніторинговий характер. Вивчались фізичні, фізико-хімічні і водно-фізичні властивості ґрунтів і їхня трансформація при різних варіантах закритого дренажу (глибина закладки дрен, віддаль між ними). Польові і камеральні роботи виконували старші інженери А.М.Цись, Б.П.Муха, В.В.Черв'якова, інженери А.Д.Титарова, Л.М.Баран під науковим керівництвом кандидата географічних наук П.В.Климовича і начальника експедиції, старшого наукового співробітника М.Г.Кіта. Одночасно Б.П.Мухою досліджувались ландшафтні особливості території для цілей меліорації. У цей же час, М.Г.Кітом проводилось вивчення клімату і мікроклімату ґрунтів Малого Полісся, результати яких знайшли відображення у монографіях і численних наукових статтях.

За результатами узагальнень матеріалів суцільного великомасштабного обстеження ґрунтів, в кінці 60-х – та початку 70-х років ХХ ст. були розроблені концептуальні основи агрогрунтового районування України (Г.С.Гринь, М.К.Крупський, 1969). Авторами агрогрунтового районування території Малого Полісся є Н.Б.Вернандер (1969), Н.Б.Вернандер, Д.А.Тютюнник (1986). У межах Малого Полісся виділено п'ять агрогрунтових районів: Мало-поліський – Західний (Радехівсько-Краснянський), Малополіський – Побузький (Радивилівський), Ікво-Вілійський, Шепетівський і Пасмового Побужжя.

Починаючи з 1972 р., за редакцією професора К.І.Геренчука видається серія колективних монографій: "Природа Львівської області" (1972), "Природа Ровенської області" (1976), "Природа Тернопільської області" (1979) і "Природа Хмельницької області" (1980). В монографіях узагальнено матеріали про геологічну, геоморфологічну будову, клімат, рослинність, ґрунтовий покрив, ландшафти адміністративних областей, в межах яких знаходиться Мале Полісся. Авторами розділів "Ґрунти" є А.І.Гуменюк, С.Т.Вознюк, С.В.Трохимчук та ін. При написанні розділів авторами частково використані матеріали обласних філіалів інституту "Укрзем-проект" і зональних агрохімічних лабораторій. У монографіях представлені також схематичні карти ґрунтів відповідних областей.

Вагомий внесок у дослідження генези ґрунтів Малого Полісся здійснила професор Д.І.Ковалишин. Результати її польових і лабораторних досліджень, а також узагальнені матеріали попередніх ґрунтових обстежень висвітлені у моногорафіях: "Природа Украинской ССР. Почвы" (1986) – розділ "Почвы Украинского Полесья"; "Почвы Украины и повышение их плодородия" (1988) – розділи "Дерново-подзолистые почвы" (у співавторстві з М.І.Полупаном і Д.Г.Тихоненком), "Дерново-боровые почвы" (у співавторстві з Д.Г.Тихоненком), "Дерново-карбонатные и дерновые скелетные (литогенные) почвы", "Атлас почв Украинской ССР" (1979) – розділ "Почвы Полесья" (у співавторстві з Н.М.Бреус), також у багатьох наукових статтях. Ґрунтовий покрив Західного Лісостепу, до якого, згідно агрогрунтового районування України, належить Пасмове Побужжя, охарактеризовано у працях Н.Б.Вернандер, Н.М.Бреус [2, 14, 15].

