WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Федір Матвієнко-Гарнага - видатний український економіко-географ і економіст - Реферат

Федір Матвієнко-Гарнага - видатний український економіко-географ і економіст - Реферат

підставі наукових досягнень та загальнодержавних завдань" [5, с. 6-7]. Фактично це формулювання поняття "краєзнавство" не втратило своєї актуальності і до наших днів, воно ще більше розкриває важливість і значення поглядів і думок Ф.Т.Матвієнка-Гарнаги для сьогодення географічної науки.
Далі вчений ставить проблему: "чи є краєзнавство наукою і чи можна краєзнавців вважати за людей, які працюють у галузі науки". Стосовно цього Ф.Т.Матвієнко-Гарнага приходить до висновку, що "краєзнавець повинен уміти пояснити кожний факт і явище у місцевому житті. На підставі первісних елементарних відомостей з кожної науки краєзнавець мусить подати послідовну закономірність існування та розвитку фактів і явищ" [5, с. 9].
Об'єктом краєзнавчих досліджень вчений називає "витворчі сили" природи, економіки та побуту народу. Ф.Т.Матвієнко-Гарнага приділяє увагу плану фізико-географічного та економіко-географічного краєзнавчого дослідження, дає розуміння практичного краєзнавства, процесу збору інформації та її використання у практичному житті. Методами і етапами дослідницької діяльностікраєзнавця він називає "зібрання і облік матеріалу, аналіз матеріалу та встановлення зв'язку між фактами і явищами, розподіл матеріалу по групах відповідно до питань, наукові висновки матеріалу, практичні висновки, пропаганда наукових і практичних висновків або освітня робота…" [5, с. 28-29].
Ф.Т.Матвієнко-Гарнага аналізує сукупність форм проведення краєзнавчих досліджень на кожному етапі, починаючи від організації такої роботи і закінчуючи формами пропаганди та методикою створення краєзнавчих музеїв. Завершує працю "Краєзнавство і краєзнавча робота" переліком літератури з підготовки до проведення краєзнавчих досліджень.
Такий підхід до теоретичних і методичних основ краєзнавчої роботи, визначений Ф.Т.Матвієнком-Гарнагою, не втратив свого сенсу до нашого часу.
Ф.Т.Матвієнко-Гарнага був одним з відомих українських економістів, особливо у сфері шляхів і засобів нагромадження капіталу та проблем формування державного бюджету. Нам відомо лише декілька статей вченого, присвячених актуальним проблемам економічного розвитку України. Наприклад, "Восстановление и воспроизводство основных капиталов госпромышлености Украины в связи с налогами и сборами в ней" (Хозяйство Украины, 1925, №5), "Бюджет і господарство України" (Земельник, 1925, №8-9).
Центральною проблемою економічних досліджень Ф.Т.Матвієнка-Гарнаги є дослідження методів нагромадження капіталів у промисловості та механізм її оподаткування. Студіювання цієї проблеми учений називає інтуїтивною, оскільки відсутні ринкові показники обліку основних капіталів промисловості. Своєю метою Ф.Т.Матвієнко-Гарнага ставить визначення ефективності функціонування промисловості України та впливу на неї постійного втручання держави. На основі аналізу наявних статистичних даних найбільших промислових підприємств України, які репрезентували наявні на той час галузі господарства УСРР, вчений приходить до висновку, що "при низькому коефіцієнті використання основних капіталів достатньо великі відрахування на їх відновлення стануть великим тягарем, що буде перекладений на вартість продукції, а роль податків у відновленні капіталів мізерна, є лише два шляхи для залучення в дію основних капіталів - бюджетне фінансування і підвищення продуктивності праці" [1, с. 138-139, переклад автора].
Ця проблема економічного розвитку України відображена також у статті "Бюджет і господарство України". Називаючи бюджет "дзеркалом державного господарства" [2, с. 3], Ф.Матвієнко-Гарнага ставить завдання ознайомитися з бюджетом УСРР і СРСР, при цьому він досить детально зупиняється на характеристиці "господарств публічно-правового порядку, державних і місцевих бюджетів". Учений розкриває структуру надходжень загальнодержавного, республіканського і місцевих бюджетів. Стаття наповнена великою кількістю статистичних даних, кожна цифра з яких не залишилася поза увагою дослідника, всі вони систематизовані і оформлені у вигляді оригінальних таблиць. У висновку до статті Ф.Т.Матвієнко-Гарнага зауважує, що "питання (бюджету. - С.Ш.) дуже складне, щоб його можна було висвітлити на сторінках журнальної статті. Ми його тільки поставили й від культурної боротьби радянської громадської думки залежить остаточне вирішення цього питання" [2, с. 15].
Проте, на превеликий жаль, "культурна боротьба радянської громадської думки" наприкінці 20-х років минулого століття поклала край українській національній думці, а в 30-ті роки оголосила заборону і остаточну ліквідацію в Україні цілого ряду наук, закриття науково-дослідних установ, згортання національної освіти і науки. Саме масові репресії в Україні у 30-х рр. поклали край економіко-географічним і економічним студіям Ф.Т.Матвієнка-Гарнаги, на якого, скоріше за все, було навішано ярлик "буржуазного націоналіста", а ім'я самого вченого вже не згадувалось у жодному біографічному довіднику совєтської держави.
Висновок. Завершуючи цей короткий огляд економіко-географічної і економічної спадщини Ф.Т.Матвієнка-Гарнаги, хочемо наголосити на актуальності і необхідності детального дослідження його географічних напрацювань, адже та велика кількість інформації, що зібрана і описана вченим, неодмінно має бути узагальнена й залучена до широкого використання вченими-географами.
Література
1. Матвиенко-Гарнага Ф. Восстановление и воспроизводство основных капиталов госпромышленности Укра-ины // Хозяйство Украины. - 1925. - № 5. - С.127-139.
2. Матвієнко-Гарнага Ф. Бюджет і господарство України // Земельник. - 1925. - № 8-9. - С.3-15.
3. Матвієнко-Гарнага Ф. Нариси з економічної географії України. Підручник для вищих шкіл. - Харків: Держ-видав України, 1929. - 200 с.
4. Матвієнко-Гарнага Ф. Вугляно-рудно-металюргійний район УСРР. - Харків: Держвидав України, 1930. - 50 с.
5. Матвієнко-Гарнага Ф.Т. Краєзнавство і краєзнавча робота. - Харків: Держвидав України, 1930. - 50 с.
6. Матвієнко-Гарнага Ф.Т. Підземні багатства України. - Харків: Держвидав України, 1930. - 56 с.
7. Матвієнко-Гарнага Ф.Т. Цукрова промисловість УСРР за п'ятирічним пляном. - Харків: Господарство України, 1931. - 56 с.
8. Сергій Шевчук. Федір Матвієнко-Гарнага - видатний український економіко-географ і економіст // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. - Випуск 1 (13). - С.30-33.

 
 

Цікаве

Загрузка...