WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Чисельність населення України. Природний рух - Реферат

Чисельність населення України. Природний рух - Реферат

кровообігу 755 642 874 943 137 128 203 163
Новоутворень 170 197 199 197 104 110 115 97
З них - злоякісних 168 195 197 195 102 108 113 95
Нещасних випадків, отруєнь, травм 98 107 160 155 124 136 212 180
З них - алкоголем 11 10 20 20 17 15 30 14
Органів дихання 93 72 90 69 27 20 37 27
Показники смертності збільшуються у сільській місцевості та у містах, але гірше медичне обслуговування сільських жителів та вища частка в їх складі людей старшого віку зумовлюють вищі показники смертності серед них.
Вже з 1991 року показники природного приросту населення в Україні від'ємні, але у сільській місцевості вони стали такими ще раніше - з 1985 р. У 2001 р. у селах України помирало людей на 156 тисяч більше, ніж народжувалось, а у 2004 р. - на 159 тис.осіб.
Відмінності у показниках природного руху населення дозволяють провести демогеографічне районування України.
Його здійснили Ф.Д.Заставний, М.І.Фащевський та В.А.Джаман та ін. Зокрема, Ф.Д.Заставний виділив у межах України три регіони - західноукраїнський, центрально-південний та центрально-північний. Перші два станом на 1990 р. відзначались сприятливою демографічною ситуацією, а третій - різко негативною.
М.І.Фащевський на основі аналізу динаміки чисельності населення регіонів України за більш, ніж піввіковий період, а також показників природного і механічного руху населення у 90-их роках, виділив п'ять демогеографічних регіонів - Столичний, Центральний, Південний, Західний та Південно-Східний.
В.О.Джаман (1998), аналізуючи демогеографічну ситуацію в Україні у кінці XX ст., виділяє такі райони за подібністю демографічних процесів:
1) Західний (Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька області);
2) Центральний (Київська, Житомирська, Хмельницька, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська області);
3) Північно-Східний (Чернігівська, Сумська, Полтавська області);
4) Східний (Харківська, Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька області);
5) Південний (АР Крим, Одеська, Миколаївська, Херсонська області).
Таблиця 5
Народжуваність, смертність та природний приріст
населення України (осіб на 1000 жителів)
Роки Число народжених Число померлих Природний приріст
1913 44.1 25.2 18.9
1940 27.3 14.3 13.0
1950 22.8 8.5 14.3
1960 20.5 6.9 13.6
1970 15.2 8.8 6.4
1980 14.8 11.4 3.4
1985 15.0 12.1 2.9
1990 12.7 12.1 0.6
1995 9.6 15.4 -5.8
1996 9.1 15.2 -6.1
1997 8.7 14.9 -6.2
2000 7.8 14.8 -7.0
2001 7.8 15.4 -7.6
2004 9.0 16.0 -7.0
Дещо вищі демографічні показники, ніж в інших районах, характерні для Західного, це зумовлено традиціями населення, впливом релігії на громадську думку щодо сім'ї, її регулювання. Але прилягання цього району до кордону України з країнами Європи посилює міграційні потоки людей із нього, що вже накладає негативний відбиток на демографічні процеси. Області, де ще кілька років тому був додатний природний приріст, перетворились у регіони з природним скороченням населення.
Найгіршу демографічну ситуацію має Північно-Східний район. У його областях найнижчі показники народжуваності і найвищі - смертності, найвищі темпи "старіння" населення. Це зумовлено, передусім, як екологічними причинами (забрудненням території радіонуклідами), а також значними міграційними потоками людей у попередні роки.
Близький за демографічними показниками до попереднього Східний район. Низькі показники народжуваності у ньому зумовлені значним міграційним відтоком людей, які здатні до відтворення, на заробітки за кордон (переважно в Росію).
Центральний і Південний райони мають демографічні показники, близькі до пересічноукраїнських з тією лише різницею, що у Південному регіоні краща вікова структура населення (менша частка осіб пенсійного віку, більша - працездатних людей).
Зменшення показників природного приросту населення зумовлює несприятливу демографічну ситуацію. Важливою її рисою є зниження тривалості життя людей. Середня тривалість життя - це кількість років, яку в середньому належить прожити даному поколінню, якщо припустити, що впродовж життя зберігатиметься той рівень смертності, який є зараз. В Україні для людей, що народились у кінці XX ст., вона становить в середньому 66 років, зокрема для чоловіків - 63 роки, а для жінок - 73 роки. Це набагато нижчий показник, ніж у розвинених країнах світу (Японії - 82 роки, Канаді, Швеції - 80 років, США - 77 років, Німеччині - 79 років). Він і надалі знижуватиметься внаслідок погіршення умов (соціальних, економічних, екологічних) життя людей.
Зниження показників природного приросту населення негативно позначається на статево-віковій структурі, формуванні працересурсного потенціалу та інших демографічних процесах. Прогноз, розроблений Відділом демографії і відтворення трудових ресурсів Інституту економіки НАН України свідчить про те, що найбільш вірогідно населення України зменшиться у 2026 р. до 41 млн.осіб (міське - до 27 млн.осіб, сільське - до 14 млн. осіб).
Аналіз змін у сучасній демографічній ситуації України дає змогу встановити її екстраординарний характер: для мирного часу властиві процеси, які характерні для воєнних років, зокрема скорочення демовідтворювального потенціалу.
Таблиця 5
Шлюби та розлучення в Україні
Роки Число зареєстрованих шлюбів, на 1000 осіб Число зареєстрованих розлучень, на 1000 осіб
1950 11.7 0.3
1955 10.7 0.5
1960 10.7 1.2
1965 9.0 1.7
1970 9.8 2.9
1975 10.9 3.4
1980 9.3 3.6
1985 9.6 3.6
1990 9.3 3.7
1995 8.4 3.8
1996 6.0 3.8
1997 6.8 3.7
2000 6.9 3.5
2001 6.3 3.7
Для виходу України з демографічної кризи необхідно проводити ряд заходів, спрямованих на підвищення народжуваності та зниження рівня смертності. Це, передусім, "демографізація" всіх напрямів соціально-економічної політики. Вона полягає у тому, щоб всі заходи такої політики (приватизація, податкова і житлова політика, соціальне забезпечення та ін.) були спрямовані на вирішення населенських проблем.
За матеріалами:
1. Заставецька О.В., Заставецький Б.І., Ткач

 
 

Цікаве

Загрузка...