WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Чисельність населення України. Природний рух - Реферат

Чисельність населення України. Природний рух - Реферат

роки однією з основних причин стає відтік молоді - людей, які найбільше здатні до відтворення, за межі України.
Народжуваність в Україні вже опустилась нижче від рівня, достатнього для заміщення поколінь. Для високорозвинених країн світу характерна така сама тенденція, але вона супроводжується високою тривалістю життя, зменшенням смертності, внаслідок цього в них демографічна ситуація не є такою несприятливою.
В останні роки у демогеографічному розвитку України почали проявлятись деякі позитивні риси. Це, передусім, збільшення абсолютного числа народжених (427,3 тис. у 2004 р. проти 376,5 у 2001 р.), при цьому у міських поселеннях народилося в 2 рази більше дітей, ніж у сільській місцевості (284,4 тис.осіб проти 142,9 тис.осіб). Зросла також інтенсивність народжуваності - з 7,7‰ у 2001 р. до 9 ‰ у 2004 р. Позитивні прояви демогеографічної ситуації спостерігаються як у міських поселеннях (кількість народжених за 2004 р. збільшилась на 18 тис.осіб порівняно з 2003 р.), так і в сільській місцевості (кількість народжених стабілізувалась і перестала знижуватись).
У всіх регіонах України демогеографічна ситуація стабілізувалась, вона перестала погіршуватись, про це свідчать показники народжуваності і природного приросту в областях України (табл.2).
Деякі заходи щодо заохочення народжень дітей, що проводяться тепер в Україні (значне збільшення доплати на дітей, виплати матерям після народження дітей та ін.), позитивно вплинули на показники народжуваності. Вони вже у 2004 р. стали дещо вищими майже у всіх регіонах України (табл.2).
Таблиця 2
Коефіцієнти народжуваності, смертності
і природного приросту населенняв регіонах України
(осіб на 1000 жителів) у 2001 р. і 2004 р.
Регіони Кількість народжених Кількість померлих Природний приріст
2001 2004 2001 2004 2001 2004
Україна 7.8 9.0 15.4 16.0 -7.6 -7.0
АР Крим 7.4 9.0 14.2 15.1 -6.8 -6.1
Області
Вінницька 8.2 9.0 16.6 16.9 -8.4 -7.9
Волинська 10.8 11.9 13.9 14.5 -3.1 -2.6
Дніпропетровська 7.3 8.9 16.1 17.0 -8.8 -8.1
Донецька 6.2 7.6 16.6 17.5 -10.4 -9.9
Житомирська 8.4 9.8 17.0 18.3 -8.6 -8.5
Закарпатська 10.9 12.4 11.3 12.4 -0.4 0
Запорізька 7.3 8.5 15.9 16.3 -8.6 -7.8
Івано-Франківська 9.8 10.7 12.5 12.9 -2.7 -2.2
Київська 7.3 9.0 16.6 17.6 -9.3 -8.6
Кіровоградська 7.7 8.6 17.5 18.3 -9.8 -9.1
Луганська 6.3 7.3 17.2 17.9 -10.9 -10.6
Львівська 9.0 10.1 12.6 13.1 -3.6 -3.0
Миколаївська 7.9 9.0 15.4 16.3 -7.5 -7.3
Одеська 8.3 9.6 15.3 16.0 -7.0 -6.4
Полтавська 6.8 7.5 18.0 18.4 -11.2 -10.9
Рівненська 11.3 12.5 13.0 13.6 -1.7 -1.1
Сумська 6.8 7.2 18.1 18.7 -11.3 -11.5
Тернопільська 8.8 9.9 14.3 14.4 -5.5 -4.5
Харківська 6.7 8.0 15.7 16.4 -9.0 -8.4
Херсонська 8.3 9.1 15.7 15.5 -7.4 -6.4
Хмельницька 8.4 9.1 16.1 16.5 -7.7 -7.4
Черкаська 7.3 7.7 17.3 18.1 -10.0 -10.4
Чернівецька 9.7 10.6 12.7 13.1 -3.0 -2.5
Чернігівська 6.8 7.5 19.9 20.7 -13.1 -13.2
Показники смертності людей залежать безпосередньо від їхнього матеріального стану, рівня охорони здоров'я, умов праці і побуту, стану забрудненості довкілля, рівня старіння населення та ін. В Україні на кожні 100000 жителів у 2004 р. померло 1626 осіб (в 1995 р. - 1212 осіб). Більшість смертей - від хвороб системи кровообігу, злоякісних новоутворень, нещасних випадків, отруєнь і травм. Збільшились показники смертності серед всіх вікових груп чоловіків та жінок старших 20 років. При цьому спостерігається збільшення показників з різних причин смертності, а особливо від нещасних випадків, травм, самогубств.
Значний вплив на смертність має забруднення навколишнього природного середовища. У областях, де сумарні показники забруднення у 1.5 раза вищі від загальнодержавних (Луганська, Донецька, Дніпропетровська), загальна захворюваність населення у 2 рази вища від середньодержавного рівня. На стан відтворення населення впливає значною мірою забруднення території України радіоактивними елементами. Майже 4 млн. осіб проживають на території радіоактивного забруднення. Це впливає на погіршення показників відтворення населення. Для цих територій (Чернігівська, Київська, Житомирська області) характерні найгірші демографічні показники.
Показники природного руху населення мають значні відмінності у регіонах України (табл. 2), міських та сільських поселеннях (табл. 3).
Таблиця 3
Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту населення у міських та сільських поселеннях України
(осіб на 1000 жителів)
1985 1990 1995 2000 2001 2004
Кількість народжених
всього 15.0 12.7 9.6 7.8 7.8 9.0
в міських поселеннях 15.6 12.7 8.8 7.1 7.3 8.9
в сільській місцевості 13.8 12.7 11.1 9.4 8.8 9.3
Кількість померлих
всього 12.1 12.1 15.4 14.8 15.4 16.0
в міських поселеннях 10.1 10.2 13.6 13.0 13.8 14.4
в сільській місцевості 15.9 16.1 19.1 18.7 18.6 12.6
Природний приріст
всього 2.9 0.6 -5.8 -7.0 -7.6 -7.0
в міських поселеннях 5.5 2.5 -4.8 -5.9 -6.5 -5.5
в сільській місцевості -2.1 -3.4 -8.0 -9.3 -9.9 -10.3
Відмінності між показниками народжуваності у містах і селах України дістали зворотну спрямованість у 90-х роках ХХ ст. До цього часу більша народжуваність у містах була зумовлена швидкими темпами урбанізації, молодшою віковою структурою населення в містах внаслідок масової міграції до них молоді із сільської місцевості. Але вже після 1990 р. спостерігається різке зменшення народжуваності у містах, що пояснюється різким сповільненням темпів урбанізації і навіть проявами деурбанізації. Із сіл і з міст відбувається відтік людей молодого і середнього віку, здатних до відтворення, за межі держави, тому показники народжуваності низькі у всіх типах населених пунктів.
Таблиця 4
Смертність населення з основних причин смерті
(кількість померлих на 100 000 населення)
Все населення Населення в працездатному віці
1985 1990 1995 2001 1985 1990 1995 2001
Всього померлих 1212 1213 1538 1539 457 453 682 574
В т.ч. від хвороб системи

 
 

Цікаве

Загрузка...