WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Федір Матвієнко-Гарнага - видатний український економіко-географ і економіст - Реферат

Федір Матвієнко-Гарнага - видатний український економіко-географ і економіст - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Федір Матвієнко-Гарнага - видатний український економіко-географ і економіст
Постать ученого Федора Матвієнка-Гарнаги маловідома або й зовсім невідома сьогоднішньому поколінню. Пройшовши через досить складні історичні обставини життя і творчої діяльності, Ф.Т.Матвієнко-Гарнага залишив після себе досить велику економіко-географічну спадщину, яка потребує якнайшвидшого вивчення і узагальнення.
Життєвий шлях і науковий доробок Ф.Матвієнка-Гарнаги зовсім не досліджені. Нам відомо ряд монографій та декілька статей вченого, присвячених проблемам теорії економіко-географічної науки, дослідження з економічної географії українських земель, а також актуальних проблем економічного розвитку України. Значним є внесок ученого у становлення й розвиток географічної освіти в Україні. У 1929 р. ним було написано у Харкові й видано в Одесі навчальний посібник для вищих шкіл "Нариси з економічної географії України", а в 1930 р. у Харкові учений підготував до друку і видав посібник "Краєзнавство і краєзнавча робота".
Своєю науковою діяльністю Ф.Т.Матвієнко-Гарнага здійснив досить значний внесок, передусім в економічну географію. У 1929 р. побачила світ його праця "Нариси з економічної географії України", яка була дозволена Державним Науково-Методологічним Комітетом Наркомосвіти УСРР до використання як посібник для вузів. У передмові до посібника автор чітко визначив його завданням дослідження проблем методології економіко-географічної науки й економічної географії України.
Проаналізувавши вступ до монографії "Нариси з економічної географії України", можна побачити, що автор не відходить від ідей революції і "будівництва нового соціялістичного ладу". Але поглядом із сьогодення ми можемо прочитати між рядками вступу просте прагнення до гармонії в українському суспільстві, до покращення добробуту українського народу.
Двадцяті роки минулого століття характеризуються спадом у розробці теоретичних основ економічної географії, оскільки на цей час припадає трансформація економіко-географічних досліджень в галузево-статистичний напрям, який сформувався ще в дореволюційні роки.
Монографія Ф.Т.Матвієнка-Гарнаги є дослідженням з теоретичних основ і прикладних питань економічної географії України, здійсненим на етапі згортання більшовиками т.зв. "українізіції" (яку раніше самі ж і проголосили) та початку репресій проти всіх, хто стояв на національних позиціях.
Надзвичайно вагомий внесок у розвиток теоретичних основ української економічної географії здійснив саме Ф.Т.Матвієнко-Гарнага. Учений у вступі до своїх "Нарисів" зазначав, що у вітчизняній географічній літературі досить мала кількість робіт, присвячених методології економіко-географічної науки. І у зв'язку з цим він окремим розділом виділяє завдання, предмет і методологію економічної географії, у якому детально студіює проблему взаємовідносин природи і суспільства, пропонує визначення економічної географії на основі аналізу поглядів інших вчених, аналізує думки про предмет і методи економіко-географічних досліджень.
Щоб у повній мірі дати теоретичне обгрунтування економічній географії, Ф.Т.Матвієнко-Гарнага звертається до думок інших учених, які досліджували методологічні основи даної галузі знань, враховує наявні наукові досягнення і визначає на свій лад предмет економічної географії. Вчений, зокрема, зупиняється на аналізі поглядів російських науковців С.В.Бернштайн-Когана, О.А.Костянтинова.
Ф.Т.Матвієнко-Гарнага зазначає, що економічна географія перебуває у стані "початкового нагромадження", а тому думки дослідників на її зміст досить розбіжні. Одні учені відносять її до економічних дисциплін, а інші - до природничих наук. З огляду на це, Ф.Т.Матвієнко-Гарнага окремо розкриває природні і суспільні фактори розвитку й розміщення галузей господарства:
Природні чинники (фактори)
Суспільні чинники (фактори)
1.Форма поверхні Землі 1.Форми політичного ладу
2.Температура та атмосферний тиск 2.Засоби розподілу доходів між населенням
3.Вітри 3.Капітал у різних галузях господарства
4.Вологість повітря і кількість опадів 4.Системи володіння капіталами
5.Властивості води 5.Технічна вдосконаленість капіталів або їх відсталість
6.Моря і річки 6.Техніка господарського виробництва
7.Ґрунти 7.Стан господарства і культури
8.Поклади мінеральних ресурсів 8.Становище господарства країни відносно світового ринку
9.Рослинність і тваринний світ 9.Історія країни
10.Властивості людини як господарського чинника 10.Господарські традиції і побут
Таким чином, Ф.Т.Матвієнко-Гарнага приходить до висновку, що до предмету економічної географії необхідно відносити не лише виключно суспільні чи виключно природні фактори, а сукупність (систему) цих процесів і явищ. Хоча, на думку вченого, економічна географія вивчає факти природничого і соціального характеру, "вона підходить до них (чинників. - С.Ш.) зі специфічного погляду і розглядає властивості цих фактів за особливим критерієм - значенням їх як витворчих чинників господарства; вона є наука про господарчі чинники, а не події" [3, с.25].
Завданням економічної географії, на думку Ф.Матвієнка-Гарнаги, є встановлення системи взаємозалежності природних і суспільних факторів, їх впливу на галузі господарства певної території. Звідси, дослідник виділяє світову економічну географію, яка вивчає загальні принципи зв'язку між чинниками розвитку галузей господарства і самим господарством та місцеву (регіональну) економічну географію, що покликана, за переконаннями Ф.Т.Матвієнка-Гарнаги, пояснювати як загальні принципові чинники впливають на місцеве господарство.
У своїх "Нарисах" Ф.Т.Матвієнко-Гарнага дає географічну характеристику природних факторів, що визначають умови формування і територіального розміщення галузей господарства, а також розкриває вчення про економіко-географічне районування та пропонує схему районування України. У спеціальній частині автор дає досить детальний опис фізико- й економіко-географічних особливостей кожного району за наступним планом (який, по суті, є планом комплексної географічної характеристики території): клімат, ґрунти, рослинність і тваринний світ, корисні копалини, добробут населення, сільське господарство, рівень розвитку промисловості, відносини району з іншими регіонами України.
Окремо вчений зупиняється на економіко-географічній характеристиці сільського господарства, галузей

 
 

Цікаве

Загрузка...