WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Українська географія релігії: історія формування та предмет дослідження - Реферат

Українська географія релігії: історія формування та предмет дослідження - Реферат

устрій Крижевецької єпархії. З 1978 р. вона стала поділятись на чотири вікаріати: Жумберський (Хорватія); Боснійсько-Славонський (Боснія та Хорватія); Войводинський (Сербія); Македонський. Українці греко-католики належать до Боснійсько-Славонського та Войводинського вікаріатів Сербо-Хорватії. У праці поміщено цілий ряд дрібномасштабних географічних карт. Через рік виходить робота Олега Іванусіва "Церква в руїні. Загибель українських церков Перемиської єпархії" (1987 р.). Ця книга вийшла в м. Сент Кетеринс (Онтаріо, Канада). В ній характеризуються українські церкви (парафії) Перемиської єпархії, що опинились після 1945 р. на території Польщі (близько половини єпархії з Перемишлем).
З початку 90?х рр. ХХ ст. географія релігії в Україні починає відроджуватись. Виходить цілий ряд робіт. Першою значною працею була "Географія релігії" Олега Шаблія поміщена в "Соціально-економічній географії України" (1994 р., друге вид. 1995 р.). У 1998 р., як продовження дослідження О. Іванусіва, у Львові виходить велика праця Василя Слободяна "Церкви України. Перемиська єпархія". Вона охоплює ті церкви (парафіії), які після 1945 р. залишились у складі України. Накінець, у цьому ж 1998 р. в Києві виходить фундаментальний навчальний посібник Ольги Любіцевої, Костянтина Мезенцева та Сергія Павлова "Географія релігій".
В соціально-економічній (суспільній) географії існує різне трактування предмету географії релігії. Німецький філософ Іммануїл Кант -"батько географії релігій", вважав, що предметом її вивчення повинне бути просторове поширення окремих релігій. На думкуодного із творців "нової географії", німецького географа Карла Ріттера (1779-1859) географія релігій повинна вивчати особливості функціонування різних релігій, чи конфесійних груп в окремих регіонах. Російський географ Олексій Кріндач (1992 р.) вважає, що: "Предметом географії релігії, її центральною проблемою є діалектичний (неперервний, цілеспрямований і необоротний в своєму розвитку) процес взаємодії між релігією і навколишнім (природним і соціально-економічним) середовищем, що обумовлює в кожен момент часу стан динамічної рівноваги між ними" [7, с. 64].
У сучасній українській соціально-економічній географії проблемі визначення предмету географії релігій присвячені праці О. Шаблія, О. Любіцевої та ін. Так, на думку Олега Шаблія (1994 р.): "Предметом сакральної (релігійної - І. Р.) географії є територіальна організація релігійного життя і діяльності, а загалом- релігійної сфери. Конкретними реальними об'єктами дослідження є геопросторі форми цієї організації, зокрема їх морфологія, зміст, генезис, динаміка, фактори і закони формування й функціонування" [16, с. 424]. Львівський дослідник в галузі географії релігій Андрій Ковальчук вважає, що її об'єктом є релігійна сфера, організована на певній території (1998 р.). Саму географію релігії він включає до складу географії суспільства [6, с. 24]. Такої науки, як відомо, поки що не існує, мова зараз йде про формування суспільної географії. Луцький вчений-географ Віктор Патійчук відносить релігійну сферу до сфери обслуговування населення (1998 р.). Цим самим він, на нашу думку, занадто звужує релігійну сферу [12, с. 1]. Ольга Любіцева вважає, що: "Об'єктом географії релігій є духовна складова ноосфери, предметом - закономірності територіальної організації релігії в просторі й часі в певних природних і соціально-економічних умовах" [11, с. 18].
На нашу думку, предметом географії релігії є геопросторові форми функціонування релігії, що виникають в процесі її взаємодії з суспільним і природним середовищем. Виникає також питання про відношення географії релігій до інших галузей суспільної географії - економічної, політичної і, особливо, до соціальної і культурної. На наш погляд, географія релігій входить до складу географії культури. У складі останньої географія релігії займає центральне (основне) місце.
Література
1. Ваврик М. Нарис розвитку і стану Василіянського чина XVII-XX ст. // Записки ЧСВВ.- Рим, 1979.- Сек. І.- Т. XL.- XXIII + 217 с. + кар.
2. Григорович-Барский В. Странствования по святьім местам Востока с 1723 по 1747 г.-- Санкт-Петербург, 1885-1887.- чч. I-IV.
3. Джуджар Ю. Католицька церква візантійсько-слов'янського обряду в Югославії // Записки ЧСВВ.-Рим, 1986.- Сек. І.- Т. XLIV.- 200 с.
4. Заклинський Р. Географія Руси. Русь галицька, буковинська і угорська.- Львів: Просвіта, 1887.- 150 с. + кар.
5. Ковалів С. Українець на Великодні в Єрусалимі у 1113 році // Надсянська земля.- Перемишль, 1939.- ч. 6.- С. 2-3.
6. Ковальчук А. Структура географії релігії // Український географічний журнал.- Київ, 1998.- № 1.- С. 24-26.
7. Криндач А. Д. География религии как научное направление // Известия РАН. Серия географическая.- Москва, 1992.- № 3.- С. 63-69.
8. Кубійович В. Ще раз про церковні справи // Листи до приятелів.- Ньюарк, 1964.- кн. 7-8.- С. 13-20.
9. Кубійович В., Кулицький М. Адміністративна карта Галичини зі спеціальним узглядненням адміністративного поділу греко-католицьких єпархій. М 1:600 000.- Львів, 1934.
10. Кулицький М. Карта греко-католицької Львівської архієпархії. М 1:300 000.- Львів, 1935.
11. Любіцева О., Мезенцев К., Павлов С. Географія релігій. - Київ: Артек, 1998.- 504 с.
12. Патійчук В. Територіальна організація релігійної сфери адміністративної області (на прикладі Волинської області): Автореф. дис. ... канд. геогр. наук.- Київ, 1998.- 17 с.
13. Рудницький С. Рец. на: "Ks. biskup Edward Likowski sufragan poznanski - Unia brzeska (r. 1596), Познань, 1896, стор. XX + 424" // Записки НТШ.- Львів, 1897.- Т. XIX.- С. 14-23.
14. Сліпий Й. Паломництво до Святої Землі. Вражіння з подорожі.- Львів, 1935.- 200 с.
15. Твори кир Йосифа верховного архиєпископа і кардинала.- Рим: УКУ, 1971.- 416 с.
16. Шаблій О. Географія релігії // Соціально-економічна географія України / За ред. О. Шаблія.- Львів: Світ,1994.-С. 423-440.
17. Іван Ровенчак. Українська географія релігії: історія формування та предмет дослідження // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. - Випуск 2 (8).

 
 

Цікаве

Загрузка...