Починаючи з середини 70-х років ХХ століття на території Малого Полісся проводяться роботи з корегування матеріалів ґрунтових обстежень 1957-1961 рр., які виконувались Львівським філіалом інституту "Укрземпроект". У період з 1990 по 1992 роки співробітниками НДЛ-50 НДЧ Львівського державного університету імені Івана Франка було проведено повне повторне обстеження ґрунтів Здолбунівського і Радивилівського районів Рівненської області, територія яких частково чи повністю знаходиться в межах Малого Полісся. У виконанні робіт з обстеження ґрунтів брали участь старший науковий співробітник М.Г.Кіт (науковий керівник), старший науковий співробітник Й.Я.Вишневський (начальник ґрунтознавчої партії), наукові співробітники В.Ф.Мевша, Д.Ф.Мевша, В.Ф.Блистів, В.Г.Гаськевич, молодші наукові співробітники Ж.В.Михайлишин, Є.О.Пука. У цей же період спеціалістами Рівненського філіалу інституту "Укрземпроект" під керівництвом начальника відділу Ю.М.Шаблія були проведені повторні обстеження ґрунтів Дубенського району Рівненської області, територія якого також частково знаходиться в межах Малого Полісся.

З 1993 по 2000 роки повторні ґрунтові обстеження були проведені на територіях Сокальського, Жовківського, Золочівського і Бродівського районів Львівської області, які знаходяться в межах Малого Полісся. Роботи виконувались співробітниками НДЛ-50 НДЧ Львівського державного університету імені Івана Франка під керівництвом старшого наукового співробітника, кандидата географічних наук М.Г.Кота, начальників партій, старших наукових співробітників Б.П.Свидницького та Й.Я.Вишневського, за участю наукових співробітників П.Я.Прокопіва, А.М.Трофимчук, О.І.Урбановича, О.В.Барана, В.Ф.Блистіва, В.Ф.Мевши, Д.Ф.Мевши, молодших наукових співробітників О.Є.Короля, Ж.В.Михайлишин, М.Ф.Дорош, Є.О.Пуки, інженерів Н.М.Єфімчук, Л.А.Луценко. Корегування матеріалів ґрунтових обстежень проводились у масштабі 1:10000. За результатами обстежень були виготовлені карти ґрунтів і агро-виробничих груп, подана характеристика морфологічних особливостей, основних фізичних і фізико-хімічних властивостей ґрунтів, рекомендації щодо їхнього раціонального використання. Частково повторні обстеження ґрунтів на території Малого Полісся проводились також співробітниками Львівського філіалу інституту "Укрземпроект" під керівництвом М.І.Гагалюка і Я.С.Оленчука.

Відкриття у 1993 р. кафедри географії ґрунтів у Львівському державному університеті імені Івана Франка, яку очолив доктор географічних наук, професор С.П.Позняк, дало початок новому етапу досліджень ґрунтів. Разом з прикладними дослідженнями, почали виконуватись науково-дослідні роботи, пов'язані з вивченням генези ґрунтів Малого Полісся, їхніх морфогенетичних особливостей, деградаційних процесів у ґрунтах, трансформації властивостей ґрунтів під впливом меліорації та будівництва магістральних трубопроводів тощо.

Важливе значення для започаткування моніторингових досліджень ґрунтів Малого Полісся мало створення у 1994 р. Львівського регіонального центру моніторингу земельних ресурсів, який очолив В.Г.Кухарук. Спільно з співробітниками НДЛ-50 Львівського державного університету імені Івана Франка була розроблена програма "Ресурс" і створена база даних властивостей ґрунтів за період 1957-1993 рр. по малополіських адміністративних районах Львівщини – Радехівському, Кам'янка-Бузькому, Жовківському, Сокальському, Золочівському, Бродівському.

За період 1995-1996 рр. на основі розробленої концепції моніторингу ґрунтів Львівської області (професор С.П.Позняк, доцент М.Г.Кіт), було проведено апробацію методики моніторингу ґрунтів, що перебувають у кризовому стані. Дослідні ділянки на Малому Поліссі було закладено в околицях сіл Кривичі Золочівського району і В'язова Жовківського району. Об'єктом досліджень були дерново-підзолисті, лучні, дернові, дернові карбонатні глейові, лучно-чорноземні ґрунти. Вивчались механічна, біохімічна, хімічна, радіологічна деградації ґрунтів. За результатами польових і лабораторних досліджень проведена оцінка рівнів деградації ґрунтів.


 
 

Цікаве

Загрузка...