WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Внесок професора В.Садовського у політичну географію - Реферат

Внесок професора В.Садовського у політичну географію - Реферат

Реферат на тему:

Внесок професора В.Садовського у політичну географію

У 20-х - 30-х роках ХХ ст. проблеми національної політики в Україні були досить важливими. Праці В. Садовського йшли в руслі розв'язання актуальних національно-політичних і наукових проблем того часу. Однак вони і зараз залишаються пізнавальними, цікавими і потребують наукового осмислення на сучасному етапі. Між тим, як показав аналіз наукової літератури, дослідженням політологічних студій вченого сьогодні займається вузьке коло науковців. У даній публікації наявна спроба аналізу діяльності професора Валентина Садовського, як політолога, на основі його роботи „Національна політика совітів на Україні", яка вийшла в світ 1937 р. у Варшаві.

Поміж багатьох наукових проблем економіст і географ Валентин Садовський, займався і проблемами національної політики. Він постійно цікавився питаннями національної політики в Україні, і у часи коли перебував на батьківщині і в період еміграції. Він був одним із найкомпетентніших українських науковців еміграції, особливо у сфері національної політики. У роботі „Національна політика совітів на Україні" детально аналізується національна політика в Радянському Союзі загалом і стосовно України зокрема.

Думаємо, що висвітлення цієї проблеми важливе і цікаве не лише з українського національного погляду, з погляду нашої зацікавленості сучасною долею і подальшими перспективами тих земель, де живе основна частина нашої нації. Так само важливим і цікавим є висвітлення цієї проблеми для з'ясування питання про дальшу роль і перспективи всього СРСР. Адже не треба доводити, що українська проблема для СРСР є основною і вирішальною і подальша доля України в значній мірі визначить майбутнє всього СРСР [2, 3]. Робота складається з чотирьох розділів. У першому, зазначає львівський дослідник О. Шаблій [1,40], розкрито зв'язок ідеології комунізму з попередніми російськими ідеологічними концепціями, здійснено огляд теоретичних засад національної політики більшовизму, розроблених головним чином Володимиром Ульяновим (Леніним) до 1917 р. і спроби їх реалізації у перший період існування радянської влади (до 1921 р.). Розглянуто принципи національної політики сформульовані на ХІІ з'їзді комуністичної партії, проведення в життя постанов з'їзду на Україні. Простежено зміни національної політики в період генеральної лінії. У другому розділі розглянуто взаємовідносини між комуністичною партією і радянською владою. Політика радянської влади у стосунках з Центральною Радою. Взаємини між російською владою і радянською Україною у 1919-1922 рр. Утворення Союзу РСР і розробка його конституції. Розвиток централістичних тенденцій у радянському законодавстві після ухвалення конституції 1923 р. У третьому розглядається історія виникнення проекту нової радянської конституції, його обговорення і прийняття, подаються особливості національної політики в руслі прийнятої у 1936 р. нової конституції СРСР. Нарешті, у четвертому розглядаються проблеми цієї конституції стосовно неросійських національностей і зокрема українців. Хоч аналіз в основному має досить виражені хронологічні ознаки, однак головне тут - це фіксування сутнісних особливостей національної політики комуністичної партії і радянського уряду. У своїй роботі В. Садовський аналізує і на фактах підтверджує основні принципи більшовицької національної політики.

Так, на основі аналізу тенденцій світового розвитку і у державно - політичному житті СРСР і у національній політиці більшовицької партії, науковець передбачає подальші процеси у самому СРСР і в Україні. Він бачить два суттєві чинники, які призведуть до істотних змін. Це чинники соціального і національного характеру. Зокрема індустріалізація і високий ступінь усуспільнення виробництва, так звана культурна революція, призведуть у кінцевому підсумку до змін і в організації суспільного життя. З часом уніфікаторський характер держави, а також диктатура особи (Сталіна) чи партії увійдуть в антагоністичну суперечність з плюралістичним за своєю суттю характером структури суспільства. У самій російській нації, імперський характер держави якої закріпила нова конституція, зріють сили спротиву політичній системі. З іншого боку, світовий розвиток іде через виникнення і розбудову національних держав. Отже, рано чи пізно він проявиться у розподілі СРСР. В цьому важливу роль відіграє Україна.

Як вже зазначалось вище, В. Садовський з упевненістю провидця писав: „не треба доводити, що українська проблема для СССР є основна й вирішальна і що дальша доля України в значній мірі визначить цілу майбутність усього СССР" [2 ,3]. Його наукове передбачення повністю підтвердилось усім ходом історії: „Сучасний епізод з установленням совітської влади на Україні за допомогою російської червоної армії, який для нас, що його переживаємо, виглядає надто затяжним, але який в історії нації все таки залишається епізодом, не змінив і не в силі змінити тих шляхів, якими йшла і йде історія українського відродження. В умовах української совєтської дійсности наростають і формуються сили, які усвідомлюють ті суперечності, що існують між Україною і Росією. Вони роблять із фактів цих суперечностей належні висновки і на них базують свою акцію. Сила пробудженого національного почуття, яка в результаті сучасної світової політики може лише зростати, дає і буде давати свої наслідки. Проблема поділу СССР і відбудови української державности в процесі дальшого розвитку подій на сході Европи знайде свою розв'язку" [2, 173]. Зауважимо, що написані ці слова В. Садовським більше ніж за 50 років до подій 1991 року - виходу України із складу СРСР і розпаду радянської імперії.

Література:

  1. Професор Валентин Садовський / Упоряд. О.Шаблій. -Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. - 306 с.

  2. Садовський В.В. Національна політика совітів на Україні //Праці Українського наукового інституту. Варшава, 1937. Т. 39. 173 с.

  3. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. Львів: Львівський національний університет імені І.Франка, 2001. - 744 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...